MUIC จัดแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

โครงการศึกษาในต่างประเทศ | วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา งานการต่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม“MUIC Exchange and Study Abroad Fair 2016” โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นนำจากทั่วโลกกว่า 12 ประเทศ รวมกว่า 40 สถาบันร่วมออกบูธนิทรรศกา

2016-11-10 03:15:22  

รับสมัครผู้ประกอบกิจการร้านค้า

โครงการศึกษาในต่างประเทศ | วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล

ด้วยคณะกรรมการสวัสดิการวิทยาลัยนานาชาติมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าประกอบกิจการร้านค้าจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มภายในห้องอาหารวิทยาลัยนานาชาติ (Canteen) ชั้น ๒ อาคาร ๑ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)เพื่อให้บริการอาหารว่างและเค

2016-11-09 01:49:14  

มหิดลอินเตอร์ร่วมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

โครงการศึกษาในต่างประเทศ | วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิ

2016-10-14 07:03:53  

มหิดลอินเตอร์ต้อนรับโรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบีย

โครงการศึกษาในต่างประเทศ | วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคมที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบีย จำนวน 10คน เข้าเยี่ยมชมเพื่อรับฟังการบรรยายแนะแนวทางการสอบเข้า ตลอดจนรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน ณ ห้อง 3414 อาคาร

2016-10-13 09:21:17  

มหิดลอินเตอร์จัดพิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2559-2560

โครงการศึกษาในต่างประเทศ | วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559-2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร 1 โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี สิงหนิยม รองคณบดี เป็

2016-10-06 10:35:35  

มหิดลอินเตอร์จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย

โครงการศึกษาในต่างประเทศ | วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล

“พี่แนะน้อง…เตรียมให้พร้อม…สู่ MUIC ปี 4” เพื่อปูแนวทาง และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้สนใจเรียนต่อหลักสูตรนานาชาติ ณ ห้องสัมมนา 1210 โดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน เริ่มด้วยช่วงแรก “เรียนรู้เคล็ด (ไม่) ล

2016-10-03 09:37:56  

มหิดลอินเตอร์สานต่อพันธกิจเพื่อชุมชน

โครงการศึกษาในต่างประเทศ | วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล

เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2559 หน่วยพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคมนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยนักศึกษาแลกเปลี่ยนกลุ่ม MUIC SHALALA เข้าสานต่อกิจกรรม โรงเรียน-วัด-ชุมชนสานสัมพันธ์เพื่อชุมชนอุดมปัญญา ณ โรงเรียนวัดไทยาวาส อำเภอนครช

2016-09-28 03:52:48  

มหิดลอินเตอร์ต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนนานาชาติรามคำแหง

โครงการศึกษาในต่างประเทศ | วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล

เมื่อวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติรามคำแหง แอ๊ดเวนท์ จำนวนกว่า 50 คน เข้าเยี่ยมชมเพื่อรับฟังการบรรยายแนะแนวทางการสอบเข้า รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน ณ ห้องสัมมนา 1021อาคา

2016-09-15 08:31:46  

มหิดลอินเตอร์มอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้องถิ่น

โครงการศึกษาในต่างประเทศ | วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล

เมื่อวันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม SHALALA ENGLISH CAMP : Let the tales begin ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม พ.ศ. 2

2016-09-13 09:58:38  

“มหิดลอินเตอร์ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวและจัดถวายโต๊ะหินอ่อนถวายเป็นพุทธบูชา”

โครงการศึกษาในต่างประเทศ | วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล

เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปีและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา หน่วยงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม ร่วมกับหน่วยแลกเปลี่ยนนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลจัด “โครงการปล

2016-09-09 08:37:46  

มหิดลอินเตอร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติประจำปี 2559-2560

โครงการศึกษาในต่างประเทศ | วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล

เมื่อวันที่ 8-9 กันยายนที่ผ่านมา หน่วยแลกเปลี่ยนนักศึกษา งานการต่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมต้อนรับพร้อมแนะแนวทางการศึกษาและการใช้ชีวิตในประเทศไทยให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนในงานปฐมนิเทศประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559-25

