"תחילתה של האהבה היא להביא לאלו שאנו אוהבים להיות עצמם, ולא לעוות אותם כך שיתאימו לתמונה שלנו. אחרת אנו אוהבים רק את ההשת

Orr

– תומאס מרטון the post "תחילתה של האהבה היא להביא לאלו שאנו אוהבים להיות עצמם, ולא לעוות אותם כך שיתאימו לתמונה שלנו. אחרת אנו אוהבים רק את ההשתקפות של עצמנו שאנו רואים בהם." appeared first on ציטוט - משפטים יפים וציטוטים חכמים.

2016-08-11 05:22:43  

"תחילתה של האהבה היא להביא לאלו שאנו אוהבים להיות עצמם, ולא לעוות אותם כך שיתאימו לתמונה שלנו. אחרת אנו אוהבים רק את ההשת

Orr

– תומאס מרטון the post "תחילתה של האהבה היא להביא לאלו שאנו אוהבים להיות עצמם, ולא לעוות אותם כך שיתאימו לתמונה שלנו. אחרת אנו אוהבים רק את ההשתקפות של עצמנו שאנו רואים בהם." appeared first on ציטוט - משפטים יפים וציטוטים חכמים.

2016-08-11 05:22:43  

"תחילתה של האהבה היא להביא לאלו שאנו אוהבים להיות עצמם, ולא לעוות אותם כך שיתאימו לתמונה שלנו. אחרת אנו אוהבים רק את ההשת

Orr

– תומאס מרטון the post "תחילתה של האהבה היא להביא לאלו שאנו אוהבים להיות עצמם, ולא לעוות אותם כך שיתאימו לתמונה שלנו. אחרת אנו אוהבים רק את ההשתקפות של עצמנו שאנו רואים בהם." appeared first on ציטוט - משפטים יפים וציטוטים חכמים.

2016-08-11 05:22:43  

"תחילתה של האהבה היא להביא לאלו שאנו אוהבים להיות עצמם, ולא לעוות אותם כך שיתאימו לתמונה שלנו. אחרת אנו אוהבים רק את ההשת

Orr

– תומאס מרטון the post "תחילתה של האהבה היא להביא לאלו שאנו אוהבים להיות עצמם, ולא לעוות אותם כך שיתאימו לתמונה שלנו. אחרת אנו אוהבים רק את ההשתקפות של עצמנו שאנו רואים בהם." appeared first on ציטוט - משפטים יפים וציטוטים חכמים.

2016-08-11 05:22:43  

"תחילתה של האהבה היא להביא לאלו שאנו אוהבים להיות עצמם, ולא לעוות אותם כך שיתאימו לתמונה שלנו. אחרת אנו אוהבים רק את ההשת

Orr

– תומאס מרטון the post "תחילתה של האהבה היא להביא לאלו שאנו אוהבים להיות עצמם, ולא לעוות אותם כך שיתאימו לתמונה שלנו. אחרת אנו אוהבים רק את ההשתקפות של עצמנו שאנו רואים בהם." appeared first on ציטוט - משפטים יפים וציטוטים חכמים.

2016-08-11 05:22:43  

"תחילתה של האהבה היא להביא לאלו שאנו אוהבים להיות עצמם, ולא לעוות אותם כך שיתאימו לתמונה שלנו. אחרת אנו אוהבים רק את ההשת

Orr

– תומאס מרטון the post "תחילתה של האהבה היא להביא לאלו שאנו אוהבים להיות עצמם, ולא לעוות אותם כך שיתאימו לתמונה שלנו. אחרת אנו אוהבים רק את ההשתקפות של עצמנו שאנו רואים בהם." appeared first on ציטוט - משפטים יפים וציטוטים חכמים.

