ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง

rss catalog logoศาสนา    จังหวัด ลำปาง - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง จัดประชุมที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการเจ้าคณะจังหวัด เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ  โดยมีข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เข้าร่วมป

2018-02-09 02:52:41  

ประกวดในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 : THE 64th NATIONAL EXHIBITION OF ART

rss catalog logoภาพ    ประกวดวาดภาพ | Contest War

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 : THE 64th NATIONAL EXHIBITION OF ART ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตรDeadline: 2018-05-20 16:00

2018-02-06 12:03:07  

พิธีผูกพัทธสีมา ตัดหวายและฝังลูกนิมิต

rss catalog logoศาสนา    จังหวัด ลำปาง - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๔๕ น.นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ถวายการต้อนรับสมเด็จพระวันรัต เจ้า

2018-02-03 11:31:34  

พิธีสวดถอนพัทธสีมาอุโบสถ

rss catalog logoศาสนา    จังหวัด ลำปาง - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีสวดถอนพัทธสีมาอุโบสถ ณวัดป่าปงสน

2018-02-03 11:26:52  

ตรวจสอบวัดกู่มอน(ร้าง) เพื่อยกเป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษา

rss catalog logoศาสนา    จังหวัด ลำปาง - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินวัดกู่มอน(ร้าง) ต.บ่อ

2018-02-01 03:03:23  

ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 หัวข้อ “ทัศนียภาพแห่งสากล : International Perspective”

rss catalog logoภาพ    ประกวดวาดภาพ | Contest War

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 หัวข้อ “ทัศนียภาพแห่งสากล : International Perspective” ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บ

2018-01-31 12:28:39  

ประกวดวาดภาพ “250 ปี กรุงธนบุรี”

rss catalog logoภาพ    ประกวดวาดภาพ | Contest War

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ “250 ปี กรุงธนบุรี” ชิงรางวัล คุณสมบัติผู้สมัคร นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า กำ

2018-01-31 04:09:30  

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561

rss catalog logoศาสนา    จังหวัด ลำปาง - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

แผนปฏิบัติราชการ 2561 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ส่วนที่ 1-2 ส่วนที่3-4

2018-01-29 07:45:58  

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิน

rss catalog logoศาสนา    จังหวัด ลำปาง - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปาง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าร

2018-01-29 04:49:12  

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ B-NET

rss catalog logoศาสนา    จังหวัด ลำปาง - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมสนามสอบ B-NET ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาเขลาง

2018-01-29 04:01:43  

ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะวัด

rss catalog logoศาสนา    จังหวัด ลำปาง - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดประชุมพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะวัดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ รักษาการเจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รัก

2018-01-26 03:27:02  

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "การขับขี่อย่างปลอดภัย : Safety Drive Safety Life"

rss catalog logoภาพ    ประกวดวาดภาพ | Contest War

Wearnes Volvo Thailand ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ "การขับขี่อย่างปลอดภัย : Safety Drive Safety Life" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร รุ่นการประกวด รุ่นอายุ 8 - 11 ปี รุ่นอายุ 12 -

2018-01-25 08:08:51  

ประกวดวาดการ์ตูน หัวข้อ “พระเอกตาย คอนเทสต์”

rss catalog logoภาพ    ประกวดวาดภาพ | Contest War

Ookbee Comics ขอเขิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดการ์ตูน หัวข้อ “พระเอกตาย คอนเทสต์” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 35,000 บาท กติกาการประกวดDeadline: 2018-06-15 16:00

2018-01-18 08:48:10  

ตรวจสอบพื้นที่ปักแนวเขตวิสุงคามสีมา วัดรัตนคูหา

rss catalog logoศาสนา    จังหวัด ลำปาง - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมตรวจสอบพื้นที่ปักแนวเขตวิสุงคามสีมา วัดรัตนคูหา ต.แม่เ

2018-01-17 04:01:49  

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “น้องฟานกับเมืองเชียงใหม่ที่เรารัก”

rss catalog logoภาพ    ประกวดวาดภาพ | Contest War

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับโครงการเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก ขอเชิญ ประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2561 หัวข้อ “น้องฟานกับเมืองเชียงใหม่ที่เรารัก” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร หลักเกณฑ์การประกวดDeadli

2017-12-19 05:06:57  

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ฮีโร่ของฉัน”

rss catalog logoภาพ    ประกวดวาดภาพ | Contest War

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ฮีโร่ของฉัน” ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 10,900 บาทDeadline: 2018-01-08 16:00

2017-12-18 07:45:22  

ตรวจเยี่ยมวัดสันทราย(ร้าง)

rss catalog logoศาสนา    จังหวัด ลำปาง - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง นำข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมวัดสันทราย(ร้าง) อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินวัดสันทราย(ร้าง)

2017-12-06 06:45:33  

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ

rss catalog logoศาสนา    จังหวัด ลำปาง - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง นำข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวั

2017-12-06 06:28:02  

ร่วมงานแถลงข่าวการดำเนินโครงการ ตลาดประชารัฐ จังหวัดลำปาง

rss catalog logoศาสนา    จังหวัด ลำปาง - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมงานแถลงข่าวการดำเนินโครงการ ตลาดประชารัฐ จังหวัดลำปาง โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจ

2017-12-04 08:49:14  

ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ

rss catalog logoศาสนา    จังหวัด ลำปาง - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัต

2017-12-04 07:25:06  

中国古代文学 Global world news developer online documents developer online toolset Global E-commerce Global world images