☀️ ಐಎಎಸ್ / ಕೆಎಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು: Part-2. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ : I (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ & ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ) (KAS Main

rss catalog logoಹಣಕಾಸು    ಸ್ಪರ್ಧಾಲೋಕ : ಭಾರತದ 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ:

☀️ ಐಎಎಸ್ / ಕೆಎಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು: Part-2.  ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ : I (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ & ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ)(KAS Mains Exam Module Questions for General Studies)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★ ಕೆಎಎಸ್ ಮುಖ್

2017-10-02 11:46:14  

☀ ಐಎಎಸ್ (ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ) 2018ರ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟ : (UPSC Released date for Civil Services Preliminary Exam 2018.)

rss catalog logoಹಣಕಾಸು    ಸ್ಪರ್ಧಾಲೋಕ : ಭಾರತದ 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ:

☀ ಐಎಎಸ್ (ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ) 2018ರ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟ :(UPSC Released date for Civil Services Preliminary Exam 2018.) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ / ಐಎಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಯಾರಿ(IAS Examination preparation)★ ಐಎಎಸ್

2017-09-28 12:42:51  

☀ ಕೆಎಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿವರಗಳು : (KAS Mains Exam: Details of Question Papers and Written E

rss catalog logoಹಣಕಾಸು    ಸ್ಪರ್ಧಾಲೋಕ : ಭಾರತದ 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ:

☀ ಕೆಎಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿವರಗಳು :(KAS Mains Exam: Details of Question Papers and Written Exam )━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★ ಕೆಎಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ವಿವರ(Kas Mains Exam Details)ಇತ್ತೀಚೆಗೆ

2017-09-27 18:43:32  

ಕೆಎಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು: (ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ : II ಸಂವಿಧಾನ) Part-1. (KAS Mains Exam Module Questions for G

rss catalog logoಹಣಕಾಸು    ಸ್ಪರ್ಧಾಲೋಕ : ಭಾರತದ 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ:

☀️ ಕೆಎಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:  (ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ : II ಸಂವಿಧಾನ) Part-1.(KAS Mains Exam Module Questions for General Studies)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★ ಕೆಎಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾದರಿ  ಪ್ರಶ್ನೆಗ

2017-09-27 12:16:30  

☀️ ಕೆಎಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ : ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು : (KAS Mains Exam : Aspirants Should Know)

rss catalog logoಹಣಕಾಸು    ಸ್ಪರ್ಧಾಲೋಕ : ಭಾರತದ 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ:

☀️ ಕೆಎಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ : ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು :(KAS Mains Exam : Aspirants Should Know)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★ ಕೆಎಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಯಾರಿ(Kas mains exam preparation)1. ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪತ್ರ

2017-09-27 09:00:04  

ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ-33

rss catalog logoಕ್ರೀಡೆ    ಕ್ರೀಡೆ | ಕರುನಾಡು ಎಗ್ಸಾಂ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಾದ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್, ಪಿಎಸ್ಐ, ಪಿಡಿಓ, ಎಫ್ ಡಿ ಎ, ಎಸ್ ಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. [mtouchquiz 401] [button link=”http://www.karunaduexams.com/wp-content/uploads/2017/09/ರಾಜ್ಯ-ಪ್ರಚಲಿತ-ವಿದ್ಯಮಾನ-ಮತ್ತು-ಸಾಮ

2017-09-24 18:17:38  

ನಾವೇಕೆ ಬದುಕಿದ್ದೇವೆ?

rss catalog logoಜೀವನ    ವೇದ ಜೀವನ

     ಇದೆಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ? ಏಕೆ ಬದುಕಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಸಾಯಲು ಇಚ್ಛಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತು. ಸಾಯಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆಯೇ? ಸಾಯಬಯಸುವ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿ -ಅದು ಮಾನವನಿರಬಹುದು, ಪ್ರಾಣಿಯಿರಬಹುದು, ಕ್ರಿಮಿ-ಕೀಟವಿರಬಹುದು, ಗಿಡ-ಮರಗಳಿರಬಹುದು- ಇ

