ประกวดในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 : THE 64th NATIONAL EXHIBITION OF ART

ประกวดวาดภาพ | Contest War

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 : THE 64th NATIONAL EXHIBITION OF ART ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตรDeadline: 2018-05-20 16:00

2018-02-06 12:03:07  

ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 หัวข้อ “ทัศนียภาพแห่งสากล : International Perspective”

ประกวดวาดภาพ | Contest War

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 หัวข้อ “ทัศนียภาพแห่งสากล : International Perspective” ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บ

2018-01-31 12:28:39  

ประกวดวาดภาพ “250 ปี กรุงธนบุรี”

ประกวดวาดภาพ | Contest War

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ “250 ปี กรุงธนบุรี” ชิงรางวัล คุณสมบัติผู้สมัคร นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า กำ

2018-01-31 04:09:30  

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "การขับขี่อย่างปลอดภัย : Safety Drive Safety Life"

ประกวดวาดภาพ | Contest War

Wearnes Volvo Thailand ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ "การขับขี่อย่างปลอดภัย : Safety Drive Safety Life" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร รุ่นการประกวด รุ่นอายุ 8 - 11 ปี รุ่นอายุ 12 -

2018-01-25 08:08:51  

ประกวดวาดการ์ตูน หัวข้อ “พระเอกตาย คอนเทสต์”

ประกวดวาดภาพ | Contest War

Ookbee Comics ขอเขิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดการ์ตูน หัวข้อ “พระเอกตาย คอนเทสต์” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 35,000 บาท กติกาการประกวดDeadline: 2018-06-15 16:00

2018-01-18 08:48:10  

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “น้องฟานกับเมืองเชียงใหม่ที่เรารัก”

ประกวดวาดภาพ | Contest War

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับโครงการเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก ขอเชิญ ประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2561 หัวข้อ “น้องฟานกับเมืองเชียงใหม่ที่เรารัก” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร หลักเกณฑ์การประกวดDeadli

2017-12-19 05:06:57  

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ฮีโร่ของฉัน”

ประกวดวาดภาพ | Contest War

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ฮีโร่ของฉัน” ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 10,900 บาทDeadline: 2018-01-08 16:00

2017-12-18 07:45:22  

ประกวด "Honda Super Idea Contest 2017 คิด(ส์)กระหึ่มโลก"

ประกวดวาดภาพ | Contest War

Honda ขอเชิญนักเรียนระะดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Honda Super Idea Contest 2017 คิด(ส์)กระหึ่มโลก" ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา และเข้าค่ายทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น มูลค่ารวมกว่า 150,000

2017-11-30 11:29:44  

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ชีวะคือชีวิต”

ประกวดวาดภาพ | Contest War

สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ชีวะคือชีวิต” โครงการเทศกาลขนมและของขวัญ (Gift Fair) ครั้งที่ 28 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารว

2017-11-30 07:59:08  

ประกวดการ์ตูนสั้น เลอ แปง "Le Pan Web Comic Contest" คอนเซ็ปต์ "Morning Bread"

ประกวดวาดภาพ | Contest War

เลอ แปง ร่วมกับ Let's Comic ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการ์ตูนสั้น เลอ แปง "Le Pan Web Comic Contest" คอนเซ็ปต์  "Morning Bread" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 35,000 บาท ลักษณะผลงาน ประกวดการ์ตูนสั้น เลอ แปง ในรูปแบบเว็บคอมมิค 1 ตอนจบ ในคอนเ

2017-11-19 12:45:35  

ประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ หัวข้อ “ประเทศไทยยุค 4.0”

ประกวดวาดภาพ | Contest War

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ หัวข้อ “ประเทศไทยยุค 4.0” ในโครงการ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2560” ชิงทริปท่องญี่ปุ่น พร้อมโล่ประกาศเก

2017-11-07 10:18:38  

ประกวดระบายสี My Little Pony

ประกวดวาดภาพ | Contest War

บริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 4 - 12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดระบายสี My Little Pony ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท กติกาการร่วมประกวดDeadline: 2017-12-30 16:00

2017-10-08 11:42:29  

ประกวดศิลปกรรมระดับนานาชาติ PMAC 2018 World Art Contest

ประกวดวาดภาพ | Contest War

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์, กระทรวงสาธารณสุข, มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานระดับนานาชาติอื่นๆ ขอเชิญเยาวชน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมระดับนานาชาติ PMAC 2018 World Art Contest หัวข้อ "Making Our World

2017-09-26 11:15:01  

ประกวดนิทรรศการศิลปะเด็กนานาชาติครั้งที่ 48

ประกวดวาดภาพ | Contest War

บริษัท เพนเทล (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญน้องๆ อายุไม่เกิน 15 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนิทรรศการศิลปะเด็กนานาชาติครั้งที่ 48 ณ ประเทศญี่ปุ่น ชิงรางวัลสูงสุด Japanese Foreign Misiter’s Award ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเหรียญ และใบประกาศเกียรติคุณ

2017-09-26 06:13:00  

แข่งขัน SCB Challenge "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปี12 "พลังแผ่นดิน...ปัญญาแผ่นดิน"

ประกวดวาดภาพ | Contest War

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน SCB Challenge "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปี12 "พลังแผ่นดิน...ปัญญาแผ่นดิน" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล และใบปร

2017-09-18 13:07:26  

ประกวดวาดภาพลายการ์ตูนบนเสื่อน้ำมัน หัวข้อ “จับตูนใส่เสื่อ”

ประกวดวาดภาพ | Contest War

บริษัทนครหลวงอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด ร่วมกับ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพลายการ์ตูนบนเสื่อน้ำมัน หัวข้อ “จับตูนใส่เสื่อ” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 43,000 บาท พร้อม

2017-09-11 13:17:33  

ประกวดวาดภาพระบายสี นักวิทยาศาสตร์น้อย

ประกวดวาดภาพ | Contest War

Merck Thailand ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี นักวิทยาศาสตร์น้อย ชิงทุนการศึกษากว่า 40,000 บาท กติกาการประกวดDeadline: 2017-10-15 16:00

2017-09-07 05:22:58  

ประกวด Illustrator contest Asia #Theme III หัวข้อ "นิทาน"

ประกวดวาดภาพ | Contest War

Brain-Navi ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Illustrator contest Asia #Theme III หัวข้อ "นิทาน"  ชิงรางวัล คุณสมบัติDeadline: 2017-10-31 (All day)

2017-09-05 04:04:11  

ประกวดวาดภาพระบายสี “My Bright Smile” Global Art Contest

ประกวดวาดภาพ | Contest War

บริษัทคอลเกต - ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และศูนย์ศิลป์สิรินธร ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา ประกวดวาดภาพระบายสี “My Bright Smile” Global A

2017-09-01 13:28:17  

ประกวดวาดภาพระบายสี “My Little Pony Friendship of Magic”

ประกวดวาดภาพ | Contest War

มงคลเมเจอร์ ร่วมกับ บูมเมอแรง (ประเทศไทย) และ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาชั้น และมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี “My Little Pony Friendship of Magic” ชิงเงินรางวัลรวม 58,000 บาท และของรางวัลพิเศษอีกม

2017-08-31 08:29:12  

中国古代文学 Global world news developer online documents developer online toolset Global E-commerce Global world images