ევროკავშირის ნდობის აღდგენის და ადრეული რეაგირების პროგრამის (coberm) ფარგლებში საქართველოს სამოქალაქო ორგანიზაციებისთვის ახალ

ეკონომიკა, ვაჭრობა და საჯარო ფინანსების მართვა - Europa

თითოეული ორგანიზაციის მიერ მოთხოვნილი მაქსიმალური თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 150,000 აშშ დოლარს (დაახლოებით 343 000 ლარს). განაცხადების შემოტანის საბოლოო ვადაა  2016 წლის 23 სექტემბერი.

2016-08-24 06:00:00  

ევროკავშირის ნდობის აღდგენის და ადრეული რეაგირების პროგრამის (coberm) ფარგლებში საქართველოს სამოქალაქო ორგანიზაციებისთვის ახალ

ეკონომიკა, ვაჭრობა და საჯარო ფინანსების მართვა - Europa

თითოეული ორგანიზაციის მიერ მოთხოვნილი მაქსიმალური თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 150,000 აშშ დოლარს (დაახლოებით 343 000 ლარს). განაცხადების შემოტანის საბოლოო ვადაა  2016 წლის 23 სექტემბერი.

2016-08-24 06:00:00  

ევროკავშირის ნდობის აღდგენის და ადრეული რეაგირების პროგრამის (coberm) ფარგლებში საქართველოს სამოქალაქო ორგანიზაციებისთვის ახალ

ეკონომიკა, ვაჭრობა და საჯარო ფინანსების მართვა - Europa

თითოეული ორგანიზაციის მიერ მოთხოვნილი მაქსიმალური თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 150,000 აშშ დოლარს (დაახლოებით 343 000 ლარს). განაცხადების შემოტანის საბოლოო ვადაა  2016 წლის 23 სექტემბერი.

2016-08-24 06:00:00  

ევროკავშირის ნდობის აღდგენის და ადრეული რეაგირების პროგრამის (coberm) ფარგლებში საქართველოს სამოქალაქო ორგანიზაციებისთვის ახალ

ეკონომიკა, ვაჭრობა და საჯარო ფინანსების მართვა - Europa

თითოეული ორგანიზაციის მიერ მოთხოვნილი მაქსიმალური თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 150,000 აშშ დოლარს (დაახლოებით 343 000 ლარს). განაცხადების შემოტანის საბოლოო ვადაა  2016 წლის 23 სექტემბერი.

2016-08-24 06:00:00  

ევროკავშირის ნდობის აღდგენის და ადრეული რეაგირების პროგრამის (coberm) ფარგლებში საქართველოს სამოქალაქო ორგანიზაციებისთვის ახალ

ეკონომიკა, ვაჭრობა და საჯარო ფინანსების მართვა - Europa

თითოეული ორგანიზაციის მიერ მოთხოვნილი მაქსიმალური თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 150,000 აშშ დოლარს (დაახლოებით 343 000 ლარს). განაცხადების შემოტანის საბოლოო ვადაა  2016 წლის 23 სექტემბერი.

2016-08-24 06:00:00  

ევროკავშირის ნდობის აღდგენის და ადრეული რეაგირების პროგრამის (coberm) ფარგლებში საქართველოს სამოქალაქო ორგანიზაციებისთვის ახალ

ეკონომიკა, ვაჭრობა და საჯარო ფინანსების მართვა - Europa

თითოეული ორგანიზაციის მიერ მოთხოვნილი მაქსიმალური თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 150,000 აშშ დოლარს (დაახლოებით 343 000 ლარს). განაცხადების შემოტანის საბოლოო ვადაა  2016 წლის 23 სექტემბერი.

2016-08-24 06:00:00  

ევროკავშირის ნდობის აღდგენის და ადრეული რეაგირების პროგრამის (coberm) ფარგლებში საქართველოს სამოქალაქო ორგანიზაციებისთვის ახალ

ეკონომიკა, ვაჭრობა და საჯარო ფინანსების მართვა - Europa

თითოეული ორგანიზაციის მიერ მოთხოვნილი მაქსიმალური თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 150,000 აშშ დოლარს (დაახლოებით 343 000 ლარს). განაცხადების შემოტანის საბოლოო ვადაა  2016 წლის 23 სექტემბერი.

