જાપાનના pmને આવકારવાની તૈયારીઓ

વિદેશી ઈન્વેસ્ટરો માટે ભારત મનપસંદ માર્કેટઃ ...

જાપાનના વડાપ્રધાન શિન્ઝો એબે 14 સપ્ટેમ્બરે અમદાવાદમાં બુલેટ ટ્રેન માટેનો શિલાન્યાસ કરવા આવી રહ્યા છે, તેમની સાથે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પણ અમદાવાદ

2017-09-06 02:32:43  

પીએમ નરેન્દ્ર મોદીના મ્યાંમાર પ્રવાસથી ચીનના પેટમાં તેલ રેડાયું

વિદેશી ઈન્વેસ્ટરો માટે ભારત મનપસંદ માર્કેટઃ ...

બિજીંગ- કૂટનીતિના મહારથી ગણાતા ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના મ્યાંમાર પ્રવાસથી ચીનના પેટમાં તેલ રેડાયું છે. મહત્વની વાત એ છે કે, પીએમ મોદી

2017-09-06 02:15:43  

ઓન્ગ સાન સૂ કી સાથે બેઠક

વિદેશી ઈન્વેસ્ટરો માટે ભારત મનપસંદ માર્કેટઃ ...

પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ મ્યાનમારમાં ને પી તોમાં સ્ટેટ કાઉન્સેલર ઓન્ગ સાન સૂ કી સાથે ડેલીગેશન લેવલની બેઠક કરી હતી, અને મ્યાનમારના વિવિધ

2017-09-06 02:07:43  

શ્રાદ્ધઃ પિતૃઓને તર્પણ

વિદેશી ઈન્વેસ્ટરો માટે ભારત મનપસંદ માર્કેટઃ ...

અમદાવાદઃ આજથી શ્રાદ્ધ પક્ષની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, પોતાના પિતૃઓને યાદ કરી,  કાગવાસ નાખી આજના દિવસથી શ્રધ્ધાથી લોકોએ શ્રાધ્ધની શરૂઆત કરી છે.

2017-09-06 01:52:21  

中国古代文学 Global world news developer online documents developer online toolset Global E-commerce Global world images