தமிழ் உரை-ஒலி மாற்றி – கட்டற்ற மென்பொருள் – iitm – ssn கல்லூரி – நிறுவுதல்

மின் புத்தகங்கள் | கணியம்

iitm மற்றும் ssn பொறியியல் கல்லூரி இணைந்து தமிழுக்கு ஒரு சிறந்த உரை ஒலி மாற்றியை கட்டற்ற மென்பொருளாக, மூல நிரலுடன், வெளியிட்டுள்ளன. www.iitm.ac.in/donlab/tts/voices.php அந்நிரலை இன்று வெற்றிகரமாக உபுண்டு கணினியில் நிறுவினேன். அதன் சோதனை ஓட்டத்தை

2017-09-19 05:18:23  

elk stack – பகுதி 4

மின் புத்தகங்கள் | கணியம்

kibana kibana என்பதுelasticsearch-ல் இருக்கும் தரவுகளை வரைபடங்களாக மாற்றி வெளிப்படுத்தஉதவும் ஒரு visual interface ஆகும். elasticsearch-ல் இருக்கும் தரவுகளை வைத்து ஒருசில முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பதற்கு kibana-வின் வரைபடங்கள் உதவுகின்றன. இதனை அறிக்

2017-09-15 11:44:46  

elk stack – பகுதி 3

மின் புத்தகங்கள் | கணியம்

logstash logstash  என்பது  நிகழ்வுகளைப் பெற உதவும் ஒரு  தரவுக் குழாய் (data pipeline)  ஆகும். இது ரூபி மொழியில் எழுதப்பட்ட பல்வேறு வகையான செருகு நிரல்களை(plugins)  வைத்து இயங்குகிறது. எனவே தான் இது “plugin based events processing data pipeline”

2017-09-15 10:21:22  

elk stack – பகுதி 2

மின் புத்தகங்கள் | கணியம்

elastic search elasticsearch என்பது பல கோடிக்கணக்கான தரவுகளை சேமித்து வைத்துக்கொண்டு, நாம் கேட்கும் நேரங்களில் கேட்கும் தகவல்களை துரிதமாக வெளிப்படுத்த உதவும் ஒரு சேமிப்புக் கிடங்கு மற்றும் தேடு இயந்திரம் (storage area & search engine) ஆகும்.

2017-09-15 07:58:54  

elk stack – பகுதி 1

மின் புத்தகங்கள் | கணியம்

elk stack – ஓர் அறிமுகம் elk stack என்பது logstash, elastic search, kibana எனும் 3 தனித்தனி திறந்த மூல மென்பொருள் கருவிகளின் கூட்டமைப்பு  ஆகும்.  இவை முறையே 2009 , 2010, 2011   ஆகிய ஆண்டுகளில் தனித்தனி நபர்களால் உருவாக்கப்பட்டு தனித்தனி தி

2017-09-15 07:09:37  

நீட் தேர்வுக்கு எதிராக

Welcome to Sramakrishnan: புத்தகங்கள்

நீட் தேர்வு மருத்துவம் பயில நினைக்கும் ஏழை எளிய மாணவர்களின் கனவுகளை அழிக்கக்கூடிய ஒன்றாக  தமிழ்நாட்டில் புகுந்துள்ளது. நாம் நீட் தேர்வை அனுமதிக்க கூடாது. அனிதாவின்  மரணம் பெரும் இழப்பாகும். இதற்கு காரணமாக இருந்த மத்திய மாநில அரசுகளை வன்மையாக கண்

2017-09-05 07:49:57  

நீட் தேர்வுக்கு எதிராக

Welcome to Sramakrishnan: புத்தகங்கள்

நீட் தேர்வு மருத்துவம் பயில நினைக்கும் ஏழை எளிய மாணவர்களின் கனவுகளை அழிக்கக்கூடிய ஒன்றாக  தமிழ்நாட்டில் புகுந்துள்ளது. நாம் நீட் தேர்வை அனுமதிக்க கூடாது. அனிதாவின்  மரணம் பெரும் இழப்பாகும். இதற்கு காரணமாக இருந்த மத்திய மாநில அரசுகளை வன்மையாக கண்

