Ang Kalooban ng Diyos

Simbahan ng Libro? | A Catholic's Blog

Una at higit sa lahat ang pagbabalik-loob ng puso sa Diyos. Ang mga paraan para higit siyang makilala at mahalin ay ipakikita ng Diyos.

2015-02-09 16:49:28  

Pananampalatayang Nagpahanga kay Jesus

Simbahan ng Libro? | A Catholic's Blog

Dalawa sa iilang mga tao na hinangaan ni Jesus ang pananampalataya ay ang Romanong kapitan na lumapit sa kanya tungkol sa katulong nitong may karamdaman, at ang Kananeang may anak na pinahihirapan ng demonyo.

2015-02-07 03:45:07  

Maria, Ina ni Jesus

Simbahan ng Libro? | A Catholic's Blog

Para sa ibang mga di-Katolikong Cristiano, si Maria ay "ginamit lang" ng Diyos para isilang si Jesus. Madalas ay sinusundan pa nila ito ng pahayag na, "Bukod doon ay hindi na siya nabanggit sa Biblia."

2015-02-06 01:33:54  

Mga Anti-Katoliko sa Pagbisita ng Santo Papa

Simbahan ng Libro? | A Catholic's Blog

Ang mga salita ng Diyos na nasa Biblia ay para sa lalong ikamumulat ng mata, at ikalalalim ng pananampalataya, ng mga tagasunod ni Cristo. Pero isa rin malungkot na katotohanan na ang parehong mga salita ng Diyos ay lalong bumubulag at nagpapatig

2015-01-24 16:29:28  

Maging handa kayong sumagot…

Simbahan ng Libro? | A Catholic's Blog

Tungkulin nating mga Katoliko na kilalanin ang Pananampalataya ng Simbahan, dahil ang pagiging ignorante dito ay pagiging ignorante tungkol kay Cristo, at ito ay maituturing na hindi tamang paraan ng pamumuhay bilang Cristiano.

2015-01-14 04:28:35  

Ang nagkasala ang dapat mamatay.

Simbahan ng Libro? | A Catholic's Blog

Hinihingi ng katarungan na kung sino ang nagkasala ay siya dapat ang maparusahan. Sa pamamagitan ni Propeta Ezekiel ay sinabi ng Panginoon, Ang nagkasala ang dapat mamatay. Hindi papananagutin ang anak sa pagkakasala ng ama, ni ang ama sa pagkaka

2014-12-31 01:45:14  

Present ba si Jesus sa Christmas Party ninyo?

Simbahan ng Libro? | A Catholic's Blog

Mali bang magkaroon ng Christmas party? Kung maling ipagdiwang ang pagkakatawang-tao ng Diyos at pananahan niya sa piling natin, magiging mali talaga ang Christmas party. Sa kabaligtaran, ang kawalan ng pakialam sa katotohanang ng kanyang pagsila

2014-12-22 11:55:13  

Ipinagbabawal ba ang pag-aasawa at ilang uri ng pagkain?

Simbahan ng Libro? | A Catholic's Blog

Hindi man kapatol-patol ang kababawan ng mga nagsasabing ang Simbahang Katoliko ang tinutukoy sa sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, sasagutin  ko ito alang-alang sa mga taong posibleng malinlang ng ganitong mga pahayag. Ganito ang sinasabi sa su

2014-12-12 10:55:05  

Ang Aking Pananampalataya

Simbahan ng Libro? | A Catholic's Blog

Nananampalataya akong may iisang Diyos na lumalang ng lahat ng bagay na nakikita at di-nakikita. Siya ay iisang Diyos bagamat may tatlong persona: Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang Ama ang lumikha ng lahat sa pamamagitan ng Anak at para sa Anak.

2014-06-15 14:44:10  

Takot sa Kamatayan

Simbahan ng Libro? | A Catholic's Blog

Sa palagay ko, anuman ang pansarili nating dahilan kung bakit may takot tayo sa kamatayan ay hindi na natin dapat ibahagi pa o ipamana sa ating mga anak. Walang dahilan para bigyan natin sila ng dahilan na mamuhay sa takot. Namatay si Jesus para

2014-05-05 12:11:18  

Ang May-akda ay Lumipat na sa Literateknolohitura

-> Tagalog na mga Libro | Literantado

Pumunta sa bagong pooksasapot: http://www.literateknolohitura.com/ Maraming salamat sa mga taga-subaybay. – Otakore LiterantadodistFiled under: Uncategorized

2012-01-22 13:20:17  

Literantado has joined the National Novel Writing Month (NaNoWriMo)

-> Tagalog na mga Libro | Literantado

Reference Link: NaNoWriMo 2009 FilipinoWriters _______________________________________________ Join and prove your writing will. ^_^Posted in Uncategorized Tagged: nanowrimo, national novel writing month 2009, novel writing, tagalog

2009-11-15 15:26:32  

Hirap ng Isang Mag-aaral Tugon sa Sarap ng Kapwa Mag-aaral

-> Tagalog na mga Libro | Literantado

Unang tula na isinulat sa Literantado. Ang "Hirap ng Isang Mag-aaral Tugon sa Sarap ng Kapwa Mag-aaral" ni R.J.Cortez. Petsa: Hulyo 22, 2009, Miyerkules.

