ตรวจเยี่ยมวัดสันทราย(ร้าง)

จังหวัด ลำปาง - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง นำข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมวัดสันทราย(ร้าง) อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินวัดสันทราย(ร้าง)

2017-12-06 06:45:33  

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ

จังหวัด ลำปาง - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง นำข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวั

2017-12-06 06:28:02  

ร่วมงานแถลงข่าวการดำเนินโครงการ ตลาดประชารัฐ จังหวัดลำปาง

จังหวัด ลำปาง - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมงานแถลงข่าวการดำเนินโครงการ ตลาดประชารัฐ จังหวัดลำปาง โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจ

2017-12-04 08:49:14  

ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัด ลำปาง - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัต

2017-12-04 07:25:06  

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ

จังหวัด ลำปาง - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง นำโดยพระราชจินดานายก เจ้าคณะจังหวัดลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปางโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางก

2017-11-29 03:34:39  

งานบุญตามรอยศรัทธา ไห้วสาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโกประจำปี ๒๕๖๐

จังหวัด ลำปาง - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ร่วมพิธีงานประเพณี งานบุญตามรอยศรัทธา ไห้วสาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโกประจำปี ๒๕

2017-11-28 02:45:37  

โครงการอบรมพัฒนาสามเณรต้นแบบ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการตามพระราชดำริ

จังหวัด ลำปาง - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาสามเณรต้นแบบ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ณ

2017-11-23 02:35:56  

เยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง

จังหวัด ลำปาง - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้

2017-11-10 07:05:57  

เยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง

จังหวัด ลำปาง - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้

2017-11-10 06:58:01  

เยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐

จังหวัด ลำปาง - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สนามสอบวัดป่ารวก สนามสอบโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สนามสอบโรงเรีย

2017-11-10 04:28:49  

ร่วมงานเลี้ยงเกษียณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับ

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมงานเลี้ยงเกษียณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ท่านสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ณ โรงแรมสองพันบุรี อำเ

2017-09-30 02:57:41  

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมชั้นตรีประจำปี 2560

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับ

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมชั้นตรีประจำปี 2560 จำนวน 3 สนามสอบได้แก่ วัดพระลอย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี, วัดธัญญว

2017-09-30 02:56:08  

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ ประจำเดือนกันยายน

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับ

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐..๐๐ น. นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

2017-09-30 02:53:49  

ประชุมทบทวนการจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 20 ปี

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับ

นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมประชุมทบทวนการจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 20 ปี ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2560 ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ภาพกิจกรรม

2017-09-30 02:52:14  

ธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร (ฉัตรทอง ๙ ชั้น) ขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจำลอง

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับ

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๖.๐๐ น. จังหวัดสุพรรณบุรีจัดพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร (ฉัตรทอง ๙ ชั้น)  ขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจำลอง  โดยมีพระธรรมพุทธิมงคล  ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานสงฆ์  พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญชัยมงคล

2017-09-29 04:01:51  

ร่วมกิจกรรมชักธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับ

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมชักธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย ณ บริเวณ

2017-09-28 04:16:30  

ร่วมงานเลี้ยงเกษียนอายุราชการของหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับ

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมงานเลี้ยงเกษียนอายุราชการของหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรร

2017-09-26 03:58:34  

พิธีเชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2560

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยในปีนี้ มีข้าราชการพลเรือน

2017-09-23 05:12:00  

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันและพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับ

นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ แสนงาม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายชูชาติ สุขสมบูรณ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันและพัฒนาบุคลากรสู่ค

2017-09-23 05:09:57  

ร่วมต้อนรับและดูแลอำนวยความสะดวกในการเข้ากราบสักการะถวายผ้าห่มหลวงพ่อโต ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับ

เมื่อวันที่  ๑๘  กันยายน  ๒๕๖๐  เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น. นางสาวอังศุมาลิน  จุฑาจินดาเขต  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับและดูแลอำนวยความสะดวกในการเข้ากราบสักการะถวายผ้าห่มหลวงพ่อโต และกราบสักการะพร

2017-09-20 03:23:49  

中国古代文学 Global world news developer online documents developer online toolset Global E-commerce Global world images