ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง

จังหวัด ลำปาง - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง จัดประชุมที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการเจ้าคณะจังหวัด เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ  โดยมีข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เข้าร่วมป

2018-02-09 02:52:41  

พิธีผูกพัทธสีมา ตัดหวายและฝังลูกนิมิต

จังหวัด ลำปาง - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๔๕ น.นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ถวายการต้อนรับสมเด็จพระวันรัต เจ้า

2018-02-03 11:31:34  

พิธีสวดถอนพัทธสีมาอุโบสถ

จังหวัด ลำปาง - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีสวดถอนพัทธสีมาอุโบสถ ณวัดป่าปงสน

2018-02-03 11:26:52  

ตรวจสอบวัดกู่มอน(ร้าง) เพื่อยกเป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษา

จังหวัด ลำปาง - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินวัดกู่มอน(ร้าง) ต.บ่อ

2018-02-01 03:03:23  

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561

จังหวัด ลำปาง - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

แผนปฏิบัติราชการ 2561 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ส่วนที่ 1-2 ส่วนที่3-4

2018-01-29 07:45:58  

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิน

จังหวัด ลำปาง - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปาง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าร

2018-01-29 04:49:12  

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ B-NET

จังหวัด ลำปาง - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมสนามสอบ B-NET ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาเขลาง

2018-01-29 04:01:43  

ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะวัด

จังหวัด ลำปาง - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดประชุมพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะวัดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ รักษาการเจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รัก

2018-01-26 03:27:02  

ตรวจสอบพื้นที่ปักแนวเขตวิสุงคามสีมา วัดรัตนคูหา

จังหวัด ลำปาง - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมตรวจสอบพื้นที่ปักแนวเขตวิสุงคามสีมา วัดรัตนคูหา ต.แม่เ

2018-01-17 04:01:49  

ตรวจเยี่ยมวัดสันทราย(ร้าง)

จังหวัด ลำปาง - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง นำข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมวัดสันทราย(ร้าง) อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินวัดสันทราย(ร้าง)

2017-12-06 06:45:33  

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ

จังหวัด ลำปาง - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง นำข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวั

2017-12-06 06:28:02  

ร่วมงานแถลงข่าวการดำเนินโครงการ ตลาดประชารัฐ จังหวัดลำปาง

จังหวัด ลำปาง - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมงานแถลงข่าวการดำเนินโครงการ ตลาดประชารัฐ จังหวัดลำปาง โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจ

2017-12-04 08:49:14  

ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัด ลำปาง - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัต

2017-12-04 07:25:06  

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ

จังหวัด ลำปาง - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง นำโดยพระราชจินดานายก เจ้าคณะจังหวัดลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปางโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางก

2017-11-29 03:34:39  

งานบุญตามรอยศรัทธา ไห้วสาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโกประจำปี ๒๕๖๐

จังหวัด ลำปาง - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ร่วมพิธีงานประเพณี งานบุญตามรอยศรัทธา ไห้วสาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโกประจำปี ๒๕

2017-11-28 02:45:37  

โครงการอบรมพัฒนาสามเณรต้นแบบ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการตามพระราชดำริ

จังหวัด ลำปาง - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาสามเณรต้นแบบ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ณ

2017-11-23 02:35:56  

เยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง

จังหวัด ลำปาง - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้

2017-11-10 07:05:57  

เยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง

จังหวัด ลำปาง - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้

2017-11-10 06:58:01  

เยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐

จังหวัด ลำปาง - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สนามสอบวัดป่ารวก สนามสอบโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สนามสอบโรงเรีย

2017-11-10 04:28:49  

ร่วมงานเลี้ยงเกษียณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับ

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมงานเลี้ยงเกษียณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ท่านสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ณ โรงแรมสองพันบุรี อำเ

2017-09-30 02:57:41  

中国古代文学 Global world news developer online documents developer online toolset Global E-commerce Global world images