2016-09-09 03:09:28  

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ท่านใหม่

โครงการศึกษาในต่างประเทศ | วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล

เมื่อวันที่ ๓ กันยายนที่ผ่านมา คณะกรรมการมูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระญาณ สังวรานุสรณ์ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ได้มีมติคัดเลือก รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิคนใหม่แทน ดร.นพ.อุษณากร อมาตยกุล ซึ่งปัจจุบันรศ.นพ.พิทยา ดำรงตำแหน่งคณบดีวิท

2016-09-05 11:49:19  

มหิดลอินเตอร์จัดพิธีจบการศึกษาให้บัณฑิตประจำปี 2557

โครงการศึกษาในต่างประเทศ | วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีแสดงความยินดีและซ้อมรับปริญญา แก่บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติจำนวน 692 คน ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 วิทยาลัยนานาชาติ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพ

2016-08-29 10:39:20  

นศ.มหิดล อินเตอร์ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชน

โครงการศึกษาในต่างประเทศ | วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล

เมื่อเร็วๆนี้ นางสาวฐิตารีย์ ลภนะพันธุ์ และ นายจุนเฮง แซ่เซีย นักศึกษาชมรมโต้สาระวาที วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน เพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน

2016-08-24 03:25:26  

ทีมโต้วาที มหิดล อินเตอร์คว้ารางวัลชนะเลิศ “The 11thEUTH Debate Championship”

โครงการศึกษาในต่างประเทศ | วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล

เมื่อวันที่ 5-9 สิงหาคม 2559 ชมรมโต้สาระวาที (MUIC Debate Club) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ “The 11th European Union Thailand National Inter-Varsity Debate Championship” จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือ

2016-08-23 08:11:38  

มหิดลอินเตอร์จับมือบริติชเคาน์ซิลจัด Secrets of a Master Storyteller ครั้งแรกในไทย

โครงการศึกษาในต่างประเทศ | วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล

เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคมที่ผ่านมา สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร (Media & Communication Program) หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริติชเคาน์ซิล ประเทศไทย (British Council Thailand) จัดกิจกรรมมาสเตอร์คลาสเวิร์ค

2016-07-23 09:54:45  

นศ.มหิดลอินเตอร์สุดเจ๋งคว้ารางวัลชนะเลิศโลโก้100ปีสาธารณสุขไทย

โครงการศึกษาในต่างประเทศ | วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคมที่ผ่านมา นางสาวพรสินี บุญชัยสิทธิ์พงศ์ และนายกานต์พิสุทธิ์ ยุกตานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) “100 ปี สาธารณสุข

2016-07-11 03:06:48  

นักศึกษามหิดล อินเตอร์จัดศิลปนิพนธ์ ArtLab

โครงการศึกษาในต่างประเทศ | วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์นายแพทย์ พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ “ArtLab : Communication Design Thesis Exhibition 2016” จำนวน 28 ผลงาน โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ห

2016-07-03 06:23:33  

มาสเตอร์คลาสเวิร์คชอป

โครงการศึกษาในต่างประเทศ | วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล

Will Storr (วิล สตอร์) นักเขียนมือรางวัล นักหนังสือพิมพ์ระดับแนวหน้าแห่งสหราชอาณาจักร ผู้มีผลงานตีพิมพ์ใน BBC, The Sunday Times และ The Guardians จะจัดมาสเตอร์คลาสเวิร์คชอปครั้งแรกในไทย สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร (Media & Communication Progra

2016-06-30 08:23:15  

มหิดลอินเตอร์จัดกิจกรรม สืบสานงานศิลป์ ครั้งที่ 4

โครงการศึกษาในต่างประเทศ | วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมา คณะกรรมการอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมการแสดง“สืบสานงานศิลป์ ครั้งที่ 4 ฉลอง 30 ปี MUIC”ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 วิทยาลัยนานาชาต

2016-06-23 04:01:18  

中国古代文学 Global world news developer online documents developer online toolset Global E-commerce Global world images