ТӨГСӨХ КУРСЫН ОЮУТНУУДАД

Нягтлан бодох бүртгэл

Нягтлан бодох мэргэжлийн төгсөх ангийн оюутнуудад зориулан Бүртгэлийн стандарт, мэргэжлийн ёс зүй хичээлийн бие даалтын сэдвийг орууллаа. Бие даалтын ажлаа 2014.04.11- ны дотор Sainaa.24@gmail.com хаягаар ирүүлнэ. Жич: Сэдэв сонгол

2014-04-04 02:44:11  

Эчнээ 1-р курсын оюутнуудад зориулав.

Нягтлан бодох бүртгэл

Эчнээ 1-р курсын оюутнуудад зориулан Дунд шатны нягтлан бодох бүртгэл-I хичээлийн гэрийн даалгаврын бодлого тавьлаа. Энд дарж татаж авна уу.                  &nb

2013-03-21 04:28:39  

Санхүү бүртгэл лекцийн хураангуй

Нягтлан бодох бүртгэл

НББ 4-2 ангийн оюутнууд Санхүү бүртгэл хичээлийн лекцийн хураангуйг  ЭНД дарж татаж авна уу.                                         &nb

2012-10-03 05:52:10  

2-р курсын оюутнуудад

Нягтлан бодох бүртгэл

Санхүү бүртгэл хичээлийн эхний лекцийг энд дарж татаж авна уу.

2012-09-10 01:57:11  

Татварын бүртгэл хичээлийн лекцийн хураангуй

Нягтлан бодох бүртгэл

Нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжлийн төгсөх курсын оюутнуудад зориулан Татварын бүртгэл хичээлийн лекцийн хураангуйг тавилаа. Энд дарж татаж авна уу.

2012-04-20 06:06:03  

Гэрийн даалгавар

Нягтлан бодох бүртгэл

Нябо 3-2  ангийн оюутнууд Санхүү бүртгэл, Зардлын бүртгэл-1 хичээлүүдийн гэрийн даалгаврын бодлогыг дээрх хичээлүүдийн нэрэн дээр дарж татаж авна уу.                          &

2012-04-02 22:55:10  

Санхүү бүртгэл хичээлийн бие даалтын бодлого

Нягтлан бодох бүртгэл

Гааль татвар 2-1, Банкны удирдлага 2-1, Нябо 3-2  ангийнханд зориулан Санхүү бүртгэл хичээлийн бие даалтын бодлого орууллаа.Энд дарж нээнэ үү.                            &

2012-03-28 09:10:54  

Нягтлан бодох бүртгэлийн улсын шалгалтын асуулт

Нягтлан бодох бүртгэл

          Төгсөх курсын оюутнуудад нягтлан бодох бүртгэлийн улсын шалгалтын шинэчилсэн асуултыг хүргэж байна.Татвар нябоНябоУлсын шалгалт 2012 оны 5 сарын 4-7ны хооронд явагдах болно.Амжилт хүсье!       &nb

2012-03-28 08:59:29  

НЯБО 3-2 ангийнхад зориулав: Гэрийн даалгавар

Нягтлан бодох бүртгэл

НЯБО 3-2 ангийнхад зориулан  гэрийн даалгаварын Мишээл, Наран, Өнөр компаниудын бодлогыг оруулав. Бодлогыг тус тусын нэрэн дээр нь дарж татаж авна уу.                         

2011-12-05 01:41:04  

ТНБ 2-1, НБ 2-1 ангийн оюутнуудад зориулав

Нягтлан бодох бүртгэл

ТНБ 2-1, НБ 2-1 ангийн оюутнуудад зориулсан бие даалтын бодлогыг энд дарж татаж авна уу. Бие даалтын бодлогын "А" үсгийн оронд өөрт оноогдсон кодыг орлуулан бодно. Бие даалтын бодлогыг 2011.04.15-ны 14.40 цаг хүртэл хүлээж авна.Бодлого

