u koprivnici održana najveća šahovska simultanka ove godine

Dijana Radotović

šahovski športski klub podravka u suradnji s ostalim šahovskim klubovima s područja županije te gradom koprivnicom organizirao je veliku šahovsku simultanku. manifestacija je organizirana u povodu olimpijskog dana, a s ciljem promocije šaha među

2017-09-09 09:38:41  

u koprivnici održana najveća šahovska simultanka ove godine

Dijana Radotović

šahovski športski klub podravka u suradnji s ostalim šahovskim klubovima s područja županije te gradom koprivnicom organizirao je veliku šahovsku simultanku. manifestacija je organizirana u povodu olimpijskog dana, a s ciljem promocije šaha među

2017-09-09 09:38:41  

odjek iii – odrastanje u jednakosti, koprivnica

Dijana Radotović

četverogodišnji projekt grada koprivnice „odjek iii – odrastanje u jednakosti, koprivnica“ nastavak je uspješno provedenih projekata odjek i odjek iii. projekt je započeo 1. kolovoza 2017. godine u okviru poziva financiranog iz operativnog progr

2017-09-08 07:31:15  

odjek iii – odrastanje u jednakosti, koprivnica

Dijana Radotović

četverogodišnji projekt grada koprivnice „odjek iii – odrastanje u jednakosti, koprivnica“ nastavak je uspješno provedenih projekata odjek i odjek iii. projekt je započeo 1. kolovoza 2017. godine u okviru poziva financiranog iz operativnog progr

2017-09-08 07:31:15  

u koprivnici obilježen svjetski dan prve pomoći

Dijana Radotović

u organizaciji gradskog društva crvenog križa koprivnica, a u suradnji s knjižnicom i čitaonicom “fran galović”, u petak 8. rujna od 10 do 12 sati ispred knjižnice, održano je obilježavanje svjetskog dana prve pomoći. ovogodišnja tem

2017-09-08 06:46:34  

u koprivnici obilježen svjetski dan prve pomoći

Dijana Radotović

u organizaciji gradskog društva crvenog križa koprivnica, a u suradnji s knjižnicom i čitaonicom “fran galović”, u petak 8. rujna od 10 do 12 sati ispred knjižnice, održano je obilježavanje svjetskog dana prve pomoći. ovogodišnja tem

2017-09-08 06:46:34  

javni poziv na uvid u spis predmeta postupku izdavanja lokacijske dozvole za: zahvat u u prostoru, rekonstrukciju vodoopskrbn

Dijana Radotović

republika hrvatska koprivničko-križevačka županija grad koprivnica upravni odjel za izgradnju grada i prostorno uređenje klasa: up/i-350-05/17-01/000008 urbroj: 2137/01-06-02/7-17-0006 koprivnica, 07.09.2017.   predmet:  javni poziv za uvid

2017-09-08 06:00:53  

javni poziv na uvid u spis predmeta postupku izdavanja lokacijske dozvole za: zahvat u u prostoru, rekonstrukciju vodoopskrbn

Dijana Radotović

republika hrvatska koprivničko-križevačka županija grad koprivnica upravni odjel za izgradnju grada i prostorno uređenje klasa: up/i-350-05/17-01/000008 urbroj: 2137/01-06-02/7-17-0006 koprivnica, 07.09.2017.   predmet:  javni poziv za uvid

2017-09-08 06:00:53  

svečanost dodjele medalja i priznanja u projektu olimpijada čitanja 2017.

Dijana Radotović

u koprivničkoj oš „braća radić“, u četvrtak 7. rujna, održana je završna svečanost projekta pod nazivom olimpijada čitanja, koji drugu godinu zaredom provodi knjižnica i čitaonica „fran galović“. radi se o projektu kojem je cilj  osvijestiti uče

2017-09-08 02:31:02  

svečanost dodjele medalja i priznanja u projektu olimpijada čitanja 2017.