2017-09-05 07:49:57  

நீட் தேர்வுக்கு எதிராக

Welcome to Sramakrishnan: புத்தகங்கள்

நீட் தேர்வு மருத்துவம் பயில நினைக்கும் ஏழை எளிய மாணவர்களின் கனவுகளை அழிக்கக்கூடிய ஒன்றாக  தமிழ்நாட்டில் புகுந்துள்ளது. நாம் நீட் தேர்வை அனுமதிக்க கூடாது. அனிதாவின்  மரணம் பெரும் இழப்பாகும். இதற்கு காரணமாக இருந்த மத்திய மாநில அரசுகளை வன்மையாக கண்

2017-09-05 07:49:57  

ட்ரீஸ்டே நகரம் கணினிகளில் திறந்த மூல மென்பொருட்களை நிறுவி இலாப நோக்கற்ற நிறுவனங்களுக்குக் கொடுக்கிறது

மின் புத்தகங்கள் | கணியம்

இத்தாலியில் ட்ரீஸ்டே நகர நிர்வாகம் தாங்கள் பயன்படுத்த முடியாத கணினிகளில் திறந்த மூல மென்பொருட்களை நிறுவி இலாப நோக்கற்ற நிறுவனங்களுக்கு இலவசமாகக் கொடுக்கிறது. stock market building in trieste ஒரு கணினி, கணினித்திரை, விசைப்பலகை மற்றும் தேவையான மின

2017-09-02 08:15:10  

ட்ரீஸ்டே நகரம் கணினிகளில் திறந்த மூல மென்பொருட்களை நிறுவி இலாப நோக்கற்ற நிறுவனங்களுக்குக் கொடுக்கிறது

மின் புத்தகங்கள் | கணியம்

இத்தாலியில் ட்ரீஸ்டே நகர நிர்வாகம் தாங்கள் பயன்படுத்த முடியாத கணினிகளில் திறந்த மூல மென்பொருட்களை நிறுவி இலாப நோக்கற்ற நிறுவனங்களுக்கு இலவசமாகக் கொடுக்கிறது. stock market building in trieste ஒரு கணினி, கணினித்திரை, விசைப்பலகை மற்றும் தேவையான மின

2017-09-02 08:15:10  

நெருதா துரத்தப்படுகிறார்

Welcome to Sramakrishnan: புத்தகங்கள்

நோபல் பரிசு பெற்ற கவிஞர் பாப்லோ நெருதா குறித்து வெளியாகியுள்ள புதிய திரைப்படம் நெருதா. சிலே தேசத்தின் பிரபல இயக்குனர் pablo larrain இயக்கியிருக்கிறார்.சிலே கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் செனட்டராக நெருதா பணியாற்றினார். அதிலிருந்தே படம் துவங்குகிறது. 1946

2017-08-29 07:57:13  

நெருதா துரத்தப்படுகிறார்

Welcome to Sramakrishnan: புத்தகங்கள்

நோபல் பரிசு பெற்ற கவிஞர் பாப்லோ நெருதா குறித்து வெளியாகியுள்ள புதிய திரைப்படம் நெருதா. சிலே தேசத்தின் பிரபல இயக்குனர் pablo larrain இயக்கியிருக்கிறார்.சிலே கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் செனட்டராக நெருதா பணியாற்றினார். அதிலிருந்தே படம் துவங்குகிறது. 1946

2017-08-29 07:57:13  

நெருதா துரத்தப்படுகிறார்

Welcome to Sramakrishnan: புத்தகங்கள்

நோபல் பரிசு பெற்ற கவிஞர் பாப்லோ நெருதா குறித்து வெளியாகியுள்ள புதிய திரைப்படம் நெருதா. சிலே தேசத்தின் பிரபல இயக்குனர் pablo larrain இயக்கியிருக்கிறார்.சிலே கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் செனட்டராக நெருதா பணியாற்றினார். அதிலிருந்தே படம் துவங்குகிறது. 1946