2011-04-05 07:04:44  

Аудитын ОУС-ын өөрчлөлтүүд

Нягтлан бодох бүртгэл

Аудитын олон улсын стандартад орсон өөрчлөлтүүдийг та бүхэнд хүргэж байна. /Нэрэн дээр дарж татаж авна уу/АОУС-210АОУС-240АОУС-300АОУС-315АОУС-200АОУС-230АОУС-500АОУС-560

2011-02-17 20:00:52  

НББ, ТНБ 3-р курсынхэнд зориулсан бие даалтын бодлого

Нягтлан бодох бүртгэл

Нягтлан бодох бүртгэлийн мэоэгжлийн  3-р курсынхэн бие даалтын бодлогоо энд дарж татаж авна уу.Хураалгах хугацаа: 2011.01.24

2011-01-11 16:38:01  

НББ, ТНБ 4-р курсын оюутнуудад зориулав

Нягтлан бодох бүртгэл

НББ, ТНБ 4-р курсын оюутнуудад 2010-2011 оны хичээлийн жилийн 1-р улиралд "Татвар, даатгалын бүртгэл" хичээл дээр бүлгээр хийх бие даалтын ажлын сэдэвийг хүргэж байна. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварХувь хүний орлогын албан татварНэмэгдсэн

2010-11-13 07:59:28  

Эчнээ I курсын оюутнуудад зориулав.

Нягтлан бодох бүртгэл

Эчнээ 1-р курсын оюутнуудад зориулан НББҮ хичээлийн гэрийн даалгаврын бодлого орууллаа.Энд дарж татаж авна уу.

2010-10-07 01:07:40  

Төгсөх ангийн оюутнуудад зориулав

Нягтлан бодох бүртгэл

Төгсөх ангийн оюутнуудад зориулан өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж байгууллагуудад нийтлэг хэрэглэгдэх анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийн маягтуудыг нөхөх зааварын хамт хүргэж байна./нэрэн дээр дарж татаж авна уу.Жич: файлыг архивласан

2010-09-07 08:17:20  

Төгсөх ангийн оюутнуудад

Нягтлан бодох бүртгэл

Төгсөх ангийн оюутнуудад зориулж Нийгмийн даатгалын төрөл, хувь хэмжээ болон нийгмийн даатгалын сангаас олгогддог тэтгэвэр, тэтгэмжийн талаарх мэдээлэл орууллаа. Энд дарж татаж авна уу.  / Дэлгэрэнгүйг http://www.ndaatgal.mn/ -ээс.

2010-04-25 09:51:13  

Мэргэшсэн нягтлан бодогчдын ёс зүйн дүрэм

Нягтлан бодох бүртгэл

Нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжлийн ангийн оюутнуудад зориулан "Мэргэшсэн нягтлан бодогчдын ёс зүйн дүрэм"-ийг орууллаа. /Нэрэн дээр дарж татаж авна уу./НБ, ТНБ-ийн 4-р курсын оюутнууд "Бүртгэлийн стандарт, мэргэжлийн ёс зүй" хичээл дээр  эн

2010-04-09 06:13:26  

НББ, ТНБ 3-р курсын оюутнуудад зориулсан бие даалтын бодлого

Нягтлан бодох бүртгэл

НББ, ТНБ 3-р курсын оюутнууд бие даалтын бодлогоо  энд дарж татаж авна уу.Хурааж авах хугацаа 2010.04.09-ний 16.00 цаг.

2010-04-08 03:53:32  

Нягтлан бодох бүртгэлийн төгсөх курсын оюутнуудын үйлдвэрлэлийн дадлагын удирдамж

Нягтлан бодох бүртгэл

Нягтлан бодох бүртгэлийн төгсөх курсын оюутнуудын үйлдвэрлэлийн дадлагын удирдамжийг та бүхэндхүргэж байна. Үйлдвэрлэлийн дадлагатай холбоотой холбоотой асуултуудыг блогын баруун хэсэг дэхтэнхмийн багш нартай холбогдох хэсгээр дамжуулан асууна у

2010-03-22 19:32:24  

Улсын шалгалтын асуулт

Нягтлан бодох бүртгэл

ТНБ-4 ангийнхан энд дарж асуултаа авна уу.

2010-03-21 20:41:54  

中国古代文学 Global world news developer online documents developer online toolset Global E-commerce Global world images