2017-09-22 02:00:00  

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಕ್ವಿಜ್- ಆಗಸ್ಟ್,2017

rss catalog logoಕ್ರೀಡೆ    ಕ್ರೀಡೆ | ಕರುನಾಡು ಎಗ್ಸಾಂ

ಆತ್ಮೀಯ ಓದುಗರೇ, ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು-ಆಗಸ್ಟ್,2017 ರ ವಿಷಯದಂತೆ ‘ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಕ್ವಿಜ್- ಆಗಸ್ಟ್,2017 ‘ ರನ್ನು ಓದಲು ಕೊರಲಾಗಿದೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ–>ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ

2017-09-19 19:48:50  

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಕ್ವಿಜ್-ಆಗಸ್ಟ್,30,31,2017

rss catalog logoಕ್ರೀಡೆ    ಕ್ರೀಡೆ | ಕರುನಾಡು ಎಗ್ಸಾಂ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಾದ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್(KAS), ಪಿಎಸ್ಐ (PSI), ಪಿಡಿಓ (PDO), ಎಫ್ ಡಿ ಎ (FDA), ಎಸ್ ಡಿ ಎ (SDA) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. [mtouchquiz 400] [button link=”http://www.karunaduexams.com/wp-content/uploads/2017/09/ಸ

2017-09-19 19:21:41  

ಪ್ರೀಪ್ಲೇನ್ ಕಲಿಯಿರಿ

rss catalog logoರಾಷ್ಟ್ರೀಯ    ರಚನಾ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 9 ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ...

‎ಕಡತ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ನಮೂನೆಗಳು ←ಹಿಂದಿನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ೦೭:೧೩, ೧೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ ದಿನದ ಆವೃತ್ತಿ ೧೦೫ ನೇ ಸಾಲು: ೧೦೫ ನೇ ಸಾಲು:     ==== ಕಡತ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ನಮೂನೆಗಳು ==== ==== ಕಡತ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳು

2017-09-18 07:13:51  

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಕ್ವಿಜ್-ಆಗಸ್ಟ್,27,28,29,2017

rss catalog logoಕ್ರೀಡೆ    ಕ್ರೀಡೆ | ಕರುನಾಡು ಎಗ್ಸಾಂ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಾದ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್(KAS), ಪಿಎಸ್ಐ (PSI), ಪಿಡಿಓ (PDO), ಎಫ್ ಡಿ ಎ (FDA), ಎಸ್ ಡಿ ಎ (SDA) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. [mtouchquiz 399] [button link=”http://www.karunaduexams.com/wp-content/uploads/2017/09/ಸ

2017-09-18 06:54:47  

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಕ್ವಿಜ್-ಆಗಸ್ಟ್,24,25,26,2017

rss catalog logoಕ್ರೀಡೆ    ಕ್ರೀಡೆ | ಕರುನಾಡು ಎಗ್ಸಾಂ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಾದ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್(KAS), ಪಿಎಸ್ಐ (PSI), ಪಿಡಿಓ (PDO), ಎಫ್ ಡಿ ಎ (FDA), ಎಸ್ ಡಿ ಎ (SDA) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. [mtouchquiz 398] [button link=”http://www.karunaduexams.com/wp-content/uploads/2017/09/ಸ

2017-09-18 06:53:14  

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಕ್ವಿಜ್-ಆಗಸ್ಟ್,22,23,2017

rss catalog logoಕ್ರೀಡೆ    ಕ್ರೀಡೆ | ಕರುನಾಡು ಎಗ್ಸಾಂ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಾದ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್(KAS), ಪಿಎಸ್ಐ (PSI), ಪಿಡಿಓ (PDO), ಎಫ್ ಡಿ ಎ (FDA), ಎಸ್ ಡಿ ಎ (SDA) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. [mtouchquiz 397] [button link=”http://www.karunaduexams.com/wp-content/uploads/2017/09/ಸ