2017-08-29 07:57:13  

நெருதா துரத்தப்படுகிறார்

Welcome to Sramakrishnan: புத்தகங்கள்

நோபல் பரிசு பெற்ற கவிஞர் பாப்லோ நெருதா குறித்து வெளியாகியுள்ள புதிய திரைப்படம் நெருதா. சிலே தேசத்தின் பிரபல இயக்குனர் pablo larrain இயக்கியிருக்கிறார்.சிலே கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் செனட்டராக நெருதா பணியாற்றினார். அதிலிருந்தே படம் துவங்குகிறது. 1946

2017-08-29 07:57:13  

நெருதா துரத்தப்படுகிறார்

Welcome to Sramakrishnan: புத்தகங்கள்

நோபல் பரிசு பெற்ற கவிஞர் பாப்லோ நெருதா குறித்து வெளியாகியுள்ள புதிய திரைப்படம் நெருதா. சிலே தேசத்தின் பிரபல இயக்குனர் pablo larrain இயக்கியிருக்கிறார்.சிலே கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் செனட்டராக நெருதா பணியாற்றினார். அதிலிருந்தே படம் துவங்குகிறது. 1946

2017-08-29 07:57:13  

நெருதா துரத்தப்படுகிறார்

Welcome to Sramakrishnan: புத்தகங்கள்

நோபல் பரிசு பெற்ற கவிஞர் பாப்லோ நெருதா குறித்து வெளியாகியுள்ள புதிய திரைப்படம் நெருதா. சிலே தேசத்தின் பிரபல இயக்குனர் pablo larrain இயக்கியிருக்கிறார்.சிலே கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் செனட்டராக நெருதா பணியாற்றினார். அதிலிருந்தே படம் துவங்குகிறது. 1946

2017-08-29 07:57:13  

நெருதா துரத்தப்படுகிறார்

Welcome to Sramakrishnan: புத்தகங்கள்

நோபல் பரிசு பெற்ற கவிஞர் பாப்லோ நெருதா குறித்து வெளியாகியுள்ள புதிய திரைப்படம் நெருதா. சிலே தேசத்தின் பிரபல இயக்குனர் pablo larrain இயக்கியிருக்கிறார்.சிலே கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் செனட்டராக நெருதா பணியாற்றினார். அதிலிருந்தே படம் துவங்குகிறது. 1946

2017-08-29 07:57:13  

எளிய தமிழில் python -9

மின் புத்தகங்கள் | கணியம்

8. math functions  (கணித செயல்பாடுகள்): 8.1 number conversion (எண்களை மாற்றுதல்)       mathematical function என்பது கணிதவியல் கோட்பாடுகளை செய்வதற்கு பயன்படுவதேயாகும்.பின்வரும் function ஆனது கணிதவியல் கோட்பாடுகளை எடுத்துரைக்கிறது.   8.1.1 de

2017-08-29 07:01:03  

எளிய தமிழில் python -9

மின் புத்தகங்கள் | கணியம்

8. math functions  (கணித செயல்பாடுகள்): 8.1 number conversion (எண்களை மாற்றுதல்)       mathematical function என்பது கணிதவியல் கோட்பாடுகளை செய்வதற்கு பயன்படுவதேயாகும்.பின்வரும் function ஆனது கணிதவியல் கோட்பாடுகளை எடுத்துரைக்கிறது.   8.1.1 de

2017-08-29 07:01:03  

நைல் நதியின் ஊடே

Welcome to Sramakrishnan: புத்தகங்கள்

டாக்டர் நோயல் நடேசன் ஆஸ்திரேலியாவில் கால்நடைமருத்துவராகப் பணியாற்றுகிறார். வண்ணாதிகுளம், அசோகனின் வைத்தியசாலை போன்ற சிறப்பான நாவல்களையும் வாழும் சுவடுகள் என்ற விலங்குகளுக்கான சிகிட்சை அனுபவத் தொகுப்பு நூலையும் எழுதியிருக்கிறார். ஆஸ்ரேலியாவில் 12

2017-08-29 01:39:03  

中国古代文学 Global world news developer online documents developer online toolset Global E-commerce Global world images