วิศวะฯ ราชมงคลพระนคร จับมือ ไทยซัมมิท เสริมสมถรรนะวิชาชีพวิศวกร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายพายัพ นาคสุวรรณ ผู้จัดการบริษัท ไทยซัมมิท ออโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และผู้บริหารจากท

2016-11-08 11:05:10  

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ราชมงคลพระนคร เปิดเวทีเสวนาเชิงธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ “เสวนาให้ความรู้เชิงธุรกิจและประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ” โดยมีผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเป็นวิทยากรเสวนาให้ความรู

2016-11-04 03:42:25  

ราชมงคลพระนครเปิดอบรมพระพุทธศาสนา หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 6

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตร วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 1 ภาคที่ 1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนา

2016-11-03 09:30:27  

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ตรวจสอบขั้นตอนการรายงานตัวผ่านระบบ คลิ๊ก ประกาศรายชื่อและรหัสนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ

2016-10-31 04:15:18  

ราชมงคลพระนคร คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อพ่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดแคมเปญยักษ์ ทำดีถวายพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า ได้จัดกิจกรรม คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อพ่อ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทส

2016-10-28 10:24:09  

มอบทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

           รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานมอบทุนให้แก่นักศึกษาใน “พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร” จำนวน 186 ทุน รวมมูลค่า 1,743,00 บาท เพื่อส่งเสริมด้านการศึ

2016-09-21 08:09:25  

ฟังบรรยาย “แม็คสมาร์ท” คิดสร้างสรรค์งานแฟชั่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

นักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมฟังบรรยายการประชาสัมพันธ์โครงการ แม็คสมาร์ท (Mc SMART) ปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางด้านงานศิลปะ งานออกแบบ ตลอดจนงานแฟชั่น โดยนำวัสดุที่เหลือจากการผลิตก

2016-09-21 07:49:00  

“สานใจเยาวชนไทย…เพื่อเกาะปูยู” กิจกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง สนองพระราชดำริอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร จับมือ 6 สถาบัน จัดโครงการ “สานใจเยาวชนไทย…เพื่อเกาะปูยู” จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง สนองพระราชดำริอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยงานกิจกรรมนักศึกษาและองค์การนักศึกษา ร่วมกับ

2016-09-21 02:43:57  

นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ YMAC ประเทศสิงคโปร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.จิตติมณฑน์ ปริยดำกล และนายคมชาญ โชติวรอนันต์ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการเข้าร่วมโครงการ YMAC ครั้งที่ 16 ในวันที่ 2-7 ต.ค. 59 ณ ประเทศสิงคโปร์

2016-09-20 10:03:07  

ราชมงคลพระนคร เตรียมปลุกวงการ “สิงห์ผ้าใบ” หวังปั้นนักศึกษา สู่เวทีมวยระดับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ขอเชิญชวนนักศึกษา ที่มีความสนใจกีฬาชกมวย ร่วมสมัครเข้ารับการฝึกซ้อม มวยไทย มวยสากลสมัครเล่น เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนคณะ เข้าแข่งขันกีฬา “พระนครเกมส์ ครั้งที่ 11” และคัดเลือกร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย หรือรับการฝึกซ้อมเพื่อ

2016-09-19 10:30:29  

กองวิเทศสัมพันธ์ จัดงานเสวนาวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ศ.พาเรช นารายัน ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Financial Econometrics จากมหาวิทยาลัย Deakin ประเทศอ

2016-09-19 09:27:18  

อยากเห็นศิลปินใด มาเล่นในคอนเสิร์ตงาน 12 ปี ราชมงคลพระนคร…เชิญโหวต!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคลากร ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมโหวตศิลปินในดวงใจ เพื่อแสดงฟรี!คอนเสิร์ตในงานครบรอบ 12 ปีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามนโยบายของอธิการบดีในการ “คืนความสุขให้กับนักศึกษาและบุคลากร” กำหนดจัดแสดงในวันศุกร์ที่ 20 ม

2016-09-16 11:01:10  

อำลาอาลัยผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2559 จัดงาน สัมพันธ์จากใจ สายใยราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 ภายใต้ชื่องาน “สัมพันธ์จากใจ สายใยราชมงคลพระนคร” ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่

2016-09-16 10:29:21  

ต้อนรับผู้นำ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดแสดงงานวัฒนธรรมไทยต้อนรับดาโต๊ะ ซรี โมฮัมมัด นาจิบ บิน ตุน อับดุล ราชัค นายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซียและภริยา ในโอกาสเดิ

2016-09-16 05:39:29  

中国古代文学 Global world news developer online documents developer online toolset Global E-commerce Global world images