torete – moira dela torre ( love you to the stars and back)

Litrato Ft Ron Henley Thyro Lyrics results « VideokeMan

sandali na lang maaari bang pagbigyan aalis na nga maaari bang hawakan nang iyong mga kamay sana ay maabot ng langit ang iyong mga ngiti sana ay masilip [chorus:] ‘wag kang mag-alala di ko ipipilit sa’yo kahit na lilipad ang isip ko&

2017-08-26 06:03:23  

torete – moira dela torre ( love you to the stars and back)

Litrato Ft Ron Henley Thyro Lyrics results « VideokeMan

sandali na lang maaari bang pagbigyan aalis na nga maaari bang hawakan nang iyong mga kamay sana ay maabot ng langit ang iyong mga ngiti sana ay masilip [chorus:] ‘wag kang mag-alala di ko ipipilit sa’yo kahit na lilipad ang isip ko&

2017-08-26 06:03:23  

torete – moira dela torre ( love you to the stars and back)

Litrato Ft Ron Henley Thyro Lyrics results « VideokeMan

sandali na lang maaari bang pagbigyan aalis na nga maaari bang hawakan nang iyong mga kamay sana ay maabot ng langit ang iyong mga ngiti sana ay masilip [chorus:] ‘wag kang mag-alala di ko ipipilit sa’yo kahit na lilipad ang isip ko&

2017-08-26 06:03:23  

torete – moira dela torre ( love you to the stars and back)

Litrato Ft Ron Henley Thyro Lyrics results « VideokeMan

sandali na lang maaari bang pagbigyan aalis na nga maaari bang hawakan nang iyong mga kamay sana ay maabot ng langit ang iyong mga ngiti sana ay masilip [chorus:] ‘wag kang mag-alala di ko ipipilit sa’yo kahit na lilipad ang isip ko&

2017-08-26 06:03:23  

torete – moira dela torre ( love you to the stars and back)

Litrato Ft Ron Henley Thyro Lyrics results « VideokeMan

sandali na lang maaari bang pagbigyan aalis na nga maaari bang hawakan nang iyong mga kamay sana ay maabot ng langit ang iyong mga ngiti sana ay masilip [chorus:] ‘wag kang mag-alala di ko ipipilit sa’yo kahit na lilipad ang isip ko&

2017-08-26 06:03:23  

torete – moira dela torre ( love you to the stars and back)

Litrato Ft Ron Henley Thyro Lyrics results « VideokeMan

sandali na lang maaari bang pagbigyan aalis na nga maaari bang hawakan nang iyong mga kamay sana ay maabot ng langit ang iyong mga ngiti sana ay masilip [chorus:] ‘wag kang mag-alala di ko ipipilit sa’yo kahit na lilipad ang isip ko&

2017-08-26 06:03:23  

kailangan kita acoustic – curse one

Litrato Ft Ron Henley Thyro Lyrics results « VideokeMan

di ko alam kung ano ako kapag ikaw ay wala sa piling ko oh oh oh kailangan kita kailangan ka ng puso ko sana ay di mo lisanin at pabayaan na nag-iisa dito sating mundo sana ay mawala na ang pangangamba sabihin mong mahal mo din ako at kailan ma&

2017-06-29 07:29:44  

kailangan kita acoustic – curse one

Litrato Ft Ron Henley Thyro Lyrics results « VideokeMan

di ko alam kung ano ako kapag ikaw ay wala sa piling ko oh oh oh kailangan kita kailangan ka ng puso ko sana ay di mo lisanin at pabayaan na nag-iisa dito sating mundo sana ay mawala na ang pangangamba sabihin mong mahal mo din ako at kailan ma&

2017-06-29 07:29:44  

kailangan kita acoustic – curse one

Litrato Ft Ron Henley Thyro Lyrics results « VideokeMan

di ko alam kung ano ako kapag ikaw ay wala sa piling ko oh oh oh kailangan kita kailangan ka ng puso ko sana ay di mo lisanin at pabayaan na nag-iisa dito sating mundo sana ay mawala na ang pangangamba sabihin mong mahal mo din ako at kailan ma&

2017-06-29 07:29:44  

kailangan kita acoustic – curse one

Litrato Ft Ron Henley Thyro Lyrics results « VideokeMan

di ko alam kung ano ako kapag ikaw ay wala sa piling ko oh oh oh kailangan kita kailangan ka ng puso ko sana ay di mo lisanin at pabayaan na nag-iisa dito sating mundo sana ay mawala na ang pangangamba sabihin mong mahal mo din ako at kailan ma&