2016-08-11 05:22:43  

"תחילתה של האהבה היא להביא לאלו שאנו אוהבים להיות עצמם, ולא לעוות אותם כך שיתאימו לתמונה שלנו. אחרת אנו אוהבים רק את ההשת

Orr

– תומאס מרטון the post "תחילתה של האהבה היא להביא לאלו שאנו אוהבים להיות עצמם, ולא לעוות אותם כך שיתאימו לתמונה שלנו. אחרת אנו אוהבים רק את ההשתקפות של עצמנו שאנו רואים בהם." appeared first on ציטוט - משפטים יפים וציטוטים חכמים.

2016-08-11 05:22:43  

"תחילתה של האהבה היא להביא לאלו שאנו אוהבים להיות עצמם, ולא לעוות אותם כך שיתאימו לתמונה שלנו. אחרת אנו אוהבים רק את ההשת

Orr

– תומאס מרטון the post "תחילתה של האהבה היא להביא לאלו שאנו אוהבים להיות עצמם, ולא לעוות אותם כך שיתאימו לתמונה שלנו. אחרת אנו אוהבים רק את ההשתקפות של עצמנו שאנו רואים בהם." appeared first on ציטוט - משפטים יפים וציטוטים חכמים.

2016-08-11 05:22:43  

"תחילתה של האהבה היא להביא לאלו שאנו אוהבים להיות עצמם, ולא לעוות אותם כך שיתאימו לתמונה שלנו. אחרת אנו אוהבים רק את ההשת

Orr

– תומאס מרטון the post "תחילתה של האהבה היא להביא לאלו שאנו אוהבים להיות עצמם, ולא לעוות אותם כך שיתאימו לתמונה שלנו. אחרת אנו אוהבים רק את ההשתקפות של עצמנו שאנו רואים בהם." appeared first on ציטוט - משפטים יפים וציטוטים חכמים.

2016-08-11 05:22:43  

"תחילתה של האהבה היא להביא לאלו שאנו אוהבים להיות עצמם, ולא לעוות אותם כך שיתאימו לתמונה שלנו. אחרת אנו אוהבים רק את ההשת

Orr

– תומאס מרטון the post "תחילתה של האהבה היא להביא לאלו שאנו אוהבים להיות עצמם, ולא לעוות אותם כך שיתאימו לתמונה שלנו. אחרת אנו אוהבים רק את ההשתקפות של עצמנו שאנו רואים בהם." appeared first on ציטוט - משפטים יפים וציטוטים חכמים.

2016-08-11 05:22:43  

"תחילתה של האהבה היא להביא לאלו שאנו אוהבים להיות עצמם, ולא לעוות אותם כך שיתאימו לתמונה שלנו. אחרת אנו אוהבים רק את ההשת

Orr

– תומאס מרטון the post "תחילתה של האהבה היא להביא לאלו שאנו אוהבים להיות עצמם, ולא לעוות אותם כך שיתאימו לתמונה שלנו. אחרת אנו אוהבים רק את ההשתקפות של עצמנו שאנו רואים בהם." appeared first on ציטוט - משפטים יפים וציטוטים חכמים.

2016-08-11 05:22:43  

"תחילתה של האהבה היא להביא לאלו שאנו אוהבים להיות עצמם, ולא לעוות אותם כך שיתאימו לתמונה שלנו. אחרת אנו אוהבים רק את ההשת

Orr

– תומאס מרטון the post "תחילתה של האהבה היא להביא לאלו שאנו אוהבים להיות עצמם, ולא לעוות אותם כך שיתאימו לתמונה שלנו. אחרת אנו אוהבים רק את ההשתקפות של עצמנו שאנו רואים בהם." appeared first on ציטוט - משפטים יפים וציטוטים חכמים.

2016-08-11 05:22:43  

"תחילתה של האהבה היא להביא לאלו שאנו אוהבים להיות עצמם, ולא לעוות אותם כך שיתאימו לתמונה שלנו. אחרת אנו אוהבים רק את ההשת

Orr

– תומאס מרטון the post "תחילתה של האהבה היא להביא לאלו שאנו אוהבים להיות עצמם, ולא לעוות אותם כך שיתאימו לתמונה שלנו. אחרת אנו אוהבים רק את ההשתקפות של עצמנו שאנו רואים בהם." appeared first on ציטוט - משפטים יפים וציטוטים חכמים.

