బిట్టు- కవిత్వం

తిరిగి కలిపిన బొమ్మ (కొత్తపల్లి)

మీకు ఏమనిపిస్తున్నది ? బిట్టు కవిత్వంలో మునిగిపోతే, మరి చదువులు ఎలాగ ? రచన : శ్రీమతి అనురాధ నాదెళ్ళ.

2017-09-04 03:25:26  

ఎవరు గొప్ప

తిరిగి కలిపిన బొమ్మ (కొత్తపల్లి)

ఆధారం: అజయ్‌, రిషివ్యాలీ స్కూల్‌ బొమ్మలు: సుస్మిత్‌, 9వతరగతి, రాధ స్కూల్‌ ఆఫ్ లర్నింగ్‌ తను ఎన్ని సార్లు విడిపించుకున్నా వెనుతిరగకుండా, మళ్ళీ ఇంకోసారి తనని పట్టుకునేందుకు వస్తున్న విక్రంని చూసి బేతాళం "ఇదిగో ఇన్‌స్పెక్టర్ బాబూ! ఆ సిద్ధప్

2017-09-04 03:25:26  

చిలుక టమాటా ఆపిల్ కథ

తిరిగి కలిపిన బొమ్మ (కొత్తపల్లి)

రచన: వెంకట దుర్గా భవాని, 5వతరగతి, కంకణాలపల్లి బొమ్మలు: సి.ఎస్‌.సుహ అంజూం, 8వతరగతి, రాధ స్కూల్‌ ఆఫ్ లర్నింగ్‌

2017-09-04 03:25:26  

మూఢ నమ్మకం

తిరిగి కలిపిన బొమ్మ (కొత్తపల్లి)

"చదువు నేర్చుకో-అదే నీకు దారి చూపుతుంది. విద్య నేర్చుకో-అది నీకు విధిని తెలుపుతుంది. వినయం నేర్చుకో-అది నీకు విజ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. గురువును మించిన దైవం లేదు; విద్యను మించిన వరం లేదు" అంటూ వచ్చింది ఈ కథ. రచన: పేరు-తరగతి లేదు, వి

2017-09-04 03:25:26  

లచ్చయ్య మంచితనం

తిరిగి కలిపిన బొమ్మ (కొత్తపల్లి)

రచన: శ్రీకాంత్‌, 9వ తరగతి, తేజవిద్యలయం, కొమరబండ, కోదాడ, సూర్య పేట, తెలంగాణ.

2017-09-04 03:25:26  

చిలుక సహాయం

తిరిగి కలిపిన బొమ్మ (కొత్తపల్లి)

రచన :అభిరామ్‌, నాగతరుణ్‌, ఐదో తరగతి, వికాస విద్యావనం, పోరంకి, విజయవాడ. బొమ్మలు :పి.బార్గవి, 9వతరగతి, రాధ స్కూల్‌ ఆఫ్ లర్నింగ్‌, అనంతపురం.

2017-09-04 03:25:26  

మరో స్వాతంత్ర్యం

తిరిగి కలిపిన బొమ్మ (కొత్తపల్లి)

"వరుణ్‌! వరుణ్‌! ఏం చేస్తున్నావురా, నువ్వు?...

2017-09-04 03:25:26  

బొమ్మకు కథ రాయండి!

తిరిగి కలిపిన బొమ్మ (కొత్తపల్లి)

భయం! ఈ భయం చాలా వింతగా ఉంటుంది. ఇదిగో, వీడికి ఇప్పుడు భయం వేసిందనమాట. భయం వేస్తే ఏం చేయాలి? వీడు పారిపోతున్నాడు. ఎక్కడికి? ఏమో, ఇంటికేనేమో మరి. లేకపోతే మరి పోలీసు స్టేషనుకైనా కావొచ్చు. ఎందుకు వేసింది భయం? ఏమో, అదీ తెలీదు మాకు. మీకు తెలుసేమో చూడం

2017-09-04 03:25:26  

కొత్తపల్లి డౌన్లోడులు

తిరిగి కలిపిన బొమ్మ (కొత్తపల్లి)

కొత్తపల్లి పత్రిక పిడియఫ్ ప్రతిని ఇక్కడినుండి...

