चुनावी हायकू - सुनील कुमार झा

चित्र: वरुण घाटी नेपाल, सौजन्य विकीपीडिया-Creative ...

पाकलै खीर संटुआ क घर मेऐलै चुनाव ।छी बुधियार तखनो नहि दैं छें अपन वोट ।रामविलास पकड़ि‍ लेने छैक बीजेपी हाथ ।सोझा टक्कर भाजपा राजद क अछि इ बेर ।लड़त मीसा फेर जीतत लालू पाटलिपुत्र ।भ गेल बागी राबड़ी

2014-03-20 04:43:41  

शेनर्यू :: उमेश मण्‍डल

चित्र: वरुण घाटी नेपाल, सौजन्य विकीपीडिया-Creative ...

शेनर्यू- (१) ठोरक रूपदेखि‍-देखि‍ परखि‍मुँहक हँसी(२)भजैत चलूहँसीक खाँटी रूपझल अन्‍हार(३)देखि‍-देखि‍ कऽहँसैत डेग उठाचलैत चलू(४)झोंक जुआनीउष्‍मा पाबि‍ उमसि‍झोंकि‍ अबैत(५)दाबि‍ रहलवि‍चार केर धारकुशहा आब (६)आश-नि‍राशचलैत आबि‍ सदि‍धुक्कम चालि‍(७)संगे उ

2013-03-22 02:10:55  

हाइकू :: उमेश मण्‍डल

चित्र: वरुण घाटी नेपाल, सौजन्य विकीपीडिया-Creative ...

(१)अगहनमे‍कटनी करैए ओधान खेतमे(२)भरि‍ दि‍न ओझाँट-ब‍र्खा स‍जैएरोपनि‍ लेल(३)गर्मी मासमेकि‍सानक आशमेठंढ़ी अबैए(४)वनमे बासवनफूलक आसअमलतास(५)हरि‍अरसँतेज भऽ जाइत छैआँखि‍क ज्‍योति (६)शान्‍त हवासँअन्‍हर-बिहाड़िकआगम होइ(७)पीपर पातबि‍हरन आप्‍त छैतैयो डोलैत

2013-03-22 02:06:40  

टनका/वाका :: उमेश मण्‍डल

चित्र: वरुण घाटी नेपाल, सौजन्य विकीपीडिया-Creative ...

टनका/वाका- (१)आप्‍त-व्‍याप्‍त छैभुखमरी आइयोअनठबै छीदेखि‍ देखि‍ हमहींआँखि‍ अँखि‍अबै छी(२)समस्‍या आप्‍तसोलहनी सजलसाहि‍त्‍यकार लेखे पुरान छै आप्‍तकेना एतै यथार्थ(३)तोरा पएरेहम नै जेबो आबकि‍एक तँ तूँभेलेँ लापड़बाहचऽल कोढ़ि‍क चालि (४)अहाँक आँखि‍चपेटि

2013-03-22 02:04:25  

haiku

चित्र: वरुण घाटी नेपाल, सौजन्य विकीपीडिया-Creative ...

चाहक रंगकारी भेल जाइ छैमँहगाइमेचन्नामे दागमोन बोलमे दागदागे दाग छैयंत्र जगकेँ सम्मोहित केने छैजादूगर छैपन्नी पीबै छीअंग्रेजीक पाइ नैगरीबीमे छी

2013-02-26 05:39:30  

हाइकू/शेर्न्यू

चित्र: वरुण घाटी नेपाल, सौजन्य विकीपीडिया-Creative ...

हाइकू/शेर्न्यूप्रेम दिवसउधियाइत मोनगुलाब लेनेज्ञान सुधासँभीजा दिऔ जगकेँसरस्वती माँभोर होइतमुक्त भेल मधुपपंखुरी खोलिजीब रहलकरेजमे रोपनेकाँट आ फूलहम भारतजगमे छी पूजितशीश मुकुटकृष्ण आ गोपीकदम्ब गाछ चढ़िखेल करैतअमित मिश्र

2013-02-26 05:38:57  

शेर्न्यू

चित्र: वरुण घाटी नेपाल, सौजन्य विकीपीडिया-Creative ...

