સમીકરણ સાચું બનાવો.

બાળ રમતો , ભાગ -૨ | હોબીવિશ્વ

ગણિતની સંજ્ઞાઓ વાપરીને ઉપરના સમીકરણને સાચું બનાવો. થોડાક જવાબો અહીં….     Advertisements

2018-03-13 02:07:13  

ખોખાંને નવું રૂપ

બાળ રમતો , ભાગ -૨ | હોબીવિશ્વ

ફેંકી દેવાના એક ખોખાંનો નવો  જન્મ . એ હવે દિવાન ખંડની શોભા વધારશે …  

2018-03-13 00:24:01  

ગરૂડ – ઓરીગામી

બાળ રમતો , ભાગ -૨ | હોબીવિશ્વ

બનાવવાની રીત… વધારે મુશ્કેલ મોડલ – પણ બનાવવાની હિમ્મત જોઈએ !

2018-03-10 21:24:16  

દાખલાનો જવાબ

બાળ રમતો , ભાગ -૨ | હોબીવિશ્વ

સવાલ હતો – સાચો જવાબ છે – D ) ૧,૦૦૦ % કોઈ મિત્ર આ સાવ સાદા દાખલાનો સાચો જવાબ આપી શક્યા નથી. ભાગ લેનાર મિત્રો –  શ્રીમતિ પ્રવીણા કડકિયા, લતા હીરાણી અને શ્રી. હર્ષદ કામદાર, પી.કે. દાવડા, બટુક ઝવેરી સૌનો આભાર. ભાગાકારને આપણે અમુક ર

2018-02-27 12:04:19  

લાકડાની ગુલાબ દાની – શ્રી. સંજય પટેલ

બાળ રમતો , ભાગ -૨ | હોબીવિશ્વ

     શ્રી. સંજય નરોત્તમ ભાઈ પટેલ, ગ્રાન્ડ પ્રેરી આમ તો પ્લાસ્ટિક એન્જિનિયર છે, પણ તેમનો શોખ ‘લાકડાકામ’ છે!  એમના ઘરની પાછળ એમણે એક  મજબૂત શેડ જાતમહેનતથી  બનાવ્યો છે. એમાં વસાવેલી લાકડાકામની મશીનરી અને સાધનો જોઈને આપણે હેરત જ પામી   જઈ

2018-02-26 01:40:47  

આ દાખલાનો જવાબ આપશો?

બાળ રમતો , ભાગ -૨ | હોબીવિશ્વ

નોંધી લો કે, જવાબ ટકામાં આપવાનો છે.

2018-02-25 15:34:50  

The Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016.pdf

રમતો | MY SCHOOL(શિક્ષણ સંહિતા)

The Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016.pdf Advertisements

2018-02-13 07:44:40  

ઓરીગામી – સસલું

બાળ રમતો , ભાગ -૨ | હોબીવિશ્વ

૨૦૧૮ નું પહેલું મોડલ ———————- બનાવવાની રીત….

2018-02-12 00:45:22  

દીવાસળી હટાવો – કોયડો, જવાબ

બાળ રમતો , ભાગ -૨ | હોબીવિશ્વ

ત્રણ ચોરસ બનાવવાનો કોયડો – અહીં……… સાચો જવાબ  – પાંચ   સાચો જવાબ આપનાર મિત્રો – રમેશ બાજપાઈ પ્રવીણા કડકિયા બટુક ઝવેરી મહેન્દ્ર ઠાકર રેખા સિંધલ ચીમન પટેલ ભાગ લેનાર અન્ય મિત્રો  વિનોદ પટેલ – ૭ VJ ̵

2017-12-09 11:58:53  

中国古代文学 Global world news developer online documents developer online toolset Global E-commerce Global world images