ગુણોત્સવ-પ્રેક્ટિસ ટેસ્ટ પેપર સામાજિક વિજ્ઞાન -ધો-7 ૧૦૦ ગુણ-OMR સાથે

rss catalog logoટેકનોલોજી    શિક્ષણ માં ટેકનોલોજી નો ઉપયોગ

નમસ્કાર શિક્ષક મિત્રો :-                    આગામી ગુણોત્સવ -૮ નું આયોજન ટૂંક સમય માં થવા નું છે.તે માટે સામાજિક વિજ્ઞાન વિષય નું પરિણામ સારું મળે તે માટે MCQ પ્રશ્નો ની

2018-03-21 20:02:56  

ગુણોત્સવ -૮ ની તૈયારી માટે OMR આધારિત પ્રશ્નબેંક -સામાજિક વિજ્ઞાન

rss catalog logoટેકનોલોજી    શિક્ષણ માં ટેકનોલોજી નો ઉપયોગ

 નમસ્કાર શિક્ષક મિત્રો :-                    આગામી ગુણોત્સવ -૮ નું આયોજન ટૂંક સમય માં થવા નું છે.તે માટે સામાજિક વિજ્ઞાન વિષય નું પરિણામ સારું મળે તે માટે MCQ પ્રશ્નો

2018-03-19 20:47:15  

ગુણોત્સવ-પ્રેક્ટિસ ટેસ્ટ પેપર-1 -સા.વિજ્ઞાન -ધો-8 ૧૦૦ માર્કસ

rss catalog logoટેકનોલોજી    શિક્ષણ માં ટેકનોલોજી નો ઉપયોગ

નમસ્કાર શિક્ષક મિત્રો :-                    આગામી ગુણોત્સવ -૮ નું આયોજન ટૂંક સમય માં થવા નું છે.તે માટે સામાજિક વિજ્ઞાન વિષય નું પરિણામ સારું મળે તે માટે MCQ પ્રશ્નો ની

2018-03-19 20:46:55  

ગુણોત્સવ માટે ઉપયોગી ધો-૬ થી ૮ ના તમામ વિષય ના MCQ આધારિત સત્ર-૨ ના પ્રશ્નબેક

rss catalog logoટેકનોલોજી    શિક્ષણ માં ટેકનોલોજી નો ઉપયોગ

 નમસ્કાર શિક્ષક મિત્રો -         આગામી ગુણોત્સવ માટે ઉપયોગી ધો-૬ થી ૮ ના તમામ વિષય ના MCQ આધારિત સત્ર-૨ ના પ્રશ્નબેક મુકવામાં આવ્યા છે.આભાર :-ડાયટ રાજપીપળા   STD-6 ધો.૬ સત્ર-૨ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજ

2018-03-18 05:41:23  

સમીકરણ સાચું બનાવો.

rss catalog logoરમતો    બાળ રમતો , ભાગ -૨ | હોબીવિશ્વ

ગણિતની સંજ્ઞાઓ વાપરીને ઉપરના સમીકરણને સાચું બનાવો. થોડાક જવાબો અહીં….     Advertisements

2018-03-13 02:07:13  

ખોખાંને નવું રૂપ

rss catalog logoરમતો    બાળ રમતો , ભાગ -૨ | હોબીવિશ્વ

ફેંકી દેવાના એક ખોખાંનો નવો  જન્મ . એ હવે દિવાન ખંડની શોભા વધારશે …  

2018-03-13 00:24:01  

ગરૂડ – ઓરીગામી

rss catalog logoરમતો    બાળ રમતો , ભાગ -૨ | હોબીવિશ્વ

બનાવવાની રીત… વધારે મુશ્કેલ મોડલ – પણ બનાવવાની હિમ્મત જોઈએ !

2018-03-10 21:24:16  

શ્રી સત્યનારાયણ કથા

rss catalog logoપુસ્તકો    ગુજરાતી પુસ્તકોનો ખજાનો (Pdf) ડાઉનલોડ કરો ...

✨અધ્યાય:- (૧ ) એક સમયની વાત છે. નૈમીષારણ્ય તિર્થક્ષેત્રમા શૌનક વગેરે ઋષીઓ ભેગા થયા હતા. તે સમયે પુરાણો તથા મહાભારતના રચયીતા શ્રી વ્યાસ મુનીના પ્રધાન શિષ્ય સુતજી પણત્યા બિરાજમાન હતા. શૌનક વગેરે રૂષિઓએ શ્રી સુતજીને પછ્યુ કે હે મહામુની! વ્રત …

2018-03-10 00:58:28  

સામાજિક વિજ્ઞાન ધો.૮ સેમ-૨ ખંડ પરિચય આફ્રિકા /એશિયા પ્રેઝેન્ટેશન

rss catalog logoટેકનોલોજી    શિક્ષણ માં ટેકનોલોજી નો ઉપયોગ

 સામાજિક વિજ્ઞાન ધો.૮ સેમ-૨ ખંડ પરિચય આફ્રિકા CLICK PPT DOWNLOADCLICK PDF DOWNLOAD ધો-૮ ખંડ પરિચય ભાગ-૨ એશિયા પ્રેઝન્ટેશનdownload click pptdownload click pdf 

2018-03-08 19:02:41  

Standard 5,6,7,8 All Subject's Unit Test Semester 2

rss catalog logoટેકનોલોજી    શિક્ષણ માં ટેકનોલોજી નો ઉપયોગ

standard-5 GujaratiHindiEnglishSauni Aspas Standard 6 GujaratiHindiMathasSocial ScienceSanskrutScince 1  Scince 2Standard 7GujaratiEnglishHindiSocial ScienceSanskrut Science 1  Scince 2Maths  Standard 8 Gu

2018-03-08 06:27:16  

SMART STUDENTS ELIGIBILITY TEST-2

rss catalog logoટેકનોલોજી    શિક્ષણ માં ટેકનોલોજી નો ઉપયોગ

સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા આપતાં વિદ્યાર્થી ઓ માટે દર પંદર દિવસે  50 ગુણ નો ઓનલાઈન ટેસ્ટ મુકવામાં આવશે.શાંત અને એકાંત વાતાવરણ માં બેસીને ઓનલાઈન ટેસ્ટ આપવો.આ ટેસ્ટ વખતે પોતાની પાસે નોટ-પેન ની સુવિધા રાખવી.ટેસ્ટ માં પોતાનું આખું નામ અને ગામનું નામ લખ

2018-03-04 18:19:23  

s.s.8-2.9 આપણી અર્થવ્યવસ્થા ઓનલાઈન ટેસ્ટ

rss catalog logoટેકનોલોજી    શિક્ષણ માં ટેકનોલોજી નો ઉપયોગ

                    નમસ્કાર,મિત્રો સામાજીક વિજ્ઞાન વિષયમાં ધોરણ- 6 થી 8 ના વિધાર્થીઓ માટે ઓનલાઇન ક્વિઝ એકમ દિઠ તૈયાર કરેલ છે, જેમાં વિધાર્થીએ પોતાનું પુરૂ નામ લખીને ઓનલાઇન કવિઝ રમી શકશે અને તે

2018-03-04 18:19:12  

中国古代文学 Global world news developer online documents developer online toolset Global E-commerce Global world images