2016-08-24 06:00:00  

ევროკავშირის ნდობის აღდგენის და ადრეული რეაგირების პროგრამის (coberm) ფარგლებში საქართველოს სამოქალაქო ორგანიზაციებისთვის ახალ

ეკონომიკა, ვაჭრობა და საჯარო ფინანსების მართვა - Europa

თითოეული ორგანიზაციის მიერ მოთხოვნილი მაქსიმალური თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 150,000 აშშ დოლარს (დაახლოებით 343 000 ლარს). განაცხადების შემოტანის საბოლოო ვადაა  2016 წლის 23 სექტემბერი.

2016-08-24 06:00:00  

ევროკავშირის ნდობის აღდგენის და ადრეული რეაგირების პროგრამის (coberm) ფარგლებში საქართველოს სამოქალაქო ორგანიზაციებისთვის ახალ

ეკონომიკა, ვაჭრობა და საჯარო ფინანსების მართვა - Europa

თითოეული ორგანიზაციის მიერ მოთხოვნილი მაქსიმალური თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 150,000 აშშ დოლარს (დაახლოებით 343 000 ლარს). განაცხადების შემოტანის საბოლოო ვადაა  2016 წლის 23 სექტემბერი.

2016-08-24 06:00:00  

ევროკავშირის ნდობის აღდგენის და ადრეული რეაგირების პროგრამის (coberm) ფარგლებში საქართველოს სამოქალაქო ორგანიზაციებისთვის ახალ

ეკონომიკა, ვაჭრობა და საჯარო ფინანსების მართვა - Europa

თითოეული ორგანიზაციის მიერ მოთხოვნილი მაქსიმალური თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 150,000 აშშ დოლარს (დაახლოებით 343 000 ლარს). განაცხადების შემოტანის საბოლოო ვადაა  2016 წლის 23 სექტემბერი.

2016-08-24 06:00:00  

ევროკავშირის ნდობის აღდგენის და ადრეული რეაგირების პროგრამის (coberm) ფარგლებში საქართველოს სამოქალაქო ორგანიზაციებისთვის ახალ

ეკონომიკა, ვაჭრობა და საჯარო ფინანსების მართვა - Europa

თითოეული ორგანიზაციის მიერ მოთხოვნილი მაქსიმალური თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 150,000 აშშ დოლარს (დაახლოებით 343 000 ლარს). განაცხადების შემოტანის საბოლოო ვადაა  2016 წლის 23 სექტემბერი.

2016-08-24 06:00:00  

ევროკავშირის ნდობის აღდგენის და ადრეული რეაგირების პროგრამის (coberm) ფარგლებში საქართველოს სამოქალაქო ორგანიზაციებისთვის ახალ

ეკონომიკა, ვაჭრობა და საჯარო ფინანსების მართვა - Europa

თითოეული ორგანიზაციის მიერ მოთხოვნილი მაქსიმალური თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 150,000 აშშ დოლარს (დაახლოებით 343 000 ლარს). განაცხადების შემოტანის საბოლოო ვადაა  2016 წლის 23 სექტემბერი.

2016-08-24 06:00:00  

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი ,,ქუთაისი, ეს მუშაობს!“ საზოგადოების მონაწილეობით შემუშავებული პოლიტიკისა და პროექტის

ეკონომიკა, ვაჭრობა და საჯარო ფინანსების მართვა - Europa

ქუთაისის მუნიციპალიტეტისა და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული პროექტის ფარგლებში ქუთაისის მერიაში პროექტის შემაჯამებელი შეხვედრა ჩატარდა. პროექტის მიზანი იყო მუნიციპალური მმართველობისა  და საჯარო ფინანსების მართვის გ

2016-08-14 06:00:00  

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი ,,ქუთაისი, ეს მუშაობს!“ საზოგადოების მონაწილეობით შემუშავებული პოლიტიკისა და პროექტის

