พิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทาน

จังหวัด ลำปาง - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทาน ทุนนักเรียนต้นแบบ ถวายทุนการศึกษา และถวายเทียนพรรษา ฉลองเปรียญธรรม ๓ ประโยค ปร

2017-07-06 09:54:18  

รับเทียนพรรษาพระราชทาน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับ

เมื่อวันที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีมอบหมายให้นางสาวอังศุมาลิน  จุฑาจินดาเขต  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี  รับเทียนพรรษาพระราชทาน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อถวายเป็นพระราชกุ

2017-07-06 07:32:26  

ประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับ

เมื่อวันที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น.  นางสาวอังศุมาลิน  จุฑาจินดาเขต  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี  ร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่  ๕ - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐  โดยมี พระพรหมโมลี กรร

2017-07-06 07:22:30  

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธสู่การปฏิบัติ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับ

เมื่อวันที่ ๓  กรกฎาคม  นางสาวอังศุมาลิน  จุฑาจินดาเขต  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี  พร้อมด้วยนางสาวจันทิรา  เคหะนาค  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนางสาวสวาท  แซ่ตัน  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติกา

2017-07-05 09:38:51  

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธสู่การปฏิบัติ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับ

เมื่อวันที่ ๓  กรกฎาคม  นางสาวอังศุมาลิน  จุฑาจินดาเขต  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี  พร้อมด้วยนางสาวจันทิรา  เคหะนาค  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนางสาวสวาท  แซ่ตัน  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติกา

2017-07-05 09:38:51  

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธสู่การปฏิบัติ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับ

เมื่อวันที่ ๓  กรกฎาคม  นางสาวอังศุมาลิน  จุฑาจินดาเขต  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี  พร้อมด้วยนางสาวจันทิรา  เคหะนาค  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนางสาวสวาท  แซ่ตัน  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติกา

2017-07-05 09:38:51  

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับ

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๐..๐๐ น.  นางสาวอังศุมาลิน  จุฑาจินดาเขต  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี  เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัด

2017-07-05 09:32:59  

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับ

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๐..๐๐ น.  นางสาวอังศุมาลิน  จุฑาจินดาเขต  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี  เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัด

2017-07-05 09:32:59  

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับ

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๐..๐๐ น.  นางสาวอังศุมาลิน  จุฑาจินดาเขต  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี  เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัด

2017-07-05 09:32:59  

ย้อนอดีตวันวานสุพรรณบุรี วัดไผ่โรงวัว

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับ

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๙..๓๐ น.  นางสาวอังศุมาลิน  จุฑาจินดาเขต  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี  ร่วมพิธีเปิดงาน “ย้อนอดีตวันวานสุพรรณบุรี วัดไผ่โรงวัว” โดยจังหวัดสุพรรณบุรี จัดงาน “ย้อนอดีตวันวานสุพรรณบุรี วัดไผ่โร

2017-07-05 09:21:07  

ย้อนอดีตวันวานสุพรรณบุรี วัดไผ่โรงวัว

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับ

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๙..๓๐ น.  นางสาวอังศุมาลิน  จุฑาจินดาเขต  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี  ร่วมพิธีเปิดงาน “ย้อนอดีตวันวานสุพรรณบุรี วัดไผ่โรงวัว” โดยจังหวัดสุพรรณบุรี จัดงาน “ย้อนอดีตวันวานสุพรรณบุรี วัดไผ่โร

2017-07-05 09:21:07  

ย้อนอดีตวันวานสุพรรณบุรี วัดไผ่โรงวัว

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับ

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๙..๓๐ น.  นางสาวอังศุมาลิน  จุฑาจินดาเขต  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี  ร่วมพิธีเปิดงาน “ย้อนอดีตวันวานสุพรรณบุรี วัดไผ่โรงวัว” โดยจังหวัดสุพรรณบุรี จัดงาน “ย้อนอดีตวันวานสุพรรณบุรี วัดไผ่โร

2017-07-05 09:21:07  

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ ๙๐ พรรษา สมเด็จ พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับ

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ ๙๐ พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ

2017-07-05 08:55:06  

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ ๙๐ พรรษา สมเด็จ พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับ

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ ๙๐ พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ

2017-07-05 08:55:06  

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ ๙๐ พรรษา สมเด็จ พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับ

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ ๙๐ พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ

2017-07-05 08:55:06  

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับ

เมือวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นางสาวอังศุมาลิน  จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี  พร้อมด้วยนางสาวจันทิรา  เคหะนาค  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้า

2017-07-05 08:52:13  

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับ

เมือวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นางสาวอังศุมาลิน  จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี  พร้อมด้วยนางสาวจันทิรา  เคหะนาค  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้า

2017-07-05 08:52:13  

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับ

เมือวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นางสาวอังศุมาลิน  จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี  พร้อมด้วยนางสาวจันทิรา  เคหะนาค  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้า

2017-07-05 08:52:13  

โครงการตรวจเยี่ยมเพื่อให้คำแนะนำการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถานจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับ

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  นางสาวอังศุมาลิน  จุฑาจินดาเขต  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วม โครงการตรวจเยี่ยมเพื่อให้คำแนะนำการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน จังหวั

2017-07-05 08:48:39  

โครงการตรวจเยี่ยมเพื่อให้คำแนะนำการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถานจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับ

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  นางสาวอังศุมาลิน  จุฑาจินดาเขต  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วม โครงการตรวจเยี่ยมเพื่อให้คำแนะนำการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน จังหวั

2017-07-05 08:48:39  

中国古代文学 Global world news developer online documents developer online toolset Global E-commerce Global world images