పరిసిపోవు

rss catalog logoఆట    ఆట - విక్షనరీ

'గతముజేసినట్టి కర్మబంధములన్ని పరిసిపోవు సత...' తో కొత్త పేజీని సృష్టించారు కొత్త పేజీగతముజేసినట్టి కర్మబంధములన్ని పరిసిపోవు సత్యగురునివలన కుమ్మరి కొక యేడు గుదియకు నొకనాడు విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!

2017-12-07 13:52:05  

KAKI

rss catalog logoఆట    ఆట - విక్షనరీ

'==వ్యాకరణ విశేషాలు== ;భాషాభాగం: ;వ్యుత్పత్తి:...' తో కొత్త పేజీని సృష్టించారు కొత్త పేజీ==వ్యాకరణ విశేషాలు== ;భాషాభాగం: ;వ్యుత్పత్తి: ==అర్థ వివరణ== ==పదాలు== ;నానార్థాలు: ;సంబంధిత పదాలు: ;వ్యతిరేక పదాలు: ==పద ప్రయోగాలు== ==అ

2017-12-07 08:25:46  

వాడుకరి చర్చ:분당선M

rss catalog logoఆట    ఆట - విక్షనరీ

-revi, పేజీ వాడుకరి చర్చ:분당선M ను వాడుకరి చర్చ:*Youngjin కు తరలించారు Automatically moved page while renaming the user "분당선M" to "*Youngjin" కొత్త పేజీ [[File:Gnome-help-faq.svg|100px|left]] ''' NOTICE''' I am not active in h

2017-12-06 23:16:09  

వాడుకరి:분당선M/common.js

rss catalog logoఆట    ఆట - విక్షనరీ

-revi, పేజీ వాడుకరి:분당선M/common.js ను వాడుకరి:*Youngjin/common.js కు తరలించారు Automatically moved page while renaming the user "분당선M" to "*Youngjin" కొత్త పేజీmw.loader.load('//meta.wikimedia.org/w/index.php?title=User:%EB%B6

2017-12-06 23:16:09  

వాడుకరి:분당선M/common.css

rss catalog logoఆట    ఆట - విక్షనరీ

-revi, పేజీ వాడుకరి:분당선M/common.css ను వాడుకరి:*Youngjin/common.css కు తరలించారు Automatically moved page while renaming the user "분당선M" to "*Youngjin" కొత్త పేజీ@import "//meta.wikimedia.org/w/index.php?title=User:%EB%B6

2017-12-06 23:16:08  

వాడుకరి:분당선M

rss catalog logoఆట    ఆట - విక్షనరీ

-revi renamed user 분당선M (2 edits) to *Youngjin rename request

2017-12-06 23:15:56  

వాడుకరి:KIeio

rss catalog logoఆట    ఆట - విక్షనరీ

علاء renamed user KIeio (0 edits) to Mnemosientje Per :m:SRUC

2017-12-05 12:43:23  

中国古代文学 Global world news developer online documents developer online toolset Global E-commerce Global world images