2016-08-11 05:22:43  

"תחילתה של האהבה היא להביא לאלו שאנו אוהבים להיות עצמם, ולא לעוות אותם כך שיתאימו לתמונה שלנו. אחרת אנו אוהבים רק את ההשת

Orr

– תומאס מרטון the post "תחילתה של האהבה היא להביא לאלו שאנו אוהבים להיות עצמם, ולא לעוות אותם כך שיתאימו לתמונה שלנו. אחרת אנו אוהבים רק את ההשתקפות של עצמנו שאנו רואים בהם." appeared first on ציטוט - משפטים יפים וציטוטים חכמים.

2016-08-11 05:22:43  

"תחילתה של האהבה היא להביא לאלו שאנו אוהבים להיות עצמם, ולא לעוות אותם כך שיתאימו לתמונה שלנו. אחרת אנו אוהבים רק את ההשת

Orr

– תומאס מרטון the post "תחילתה של האהבה היא להביא לאלו שאנו אוהבים להיות עצמם, ולא לעוות אותם כך שיתאימו לתמונה שלנו. אחרת אנו אוהבים רק את ההשתקפות של עצמנו שאנו רואים בהם." appeared first on ציטוט - משפטים יפים וציטוטים חכמים.

2016-08-11 05:22:43  

"אל תתן לאתמול לקחת יותר מדי מהיום."

Orr

-וויל רוג'רס the post "אל תתן לאתמול לקחת יותר מדי מהיום." appeared first on ציטוט - משפטים יפים וציטוטים חכמים. תכנים נוספים שאולי תאהבו: "פעולה מבולגנת עדיפה מחוסר פעולה." "אפילו אם אתה במסלול הנכון, אתה תידרס אם אתה סתם

2016-08-11 05:14:29  

"אל תתן לאתמול לקחת יותר מדי מהיום."

Orr

-וויל רוג'רס the post "אל תתן לאתמול לקחת יותר מדי מהיום." appeared first on ציטוט - משפטים יפים וציטוטים חכמים. תכנים נוספים שאולי תאהבו: "פעולה מבולגנת עדיפה מחוסר פעולה." "אפילו אם אתה במסלול הנכון, אתה תידרס אם אתה סתם

2016-08-11 05:14:29  

"אל תתן לאתמול לקחת יותר מדי מהיום."

Orr

-וויל רוג'רס the post "אל תתן לאתמול לקחת יותר מדי מהיום." appeared first on ציטוט - משפטים יפים וציטוטים חכמים. תכנים נוספים שאולי תאהבו: "פעולה מבולגנת עדיפה מחוסר פעולה." "אפילו אם אתה במסלול הנכון, אתה תידרס אם אתה סתם

2016-08-11 05:14:29  

"אל תתן לאתמול לקחת יותר מדי מהיום."

Orr

-וויל רוג'רס the post "אל תתן לאתמול לקחת יותר מדי מהיום." appeared first on ציטוט - משפטים יפים וציטוטים חכמים. תכנים נוספים שאולי תאהבו: "פעולה מבולגנת עדיפה מחוסר פעולה." "אפילו אם אתה במסלול הנכון, אתה תידרס אם אתה סתם

2016-08-11 05:14:29  

"אל תתן לאתמול לקחת יותר מדי מהיום."

Orr

-וויל רוג'רס the post "אל תתן לאתמול לקחת יותר מדי מהיום." appeared first on ציטוט - משפטים יפים וציטוטים חכמים. תכנים נוספים שאולי תאהבו: "פעולה מבולגנת עדיפה מחוסר פעולה." "אפילו אם אתה במסלול הנכון, אתה תידרס אם אתה סתם

2016-08-11 05:14:29  

中国古代文学 Global world news developer online documents developer online toolset Global E-commerce Global world images