ανακοίνωση για πρόγραμμα ακαδημαϊκού έτους

schandrou@hotmail.com (Sofia)

ανακοινώνεται στους φοιτητές του τμήματος ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της σχολής το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας χειμερινού εξαμήνου για το έτος 2017-2018. δείτε την ανακοίνωση εδώ. δαπ-νδφκ οικονομικου πάντα δίπλα σου...

2017-09-23 07:27:44  

αποτελέσματα εξεταστικής

schandrou@hotmail.com (Sofia)

ανακοινώνεται στους φοιτητές του τμήματος ότι αναρτήθηκε στο unistudent οι βαθμολογίες του μαθήματος διαχείριση ανθρωπίνων πόρων. δείτε τα αποτελέσματα εδώ. δαπ-νδφκ οικονομικου πάντα δίπλα σου...

2017-09-22 10:48:33  

ανακοίνωση για επίδομα

schandrou@hotmail.com (Sofia)

ανακοινώνεται στους φοιτητές του τμήματος ότι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της σχολής πληροφορίες σχετικά με το φοιτητικό επίδομα. δείτε την ανακοίνωση εδώ. δαπ-νδφκ οικονομικου πάντα δίπλα σου...

2017-09-20 07:43:53  

αποτελέσματα εξεταστικής

schandrou@hotmail.com (Sofia)

ανακοινώνεται στους φοιτητές του τμήματος ότι αναρτήθηκαν στο unistudent οι βαθμολογίες του μαθήματος στατιστική 1. δείτε τα αποτελέσματα εδώ. δαπ-νδφκ οικονομικου πάντα δίπλα σου...

2017-09-19 03:47:17  

αποτελέσματα εξεταστικής

schandrou@hotmail.com (Sofia)

ανακοινώνεται στους φοιτητές του τμήματος ότι αναρτήθηκε στο unistudent οι βαθμολογίες του μαθήματος στατιστικής 2. δείτε τα αποτελέσματα εδώ. δαπ-νδφκ οικονομικου πάντα δίπλα σου...

2017-09-15 06:50:14  

ανακοίνωση για σίτιση-στέγαση

schandrou@hotmail.com (Sofia)

ανακοίνωση εγγραφής νεοεισαχθέντων φοιτητών καθώς και πληροφορίες για σίτιση-στέγαση. δείτε την ανακοίνωση εδώ. δαπ-νδφκ οικονομικου κομοτηνης πάντα δίπλα σου...

2017-09-06 08:13:27  

ανακοίνωση για εγγραφή

schandrou@hotmail.com (Sofia)

όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν στην γραμματεία του τμήματος τα εξής δικαιολογητικά: 1. απολυτήριο λυκείου 2. αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 3. αντίγραφο ηλεκτρονικής προεγγραφής (υπογεγραμμένο) 4. μόνο για τους άρρενες π

2017-09-06 08:07:31  

ανακοίνωση για εξεταστική

schandrou@hotmail.com (Sofia)

σας ενημερώνουμε οτι οι εξετάσεις στις 11/9/2017 θα ξεκινήσουν στις 10:30, συγκεκριμένα:1. ειδικά θέματα μακροοικονομικής: 10:30-12:302. οικονομετρία ι : 12:30-14:303. ξένες άμεσες επενδύσεις και πολυεθνικές εταιρείες: 14:30-16:30

2017-09-05 02:34:52  

ανακοίνωση για εξεταστική

schandrou@hotmail.com (Sofia)

ανακοινώνεται στους φοιτητές του τμήματος ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της σχολής το πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ δαπ-νδφκ οικονομικου πάντα δίπλα σου...

2017-07-31 02:40:18  

ανακοίνωση για εξεταστική

schandrou@hotmail.com (Sofia)

ανακοινώνεται στους φοιτητές του τμήματος ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της σχολής το πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ δαπ-νδφκ οικονομικου πάντα δίπλα σου...

2017-07-31 02:40:18  

ανακοίνωση για εξεταστική

schandrou@hotmail.com (Sofia)

ανακοινώνεται στους φοιτητές του τμήματος ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της σχολής το πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ δαπ-νδφκ οικονομικου πάντα δίπλα σου...

2017-07-31 02:40:18  

ανακοίνωση για εξεταστική

schandrou@hotmail.com (Sofia)

ανακοινώνεται στους φοιτητές του τμήματος ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της σχολής το πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ δαπ-νδφκ οικονομικου πάντα δίπλα σου...

2017-07-31 02:40:18  

ανακοίνωση για εξεταστική

schandrou@hotmail.com (Sofia)

ανακοινώνεται στους φοιτητές του τμήματος ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της σχολής το πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ δαπ-νδφκ οικονομικου πάντα δίπλα σου...

2017-07-31 02:40:18  

ανακοίνωση για εξεταστική

schandrou@hotmail.com (Sofia)

ανακοινώνεται στους φοιτητές του τμήματος ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της σχολής το πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ δαπ-νδφκ οικονομικου πάντα δίπλα σου...

2017-07-31 02:40:18  

ανακοίνωση για εξεταστική

schandrou@hotmail.com (Sofia)

ανακοινώνεται στους φοιτητές του τμήματος ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της σχολής το πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ δαπ-νδφκ οικονομικου πάντα δίπλα σου...

2017-07-31 02:40:18  

ανακοίνωση για εξεταστική

schandrou@hotmail.com (Sofia)

ανακοινώνεται στους φοιτητές του τμήματος ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της σχολής το πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ δαπ-νδφκ οικονομικου πάντα δίπλα σου...

2017-07-31 02:40:18  

ανακοίνωση για εξεταστική

schandrou@hotmail.com (Sofia)

ανακοινώνεται στους φοιτητές του τμήματος ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της σχολής το πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ δαπ-νδφκ οικονομικου πάντα δίπλα σου...

2017-07-31 02:40:18  

ανακοίνωση για εξεταστική

schandrou@hotmail.com (Sofia)

ανακοινώνεται στους φοιτητές του τμήματος ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της σχολής το πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ δαπ-νδφκ οικονομικου πάντα δίπλα σου...

2017-07-31 02:40:18  

ανακοίνωση για εξεταστική

schandrou@hotmail.com (Sofia)

ανακοινώνεται στους φοιτητές του τμήματος ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της σχολής το πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ δαπ-νδφκ οικονομικου πάντα δίπλα σου...

2017-07-31 02:40:18  

ανακοίνωση για εξεταστική

schandrou@hotmail.com (Sofia)

ανακοινώνεται στους φοιτητές του τμήματος ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της σχολής το πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ δαπ-νδφκ οικονομικου πάντα δίπλα σου...

2017-07-31 02:40:18  

中国古代文学 Global world news developer online documents developer online toolset Global E-commerce Global world images