2017-09-17 11:43:26  

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಕ್ವಿಜ್-ಆಗಸ್ಟ್,19,20,21,2017

rss catalog logoಕ್ರೀಡೆ    ಕ್ರೀಡೆ | ಕರುನಾಡು ಎಗ್ಸಾಂ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಾದ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್(KAS), ಪಿಎಸ್ಐ (PSI), ಪಿಡಿಓ (PDO), ಎಫ್ ಡಿ ಎ (FDA), ಎಸ್ ಡಿ ಎ (SDA) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. [mtouchquiz 396] [button link=”http://www.karunaduexams.com/wp-content/uploads/2017/09/ಸ

2017-09-17 02:54:35  

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಕ್ವಿಜ್-ಆಗಸ್ಟ್,16,17,18,2017

rss catalog logoಕ್ರೀಡೆ    ಕ್ರೀಡೆ | ಕರುನಾಡು ಎಗ್ಸಾಂ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಾದ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್(KAS), ಪಿಎಸ್ಐ (PSI), ಪಿಡಿಓ (PDO), ಎಫ್ ಡಿ ಎ (FDA), ಎಸ್ ಡಿ ಎ (SDA) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. [mtouchquiz 395] [button link=”http://www.karunaduexams.com/wp-content/uploads/2017/09/ಸ

2017-09-17 02:31:56  

ವಿವೇಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಬಳಸೋಣ! (ಪಂ.ಸುಧಾಕರ ಚತುರ್ವೇದಿಯವರ ವಿಚಾರಧಾರೆ)

rss catalog logoಜೀವನ    ವೇದ ಜೀವನ

     ಪಶು-ಪಕ್ಷಿ, ಕ್ರಿಮಿ-ಕೀಟಗಳಿಗೂ ಮಾನವರಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಆ ಕ್ರಿಮಿ-ಕೀಟ, ಪಶು-ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಅನುಸರಿಸಿ ಬಾಳುತ್ತವೆ. ಒಂದು ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆ ನಾಯಿಯ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಬೆಕ್ಕು ಶತ್ರು ಎಂದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅದರ ಪ

2017-09-15 08:45:47  

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಕ್ವಿಜ್-ಆಗಸ್ಟ್,13,14,15,2017

rss catalog logoಕ್ರೀಡೆ    ಕ್ರೀಡೆ | ಕರುನಾಡು ಎಗ್ಸಾಂ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಾದ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್(KAS), ಪಿಎಸ್ಐ (PSI), ಪಿಡಿಓ (PDO), ಎಫ್ ಡಿ ಎ (FDA), ಎಸ್ ಡಿ ಎ (SDA) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. [mtouchquiz 394] [button link=”http://www.karunaduexams.com/wp-content/uploads/2017/09/ಸ

2017-09-14 19:39:25  

ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವರು

rss catalog logoಜೀವನ    ವೇದ ಜೀವನ

     ನಾವು ಹಿಂದಿದ್ದೇವೆ, ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಭಾವ ಮೂಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತಾ ಮೇಲೇರಲು ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅನೇಕ ಸಾಧಕರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನೂ ದೌರ್ಜನ್ಯದಿ

2017-09-14 04:32:40  

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಕ್ವಿಜ್-ಆಗಸ್ಟ್, 11, 12, 2017

rss catalog logoಕ್ರೀಡೆ    ಕ್ರೀಡೆ | ಕರುನಾಡು ಎಗ್ಸಾಂ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಾದ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್(KAS), ಪಿಎಸ್ಐ (PSI), ಪಿಡಿಓ (PDO), ಎಫ್ ಡಿ ಎ (FDA), ಎಸ್ ಡಿ ಎ (SDA) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. [mtouchquiz 393] [button link=”http://www.karunaduexams.com/wp-content/uploads/2017/09/ಸ

2017-09-13 19:53:19  

ಮೋಹದ ಮೋಹಕ ಬಲೆ

rss catalog logoಜೀವನ    ವೇದ ಜೀವನ

     ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾವೇ ಆಗಿರುತ್ತೇವೆ; ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು, ಪರಿವಾರದವರು, ಸಮುದಾಯದವರು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಜನನಾಯಕರು, ಮುಂತಾದವರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ದೇವರು ಅಥವ ನಾನು ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಾ

2017-09-11 21:04:47  

中国古代文学 Global world news developer online documents developer online toolset Global E-commerce Global world images