2017-09-04 03:25:26  

పదాల్ని వెతికి పట్టుకోండి!

తిరిగి కలిపిన బొమ్మ (కొత్తపల్లి)

పడవ, బంగారము, తరగతి, చలాకీ, కుక్క పిల్ల, వినాయకుడు, దయ్యాలు, వయసు, పరీక్షలు, రూపాయలు, రాఘవయ్య, కుళాయి, అంగడి, ఊపిరి, సంతోషం, సానుభూతి, పదిహేడు, రెండువేలు, రెండోవాడు, అవసరం :- ఈ పదాలన్నీ క్రింది పట్టికలో దాగున్నాయి-నిలువుగా, అడ్డంగా, వాలుగా, క్రి

2017-09-04 03:25:26  

మార్చిన చెట్టు

తిరిగి కలిపిన బొమ్మ (కొత్తపల్లి)

రచన: బి.హర్షవాణి, పదవ తరగతి, శాంతి నికేతన్‌ విద్యాలయ, జహీరాబాద్‌, తెలంగాణ. బొమ్మలు:పి.అరవింద్‌, 9వతరగతి, రాధ స్కూల్‌ ఆఫ్ లర్నింగ్‌, అనంతపురం.

2017-09-04 03:25:26  

రుచి లేని పండు

తిరిగి కలిపిన బొమ్మ (కొత్తపల్లి)

రచన: 3వ తరగతి bగ్రూపు పిల్లలు, రాధ స్కూల్ ఆఫ్ లెర్నింగ్, అనంతపురం బొమ్మలు: పి.భార్గవి,9వతరగతి.

2017-09-04 03:25:26  

తల తిక్క పట్టించే కథ

తిరిగి కలిపిన బొమ్మ (కొత్తపల్లి)

ఈ తల తిక్క పట్టించే కథ మీకు అర్థం అయ్యిందా? ఇదెలా సాధ్యమో చెప్పండి మరి ?! మూలం :అజయ్‌, రిషివ్యాలీ స్కూల్‌ . సవరణ: కొత్తపల్లి. బొమ్మలు : పి.సుహసిని, 9వతరగతి, రాధ స్కూల్‌ ఆఫ్ లర్నింగ్‌

2017-09-04 03:25:26  

సరైన పాలకుడు

తిరిగి కలిపిన బొమ్మ (కొత్తపల్లి)

రచన: అశోక్‌, కొత్తపల్లి బృందం. బొమ్మలు: పి.సుహసిని, 9వతరగతి,రాధ స్కూల్‌ ఆఫ్ లర్నింగ్‌, అనంతపురం.

2017-09-04 03:25:26  

సోమరి గుర్రం

తిరిగి కలిపిన బొమ్మ (కొత్తపల్లి)

సేకరణ: కుంచె లక్ష్మీనారాయణ, అనంతపురం.

2017-09-04 03:25:26  

మంచి మనిషి

తిరిగి కలిపిన బొమ్మ (కొత్తపల్లి)

మూలం : బుద్ధిస్ట్ టేల్స్ అనుసరణ : నారాయణ, కొత్తపల్లి బృందం. చిత్రాలు : పి.భార్గవి, 9వతరగతి, రాధ స్కూల్‌ ఆఫ్ లర్నింగ్‌, అనంతపురం.

2017-09-04 03:25:26  

ముగ్గురు మూర్ఖులు

తిరిగి కలిపిన బొమ్మ (కొత్తపల్లి)

మూలం : స్టోరీ నోరీ డాట్ కాం. తెలుగు అనుసరణ: నారాయణ, కొత్తపల్లి బృందం

2017-09-04 03:25:26  

ఆకలి ఎంత?

తిరిగి కలిపిన బొమ్మ (కొత్తపల్లి)

సేకరణ : 3వ తరగతి aగ్రూపు పిల్లలు, రాధ స్కూల్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ , అనంతపురం. బొమ్మలు: సి.ఎస్‌.సుహ అంజూ, 8వ తరగతి, రాధ స్కూల్‌ ఆఫ్‌ లెర్నింగ్‌

2017-09-04 03:25:26  

中国古代文学 Global world news developer online documents developer online toolset Global E-commerce Global world images