การสั่งจองปฎิทินศาสนาและหนังสือต่างๆส่วนงานร้านค้า

buddhapress@hotmail.com (buddhapress)

ปฎิทินศาสนา ขนาด 8 หน้ายกเล็ก เล่มละ 150 บาท ค่าส่งไปรษณีย์ เล่มละ 50 บาท รายการหนังสือและแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในราชการสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกาสามารถสั่งซื้อและสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนงานร้านค้า โทร. 0 - 2223 - 3351, 0 - 2223 - 5548โทรสาร. 0 - 262

2015-06-28 11:37:39  

เมล์ โรงพิมพ์ฯ (ส่วนงานช่างศิลป์)

buddhapress@hotmail.com (buddhapress)

ติดต่อโรงพิมพ์  ได้ที่เมล์นี้นะครับ buddhapress@hotmail.com

2013-10-15 05:58:45  

ประวัติ

aaa@hotmail.com (billkmitl)

โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ก่อตั้งขึ้นในวันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๔๘๓   โดยใช้ชื่อว่า “โรงพิมพ์ศาสนศึกษา”  โดยความดำริของคณะผู้บัญชาการคณะสงฆ์แทนองค์สมเด็จพระสังฆราช  ซึ่งมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสุขุมวิธานธำรง สกลมหาสังฆปรินายก (ปลด  กิต

2009-06-08 12:02:19  

中国古代文学 Global world news developer online documents developer online toolset Global E-commerce Global world images