2009-07-22 15:05:11  

Falling For The Opposite [PUBLISHED]

mga libro ng pogi - RaymondSanchez8 - Wattpad

yourstrulytrina / 136 pagesPublished under Pop Fiction/Summit Media. She's rich, he's not. She's the student body president, he's struggling to pass math. She's the queen bee, he's the loner in school. Celeste Graham is on the top of the high

FreeMarker template error (DEBUG mode; use RETHROW in production!): The following has evaluated to null or missing: ==> item.itemPubdate [in template "rss_home/subpage/msnry.ftl" at line 38, column 33] ---- Tip: It's the step after the last dot that caused this error, not those before it. ---- Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)?? ---- ---- FTL stack trace ("~" means nesting-related): - Failed at: ${item.itemPubdate?string("yyyy-MM-dd... [in template "rss_home/subpage/msnry.ftl" at line 38, column 31] - Reached through: #include ("subpage/" + RequestParamet... [in template "rss_home/view.ftl" at line 11, column 33] ---- Java stack trace (for programmers): ---- freemarker.core.InvalidReferenceException: [... Exception message was already printed; see it above ...] at freemarker.core.InvalidReferenceException.getInstance(InvalidReferenceException.java:134) at freemarker.core.UnexpectedTypeException.newDesciptionBuilder(UnexpectedTypeException.java:80) at freemarker.core.UnexpectedTypeException.(UnexpectedTypeException.java:43) at freemarker.core.BuiltInsForMultipleTypes$stringBI._eval(BuiltInsForMultipleTypes.java:709) at freemarker.core.Expression.eval(Expression.java:81) at freemarker.core.MethodCall._eval(MethodCall.java:58) at freemarker.core.Expression.eval(Expression.java:81) at freemarker.core.DollarVariable.calculateInterpolatedStringOrMarkup(DollarVariable.java:96) at freemarker.core.DollarVariable.accept(DollarVariable.java:59) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:362) at freemarker.core.IteratorBlock$IterationContext.executedNestedContentForCollOrSeqListing(IteratorBlock.java:315) at freemarker.core.IteratorBlock$IterationContext.executeNestedContent(IteratorBlock.java:271) at freemarker.core.IteratorBlock$IterationContext.accept(IteratorBlock.java:242) at freemarker.core.Environment.visitIteratorBlock(Environment.java:595) at freemarker.core.IteratorBlock.acceptWithResult(IteratorBlock.java:107) at freemarker.core.IteratorBlock.accept(IteratorBlock.java:93) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:326) at freemarker.core.Environment.include(Environment.java:2508) at freemarker.core.Include.accept(Include.java:171) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:326) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:332) at freemarker.core.Environment.process(Environment.java:305) at freemarker.template.Template.process(Template.java:378) at org.springframework.web.servlet.view.freemarker.FreeMarkerView.processTemplate(FreeMarkerView.java:367) at org.springframework.web.servlet.view.freemarker.FreeMarkerView.doRender(FreeMarkerView.java:284) at org.springframework.web.servlet.view.freemarker.FreeMarkerView.renderMergedTemplateModel(FreeMarkerView.java:234) at org.springframework.web.servlet.view.AbstractTemplateView.renderMergedOutputModel(AbstractTemplateView.java:167) at org.springframework.web.servlet.view.AbstractView.render(AbstractView.java:303) at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.render(DispatcherServlet.java:1286) at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.processDispatchResult(DispatcherServlet.java:1041) at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:984) at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:901) at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:970) at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet(FrameworkServlet.java:861) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:635) at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:846) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:742) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:231) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:52) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) at com.alibaba.druid.support.http.WebStatFilter.doFilter(WebStatFilter.java:123) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) at org.springframework.web.filter.RequestContextFilter.doFilterInternal(RequestContextFilter.java:99) at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) at org.springframework.web.filter.HttpPutFormContentFilter.doFilterInternal(HttpPutFormContentFilter.java:108) at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) at org.springframework.web.filter.HiddenHttpMethodFilter.doFilterInternal(HiddenHttpMethodFilter.java:81) at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) at org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal(CharacterEncodingFilter.java:197) at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:198) at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:96) at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:478) at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:140) at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:80) at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:87) at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:342) at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:799) at org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:66) at org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:868) at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1457) at org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624) at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61) at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)

Whitelabel Error Page

This application has no explicit mapping for /error, so you are seeing this as a fallback.

Thu May 24 15:50:39 UTC 2018
There was an unexpected error (type=OK, status=200).
The following has evaluated to null or missing: ==> item.itemPubdate [in template "rss_home/subpage/msnry.ftl" at line 38, column 33] ---- Tip: It's the step after the last dot that caused this error, not those before it. ---- Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)?? ---- ---- FTL stack trace ("~" means nesting-related): - Failed at: ${item.itemPubdate?string("yyyy-MM-dd... [in template "rss_home/subpage/msnry.ftl" at line 38, column 31] - Reached through: #include ("subpage/" + RequestParamet... [in template "rss_home/view.ftl" at line 11, column 33] ----