serat cingkara dewa

NGELMU URIP | alangalangkumitir

serat cingkara déwa jarwa sarta sekar macapat anyariyosaken piwulangipun papatih raja sukatha, dhumaten ratunipun sanghyang cingkaradéwa ing giling wesi, inggih punika anjumbuhaken dhateng kawruh raos ingkang ugi winastan kasampurnaning ngagesan

2017-09-04 02:39:38  

serat cingkara dewa

NGELMU URIP | alangalangkumitir

serat cingkara déwa jarwa sarta sekar macapat anyariyosaken piwulangipun papatih raja sukatha, dhumaten ratunipun sanghyang cingkaradéwa ing giling wesi, inggih punika anjumbuhaken dhateng kawruh raos ingkang ugi winastan kasampurnaning ngagesan

2017-09-04 02:39:38  

serat cingkara dewa

NGELMU URIP | alangalangkumitir

serat cingkara déwa jarwa sarta sekar macapat anyariyosaken piwulangipun papatih raja sukatha, dhumaten ratunipun sanghyang cingkaradéwa ing giling wesi, inggih punika anjumbuhaken dhateng kawruh raos ingkang ugi winastan kasampurnaning ngagesan

2017-09-04 02:39:38  

serat cingkara dewa

NGELMU URIP | alangalangkumitir

serat cingkara déwa jarwa sarta sekar macapat anyariyosaken piwulangipun papatih raja sukatha, dhumaten ratunipun sanghyang cingkaradéwa ing giling wesi, inggih punika anjumbuhaken dhateng kawruh raos ingkang ugi winastan kasampurnaning ngagesan

2017-09-04 02:39:38  

suluk daka

NGELMU URIP | alangalangkumitir

suluk daka  [1] punika carita daka kasalin saking aksara arab ing aksara latin dening : mas kumitir selasa, 1 agustus 2017 @@@ bismillahir rahmanir rohim pupuh i asmaradana nenggih punika kinardi, ingkang anggurit tembang, suluk daka caritane, a

2017-08-15 03:50:42  

suluk daka

NGELMU URIP | alangalangkumitir

suluk daka  [1] punika carita daka kasalin saking aksara arab ing aksara latin dening : mas kumitir selasa, 1 agustus 2017 @@@ bismillahir rahmanir rohim pupuh i asmaradana nenggih punika kinardi, ingkang anggurit tembang, suluk daka caritane, a

2017-08-15 03:50:42  

suluk daka

NGELMU URIP | alangalangkumitir

suluk daka  [1] punika carita daka kasalin saking aksara arab ing aksara latin dening : mas kumitir selasa, 1 agustus 2017 @@@ bismillahir rahmanir rohim pupuh i asmaradana nenggih punika kinardi, ingkang anggurit tembang, suluk daka caritane, a

2017-08-15 03:50:42  

suluk daka

NGELMU URIP | alangalangkumitir

suluk daka  [1] punika carita daka kasalin saking aksara arab ing aksara latin dening : mas kumitir selasa, 1 agustus 2017 @@@ bismillahir rahmanir rohim pupuh i asmaradana nenggih punika kinardi, ingkang anggurit tembang, suluk daka caritane, a

2017-08-15 03:50:42  

suluk daka

NGELMU URIP | alangalangkumitir

suluk daka  [1] punika carita daka kasalin saking aksara arab ing aksara latin dening : mas kumitir selasa, 1 agustus 2017 @@@ bismillahir rahmanir rohim pupuh i asmaradana nenggih punika kinardi, ingkang anggurit tembang, suluk daka caritane, a

2017-08-15 03:50:42  

suluk daka

NGELMU URIP | alangalangkumitir

suluk daka  [1] punika carita daka kasalin saking aksara arab ing aksara latin dening : mas kumitir selasa, 1 agustus 2017 @@@ bismillahir rahmanir rohim pupuh i asmaradana nenggih punika kinardi, ingkang anggurit tembang, suluk daka caritane, a