शेर्न्यू1.विआह भेलघोड़ा बेच सूतलबेटीक बाप2.छै प्लास्टिककगाछ ,पात आ फूलकृत्रिम युग3.भारत देशगामे गाम बदलैभाषा आ भेष4.लेने जनमघूस ,मँहगी ,चोरीपैघ औरदा5.टूटल तालाडरक गप छै ईसाँपक मालाअमित मिश्र

2013-02-26 05:38:25  

हाइकू

चित्र: वरुण घाटी नेपाल, सौजन्य विकीपीडिया-Creative ...

हाइकू1 .जाड़क भूतपराण लऽ जाएतभरि रातिमे2.निर्मोही सूर्य कोना संग पड़ेलैचोरबा रौद3.पूसक रातिवर्फक पैघ गोलाखसले हेतै4.मोन होइ छैकूदि जाउँ एखनेआगिक बीच5.चारि कुकुरकुहरै छै बहुतेपुआर तऽर6.उघारे देहकाँपैत दौड़ै आइओ भिखमंगाअमित मिश्र

2013-02-04 03:42:33  

हाइकू/शेर्न्यू

चित्र: वरुण घाटी नेपाल, सौजन्य विकीपीडिया-Creative ...

हाइकू/शेर्न्यू 1.जागल आँखि स्वस्थय समाजक सपना देखै 2.सूतल मोन नै देकै पसरल कूव्यवस्थाकेँ 3.एकता नै छै अनेकतामे जीबै भारतवासी 4.मातल हवा मदहोश करै छै एलै फागुन 5.गन्दोमे फूल कादोमे छै कमल शीपमे मोती 6.धर्म नै जानै बमक गर्म लुत्ती जड़ै छै सब

2013-02-04 03:41:49  

शेर्न्यू

चित्र: वरुण घाटी नेपाल, सौजन्य विकीपीडिया-Creative ...

शेर्न्यू जग मरू भू डेग डेग तिलस्म फूसिक खेल आठो पहर धड़कैत करेज डरक राज मैल मोनसँ पूण्य करू यात्रा कऽ चारू धामक माँटि बिकाइ प्रताप एहन छै उदयनक बदनामीसँ नारिक इज्जत तँ चूर चूर छै अमित मिश्र

2013-02-04 03:41:11  

शेर्न्यू

चित्र: वरुण घाटी नेपाल, सौजन्य विकीपीडिया-Creative ...

शेर्न्यू शब्दक घाव खोधै छी कलमसँ भावक लेल मरबै तैयो जीबाक पियाससँ तड़पै सब बापकेँ फेकै पुरना अखबार बेचैछ जेना रिश्ताक स्वाद मिरचाइक गुण्डी नीमक पात धनक भूख पियास नै मिझाइ ओस चाटि कऽ अनका दोष नै दे जँ निज मोन प्रदुषित छै फैसनेबुल भीख माँगै

2013-02-04 03:40:40  

हाइकू/शेर्न्यू

चित्र: वरुण घाटी नेपाल, सौजन्य विकीपीडिया-Creative ...

हाइकू/शेर्न्यू नाह मनुख सुख दुख दू कात जीवन नदी पानक पात प्रेमक कत्था पाबि अमर भेल पिज्जा-बर्गर करतै परतर तिलकोरक माँछक भोज मिथिलेमे होइ छै मीठ मखान खाइ कचरा करै छै मैल साफ दुषित गंगा एतै चुनाव दारू टाका बँटतै फँसतै दंगा छोड़ि दै ऐंठा नै दै

2013-02-04 03:40:05  

शेर्न्यू

चित्र: वरुण घाटी नेपाल, सौजन्य विकीपीडिया-Creative ...

शेर्न्यू 1.फाटल धरा समा गेली जानकी गंजन सहि 2.टाका चाहियै कोनो काजक नै छै प्रीतक बोनि 3.एकटा शब्द भुकम्प आनि दै छै सम्बन्ध बीच 4.अन्हार घर साँपे साँप पसरल चौबगली छै 5.भोजक बेर अनकर खर्च जानि बनै चटोरी 6.पाथर मोन बोलिएसँ बनै छै मोम सनक 7.झग

2013-02-04 03:39:19  

हाइकू/शेर्न्यू

चित्र: वरुण घाटी नेपाल, सौजन्य विकीपीडिया-Creative ...