ეკონომიკა, ვაჭრობა და საჯარო ფინანსების მართვა - Europa

ქუთაისის მუნიციპალიტეტისა და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული პროექტის ფარგლებში ქუთაისის მერიაში პროექტის შემაჯამებელი შეხვედრა ჩატარდა. პროექტის მიზანი იყო მუნიციპალური მმართველობისა  და საჯარო ფინანსების მართვის გ

2016-08-14 06:00:00  

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი ,,ქუთაისი, ეს მუშაობს!“ საზოგადოების მონაწილეობით შემუშავებული პოლიტიკისა და პროექტის

ეკონომიკა, ვაჭრობა და საჯარო ფინანსების მართვა - Europa

ქუთაისის მუნიციპალიტეტისა და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული პროექტის ფარგლებში ქუთაისის მერიაში პროექტის შემაჯამებელი შეხვედრა ჩატარდა. პროექტის მიზანი იყო მუნიციპალური მმართველობისა  და საჯარო ფინანსების მართვის გ

2016-08-14 06:00:00  

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი ,,ქუთაისი, ეს მუშაობს!“ საზოგადოების მონაწილეობით შემუშავებული პოლიტიკისა და პროექტის

ეკონომიკა, ვაჭრობა და საჯარო ფინანსების მართვა - Europa

ქუთაისის მუნიციპალიტეტისა და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული პროექტის ფარგლებში ქუთაისის მერიაში პროექტის შემაჯამებელი შეხვედრა ჩატარდა. პროექტის მიზანი იყო მუნიციპალური მმართველობისა  და საჯარო ფინანსების მართვის გ

2016-08-14 06:00:00  

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი ,,ქუთაისი, ეს მუშაობს!“ საზოგადოების მონაწილეობით შემუშავებული პოლიტიკისა და პროექტის

ეკონომიკა, ვაჭრობა და საჯარო ფინანსების მართვა - Europa

ქუთაისის მუნიციპალიტეტისა და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული პროექტის ფარგლებში ქუთაისის მერიაში პროექტის შემაჯამებელი შეხვედრა ჩატარდა. პროექტის მიზანი იყო მუნიციპალური მმართველობისა  და საჯარო ფინანსების მართვის გ

2016-08-14 06:00:00  

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი ,,ქუთაისი, ეს მუშაობს!“ საზოგადოების მონაწილეობით შემუშავებული პოლიტიკისა და პროექტის

ეკონომიკა, ვაჭრობა და საჯარო ფინანსების მართვა - Europa

ქუთაისის მუნიციპალიტეტისა და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული პროექტის ფარგლებში ქუთაისის მერიაში პროექტის შემაჯამებელი შეხვედრა ჩატარდა. პროექტის მიზანი იყო მუნიციპალური მმართველობისა  და საჯარო ფინანსების მართვის გ

2016-08-14 06:00:00  

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი ,,ქუთაისი, ეს მუშაობს!“ საზოგადოების მონაწილეობით შემუშავებული პოლიტიკისა და პროექტის

ეკონომიკა, ვაჭრობა და საჯარო ფინანსების მართვა - Europa

ქუთაისის მუნიციპალიტეტისა და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული პროექტის ფარგლებში ქუთაისის მერიაში პროექტის შემაჯამებელი შეხვედრა ჩატარდა. პროექტის მიზანი იყო მუნიციპალური მმართველობისა  და საჯარო ფინანსების მართვის გ

2016-08-14 06:00:00  

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი ,,ქუთაისი, ეს მუშაობს!“ საზოგადოების მონაწილეობით შემუშავებული პოლიტიკისა და პროექტის

ეკონომიკა, ვაჭრობა და საჯარო ფინანსების მართვა - Europa

ქუთაისის მუნიციპალიტეტისა და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული პროექტის ფარგლებში ქუთაისის მერიაში პროექტის შემაჯამებელი შეხვედრა ჩატარდა. პროექტის მიზანი იყო მუნიციპალური მმართველობისა  და საჯარო ფინანსების მართვის გ

2016-08-14 06:00:00  

中国古代文学 Global world news developer online documents developer online toolset Global E-commerce Global world images