Uşaq Dərsləri

Azərbaycan Bəhai İcması

Uşaqların Ruhani Təlim-Tərbiyəsi Ruhani Təlim-Tərbiyədə məqsəd – uşaqlarda gözəl xarakter üçün möhkəm təməl qoymaq, onlarda ədalətlilik, xeyirxahlıq, düzgünlük kimi məziyyətlərin inkişafına kömək etmək, başqaları ilə əməkdaşlıq etməyi öyrənməkdə

2013-01-09 11:41:08  

Yeniyetmələr Proqramı

Azərbaycan Bəhai İcması

Yeniyetmələrin Ruhani Gücləndirilməsi Yeniyetmə dövrü  hər bir insanın həyatında xüsusi bir yaş dövrüdür ki, o artıq bu yaşda uşaq deyil, eyni zamanda böyük də deyil. Bu bir neçə il çox mühümdür, çünki insan bu zaman böyük olmağa hazırlaşır və gə

2012-01-05 09:30:17  

Dərnəklər

Azərbaycan Bəhai İcması

  Hamılıqla iştirak araşdırması Fərdi və sosial transformasiya üçün birgə araşdırma Bu gün Azərbaycanda çoxlu insanlar Allahın sözünü ciddi, eyni zamanda da, ruhlandırıcı bir mühitdə sistematik öyrənməklə məşğuldurlar. Onlar əldə etdikləri anlayı

2012-01-04 17:47:03  

Dua Məclisləri

Azərbaycan Bəhai İcması

Dua görüşləri Hərbir qəlbin öz Yaradanı ilə fitrətdən gələn istəyinə cavab olaraq bəhailər müxtəlif yerlərdə dua görüşləri keçirirlər. Bu görüşlər müxtəlif dinlərdən olan insanları birləşdirir, mənəvi həssaslıq oyadır, ruhani xarakteri ilə fərqlə

2012-01-04 16:55:36  

BƏHAİ DİNİ

Azərbaycan Bəhai İcması

Bəhai Dini bu gün dünyanın 234 ölkəsində yaşayan 2100-ə qədər millət, xalq və etnik qrupa mənsub 5 milyondan çox insanı birləşdirir. Beynəlxalq Bəhai İcması planetimizdə sülhü, qlobal ekologiyanı və insan haqlarını qorumaq, xalqların iqtisadi, so

2012-01-04 16:10:42  

中国古代文学 Global world news developer online documents developer online toolset Global E-commerce Global world images