Dijana Radotović

u koprivničkoj oš „braća radić“, u četvrtak 7. rujna, održana je završna svečanost projekta pod nazivom olimpijada čitanja, koji drugu godinu zaredom provodi knjižnica i čitaonica „fran galović“. radi se o projektu kojem je cilj  osvijestiti uče

2017-09-08 02:31:02  

održana tradicionalna svetkovina sv. marka križevčanina

Dijana Radotović

u četvrtak 7. rujna u križevcima je održana tradicionalna svetkovina sv. marka križevčanina. ispred grada koprivnice svetkovini je prisustvovala melita samoborec, zamjenica gradonačelnika. na svetoj misi, kojoj je prethodila povorka od konkatedr

2017-09-08 02:03:52  

održana tradicionalna svetkovina sv. marka križevčanina

Dijana Radotović

u četvrtak 7. rujna u križevcima je održana tradicionalna svetkovina sv. marka križevčanina. ispred grada koprivnice svetkovini je prisustvovala melita samoborec, zamjenica gradonačelnika. na svetoj misi, kojoj je prethodila povorka od konkatedr

2017-09-08 02:03:52  

velika simultanka mladih šahista

Dijana Radotović

šahovski športski klub podravka u suradnji s ostalim šahovskim klubovima s područja županije te gradom koprivnicom organizira šahovsku simultanku. manifestacija se organizira u povodu olimpijskog dana, a s ciljem promocije šaha među djecom i mla

2017-09-07 10:26:16  

velika simultanka mladih šahista

Dijana Radotović

šahovski športski klub podravka u suradnji s ostalim šahovskim klubovima s područja županije te gradom koprivnicom organizira šahovsku simultanku. manifestacija se organizira u povodu olimpijskog dana, a s ciljem promocije šaha među djecom i mla

2017-09-07 10:26:16  

javni  natječaj za prodaju nekretnina javnom dražbom

Dijana Radotović

na temelju članka 391. zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («narodne novine» broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12.,152/14. i 81/15-pročišćeni tekst), članka 3

2017-09-07 06:02:44  

javni  natječaj za prodaju nekretnina javnom dražbom

Dijana Radotović

na temelju članka 391. zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («narodne novine» broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12.,152/14. i 81/15-pročišćeni tekst), članka 3

2017-09-07 06:02:44  

nakon rekonstrukcije nova regulacija prometa

Dijana Radotović

u tijeku su završni radovi na rekonstrukciji spojne ceste između ulice čarda i peteranske ceste. puštanjem u promet spojne ceste između ulice čarda i peteranske ceste prednost prolaska će dobiti nova spojna cesta iz smjera rotora na peteranskoj

2017-09-07 05:20:48  

nakon rekonstrukcije nova regulacija prometa

Dijana Radotović

u tijeku su završni radovi na rekonstrukciji spojne ceste između ulice čarda i peteranske ceste. puštanjem u promet spojne ceste između ulice čarda i peteranske ceste prednost prolaska će dobiti nova spojna cesta iz smjera rotora na peteranskoj

2017-09-07 05:20:48  

obilazak gradskih dječjih vrtića

Dijana Radotović

gradonačelnik mišel jakšić zajedno sa svojim zamjenicama ksenijom ostriž i melitom samoborec te pročelnikom upravnog odjela za društvene djelatnosti i europske poslove darkom ledinskim, danas 6. rujna, obišao je vrtiće na području grada koprivni

2017-09-06 08:43:18  

obilazak gradskih dječjih vrtića

Dijana Radotović

gradonačelnik mišel jakšić zajedno sa svojim zamjenicama ksenijom ostriž i melitom samoborec te pročelnikom upravnog odjela za društvene djelatnosti i europske poslove darkom ledinskim, danas 6. rujna, obišao je vrtiće na području grada koprivni

2017-09-06 08:43:18  

中国古代文学 Global world news developer online documents developer online toolset Global E-commerce Global world images