हाइकू/शेर्न्यू कानैत हेतै पेटमे गेलापर अण्डाक मुर्गा लाज नै होउ निज खून जड़ा कऽ भूणक हत्या सामा-चकेवा सबहक प्रेममे चुगला आबै नोन खुआ दे नेनपनेमे तूँ जँ इज्जत लेबें हारिक जीत मजेदार होइ छै अजमा लिअ एहि जगमे उपमा रहित छै प्रेमक ताग माँथ चढ़ल क

2013-01-31 00:28:47  

हाइकू/शेर्न्यू

चित्र: वरुण घाटी नेपाल, सौजन्य विकीपीडिया-Creative ...

हाइकू/शेर्न्यू कष्टसँ कानै सुखकेँ खोजै तैयो बलि चढ़ाबै गेना गुलाब सिगरहार सन तोहर मुस्की पुष्प -विमान ई मोन बनल छै थम्है कतौ नै सुखल धार डूबेबै कतऽ बेटी घैल बान्हि कऽ पुतना माँ छै दुलार नै ,मारै छै नोन चटा कऽ यमुना तीर बदलाम खेलसँ कृष्ण-गोपी

2013-01-31 00:28:10  

हाइकू/शेर्न्यू

चित्र: वरुण घाटी नेपाल, सौजन्य विकीपीडिया-Creative ...

हाइकू/शेर्न्यू शान्त जीवन ठमकल पानिमे किटाणु लागै ककरो खुशी पुरनि पर पानि ठहरै नै छै साहित्योमे पैसल अधसर और लठैत आलसी लोक ई इनारक बेंग एक समान पोताक हँसी बाबाक लेल बनल चमेली सन माएक प्रीत कस्तुरी सन अछि गमकै खूब केराक पात उठि गेलै भोजमे प

2013-01-31 00:27:38  

हाइकू

चित्र: वरुण घाटी नेपाल, सौजन्य विकीपीडिया-Creative ...

हाइकू धवल चन्ना तरेगणक बीच छै हेराएल हँसै सुमन नाचै तितली भौँरा उपवनमे साउन भादो उबडुब पोखरि प्रेम मेघसँ युवा वसन्त कोयलक गीतसँ झूठो छै सत्त मादक हवा फूलाएल सरसो पियर खेत ने मीठ लगै ने बेसी तीत लगै प्रेमक स्वाद माँझ रातिमे एतै मोसिबत तेँ ब

2013-01-31 00:27:01  

हाइकू

चित्र: वरुण घाटी नेपाल, सौजन्य विकीपीडिया-Creative ...

हाइकू खूनक नदी माँटिपर बहेलौँ भेलौँ आजाद नालीक कीड़ा लोभी कामी लोकमे कोनो फर्क नै शान तिरंगा झुकै नै जहिं तहिं रबर जाकाँ पहाड़ सन उच्चविचारक छै भारतवासी कटैत घेंट धानक जड़ि जकाँ देशप्रेमीक

2013-01-31 00:25:56  

हाइकू

चित्र: वरुण घाटी नेपाल, सौजन्य विकीपीडिया-Creative ...

हाइकू भोरका रौद नवका उर्जा आनै जोश जगबै मंगल लेल मनुख जल ढ़ारै तुलसीचौरा कारी कम्बल आकाशकेँ झाँपने नाचल मोर कुचरै काग लागै घरमे एतै शुभ सनेस माँक करेजा मोमक गढ़लनि ओतै देवता साँपक माला मुदा शांत मोन छै महादेवकेँ अमित मिश्र

2013-01-31 00:25:14  

शेर्न्यू

चित्र: वरुण घाटी नेपाल, सौजन्य विकीपीडिया-Creative ...

शेर्न्यू 1.फँसल सब एहि जगमे आबि मायाजालमे 2.रौद-छाहरि होइते रहै छैक जीवन भरि 3.उठह कवि विद्रोहक आगिसँ कागत रंगऽ 4.जड़ै नै सीता ककरो आँगनमे टाकाक लेल

2013-01-31 00:24:14  

中国古代文学 Global world news developer online documents developer online toolset Global E-commerce Global world images