2017-08-15 03:50:42  

suluk daka

NGELMU URIP | alangalangkumitir

suluk daka  [1] punika carita daka kasalin saking aksara arab ing aksara latin dening : mas kumitir selasa, 1 agustus 2017 @@@ bismillahir rahmanir rohim pupuh i asmaradana nenggih punika kinardi, ingkang anggurit tembang, suluk daka caritane, a

2017-08-15 03:50:42  

suluk daka

NGELMU URIP | alangalangkumitir

suluk daka  [1] punika carita daka kasalin saking aksara arab ing aksara latin dening : mas kumitir selasa, 1 agustus 2017 @@@ bismillahir rahmanir rohim pupuh i asmaradana nenggih punika kinardi, ingkang anggurit tembang, suluk daka caritane, a

2017-08-15 03:50:42  

suluk daka

NGELMU URIP | alangalangkumitir

suluk daka  [1] punika carita daka kasalin saking aksara arab ing aksara latin dening : mas kumitir selasa, 1 agustus 2017 @@@ bismillahir rahmanir rohim pupuh i asmaradana nenggih punika kinardi, ingkang anggurit tembang, suluk daka caritane, a

2017-08-15 03:50:42  

serat iladoeni

NGELMU URIP | alangalangkumitir

serat iladoeni anyariyosaken dhateng wawadosing lalampahan ingkang winadi, pipiridan saking kitab adamakna 2e druk 1928 anggitanipun : m.ng. mangoendidjojo wonogiri (solo) diterbitkan dan  dijual oleh : tan khoen swie kediri kasalin saking aksar

2017-08-03 12:07:35  

serat iladoeni

NGELMU URIP | alangalangkumitir

serat iladoeni anyariyosaken dhateng wawadosing lalampahan ingkang winadi, pipiridan saking kitab adamakna 2e druk 1928 anggitanipun : m.ng. mangoendidjojo wonogiri (solo) diterbitkan dan  dijual oleh : tan khoen swie kediri kasalin saking aksar

2017-08-03 12:07:35  

serat iladoeni

NGELMU URIP | alangalangkumitir

serat iladoeni anyariyosaken dhateng wawadosing lalampahan ingkang winadi, pipiridan saking kitab adamakna 2e druk 1928 anggitanipun : m.ng. mangoendidjojo wonogiri (solo) diterbitkan dan  dijual oleh : tan khoen swie kediri kasalin saking aksar

2017-08-03 12:07:35  

serat iladoeni

NGELMU URIP | alangalangkumitir

serat iladoeni anyariyosaken dhateng wawadosing lalampahan ingkang winadi, pipiridan saking kitab adamakna 2e druk 1928 anggitanipun : m.ng. mangoendidjojo wonogiri (solo) diterbitkan dan  dijual oleh : tan khoen swie kediri kasalin saking aksar

2017-08-03 12:07:35  

serat iladoeni

NGELMU URIP | alangalangkumitir

serat iladoeni anyariyosaken dhateng wawadosing lalampahan ingkang winadi, pipiridan saking kitab adamakna 2e druk 1928 anggitanipun : m.ng. mangoendidjojo wonogiri (solo) diterbitkan dan  dijual oleh : tan khoen swie kediri kasalin saking aksar

2017-08-03 12:07:35  

serat iladoeni

NGELMU URIP | alangalangkumitir

serat iladoeni anyariyosaken dhateng wawadosing lalampahan ingkang winadi, pipiridan saking kitab adamakna 2e druk 1928 anggitanipun : m.ng. mangoendidjojo wonogiri (solo) diterbitkan dan  dijual oleh : tan khoen swie kediri kasalin saking aksar

2017-08-03 12:07:35  

serat iladoeni

NGELMU URIP | alangalangkumitir

serat iladoeni anyariyosaken dhateng wawadosing lalampahan ingkang winadi, pipiridan saking kitab adamakna 2e druk 1928 anggitanipun : m.ng. mangoendidjojo wonogiri (solo) diterbitkan dan  dijual oleh : tan khoen swie kediri kasalin saking aksar

2017-08-03 12:07:35  

中国古代文学 Global world news developer online documents developer online toolset Global E-commerce Global world images