2017-06-29 07:29:44  

kailangan kita acoustic – curse one

Litrato Ft Ron Henley Thyro Lyrics results « VideokeMan

di ko alam kung ano ako kapag ikaw ay wala sa piling ko oh oh oh kailangan kita kailangan ka ng puso ko sana ay di mo lisanin at pabayaan na nag-iisa dito sating mundo sana ay mawala na ang pangangamba sabihin mong mahal mo din ako at kailan ma&

2017-06-29 07:29:44  

kailangan kita acoustic – curse one

Litrato Ft Ron Henley Thyro Lyrics results « VideokeMan

di ko alam kung ano ako kapag ikaw ay wala sa piling ko oh oh oh kailangan kita kailangan ka ng puso ko sana ay di mo lisanin at pabayaan na nag-iisa dito sating mundo sana ay mawala na ang pangangamba sabihin mong mahal mo din ako at kailan ma&

2017-06-29 07:29:44  

kailangan kita acoustic – curse one

Litrato Ft Ron Henley Thyro Lyrics results « VideokeMan

di ko alam kung ano ako kapag ikaw ay wala sa piling ko oh oh oh kailangan kita kailangan ka ng puso ko sana ay di mo lisanin at pabayaan na nag-iisa dito sating mundo sana ay mawala na ang pangangamba sabihin mong mahal mo din ako at kailan ma&

2017-06-29 07:29:44  

kailangan kita acoustic – curse one

Litrato Ft Ron Henley Thyro Lyrics results « VideokeMan

di ko alam kung ano ako kapag ikaw ay wala sa piling ko oh oh oh kailangan kita kailangan ka ng puso ko sana ay di mo lisanin at pabayaan na nag-iisa dito sating mundo sana ay mawala na ang pangangamba sabihin mong mahal mo din ako at kailan ma&

2017-06-29 07:29:44  

kailangan kita acoustic – curse one

Litrato Ft Ron Henley Thyro Lyrics results « VideokeMan

di ko alam kung ano ako kapag ikaw ay wala sa piling ko oh oh oh kailangan kita kailangan ka ng puso ko sana ay di mo lisanin at pabayaan na nag-iisa dito sating mundo sana ay mawala na ang pangangamba sabihin mong mahal mo din ako at kailan ma&

2017-06-29 07:29:44  

kailangan kita acoustic – curse one

Litrato Ft Ron Henley Thyro Lyrics results « VideokeMan

di ko alam kung ano ako kapag ikaw ay wala sa piling ko oh oh oh kailangan kita kailangan ka ng puso ko sana ay di mo lisanin at pabayaan na nag-iisa dito sating mundo sana ay mawala na ang pangangamba sabihin mong mahal mo din ako at kailan ma&

2017-06-29 07:29:44  

kailangan kita acoustic – curse one

Litrato Ft Ron Henley Thyro Lyrics results « VideokeMan

di ko alam kung ano ako kapag ikaw ay wala sa piling ko oh oh oh kailangan kita kailangan ka ng puso ko sana ay di mo lisanin at pabayaan na nag-iisa dito sating mundo sana ay mawala na ang pangangamba sabihin mong mahal mo din ako at kailan ma&

2017-06-29 07:29:44  

kailangan kita acoustic – curse one

Litrato Ft Ron Henley Thyro Lyrics results « VideokeMan

di ko alam kung ano ako kapag ikaw ay wala sa piling ko oh oh oh kailangan kita kailangan ka ng puso ko sana ay di mo lisanin at pabayaan na nag-iisa dito sating mundo sana ay mawala na ang pangangamba sabihin mong mahal mo din ako at kailan ma&

2017-06-29 07:29:44  

kailangan kita acoustic – curse one

Litrato Ft Ron Henley Thyro Lyrics results « VideokeMan

di ko alam kung ano ako kapag ikaw ay wala sa piling ko oh oh oh kailangan kita kailangan ka ng puso ko sana ay di mo lisanin at pabayaan na nag-iisa dito sating mundo sana ay mawala na ang pangangamba sabihin mong mahal mo din ako at kailan ma&

2017-06-29 07:29:44  

kailangan kita acoustic – curse one

Litrato Ft Ron Henley Thyro Lyrics results « VideokeMan

di ko alam kung ano ako kapag ikaw ay wala sa piling ko oh oh oh kailangan kita kailangan ka ng puso ko sana ay di mo lisanin at pabayaan na nag-iisa dito sating mundo sana ay mawala na ang pangangamba sabihin mong mahal mo din ako at kailan ma&

2017-06-29 07:29:44  

中国古代文学 Global world news developer online documents developer online toolset Global E-commerce Global world images