как се постигат познания за висшите светове – условия

Здрав живот

прочит на книгата: „как се постигат познания за висшите светове“ автор: рудолф щайнер; преводач: димитър димчев; издателство „даскалов“; четец: богдана вулпе, част 1 – „условия“   съдържание: 1. условия 2. вътр

2017-09-24 02:45:17  

светлината на душата е по-сияйна от слънцето

Здрав живот

но душата съществува именно, за да разпознава вечното в нещата. когато един ден цялата земя вече я няма, душите, които я обитават, пак ще съществуват. и тези души ще отнесат преживяното на земята със себе си като спомен, навсякъде. същото е, ког

2017-09-20 03:21:25  

михаиловият метод за връзка с духовния свят – димитър мангуров

Здрав живот

резюме на лекцията „михаиловият метод за връзка с духовния свят“, изнесено на третата национална конференция „петър дънов, учителя, в културното пространство на българия“ 17.09.2017 град варна.  отвори > the post

2017-09-17 04:52:16  

слабостта на историята

Здрав живот

колко наивно звучи правилото в днешната историческа наука: “има документ, има история, няма документ, няма история”. или пък ровенето на археолозите в мистерийни центрове, за да разберат чисто духовни факти от някакви физически находки. разбира

2017-09-12 06:06:23  

правилно отношение към миналите инкарнации

Здрав живот

никой няма право на базата на предните си инкарнации да си придава стойност в тази инкарнация. това противоречи на всички окултни правила. за това човек ако това го направи изпада в астрален сън… тогава ти нямаш никаква реална оценка за со

2017-09-10 06:14:51  

учителя: защо виното не е полезно?

Здрав живот

за пример, ако пиеш вино, че се опиеш та не може да се владееш, къде е погрешката? ако беше пил 10–20 капки вино, в реда на нещата е, но като пиеш цяла една чаша и като се опиеш, това не е в реда на нещата. после защо виното не е полезно? в прир

2017-09-09 06:39:08  

академията гондишапур и окултните основи на болшевизма

Здрав живот

лекция на георги христов: „академията гондишапур и окултните основи на болшевизма“ – април 2017, град варна, част от програмата на кръглата маса: „съвременните мистерии на злото и на изкуплението му с доброто“. след

2017-09-08 06:31:31  

първо посей житото, а после яж баница

Здрав живот

отде произлиза думата „ограничение“? – от граница. всъщност, не всяка граница е ограничение. реката има два бряга, които определят посоката на нейното движение. значи бреговете са граници, без да я ограничават. и обратно: не всяка свобода е исти

2017-09-02 06:33:07  

учителя: повече полза, отколкото вреда

Здрав живот

новото учение не позволява да използвате никое същество за ваша полза; може да го използвате, само за да дадете подтик на неговата еволюция. една крава може да бъде използвана, само за да се повдигне в своето развитие. тя е изпратена също да стр

2017-09-01 06:12:02  

лидия ковачева – между мита и науката (филм)

Здрав живот

филм за лидия ковачева, лечебната система, която развива и приложението ѝ от нейните съмишленици.  отвори > the post лидия ковачева – между мита и науката (филм) appeared first on здрав живот.

2017-08-29 06:26:56  

мангуров: синтез между импулса на учителя и антропософията

Здрав живот

“защото както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на човешкия син. тогава ще се яви на небето знамението на човешкия син и тогава ще заплачат всички земни племена, като видят човешкия син идещ на небе

2017-08-28 06:25:03  

идеите за доброто се намират не извън, а вътре в човек

Здрав живот

за хармонично развития човек така наречените идеи за доброто се намират не извън, а вътре в кръга на неговото същество. нравственото поведение не се състои в извличането на някаква едностранчива собствена воля, а в пълното развитие на човешката

2017-08-26 06:21:13  

всичкото зло тряб­ва да бъ­де от­но­во пре­то­пе­но в добро

Здрав живот

днес, в пе­та­та сле­дат­лан­т­с­ка кул­тур­на епоха, ние се на­ми­ра­ме на­й-­дъл­бо­ко в ма­те­ри­ята и съз­да­ва­ме на ужас­ни­те де­мо­нич­ни си­ли за следващата. там, къ­де­то пре­об­ра­зу­ва­ме прад­рев­но­-с­ве­ще­но­то във фи­зи­ческо­-м

2017-08-21 06:48:16  

учителя: сега сте само служители

Здрав живот

сега аз ще спра тук. тази година бялото братство ще има своята среща на 19 август. не си правете илюзия, че вие сте от бялото братство. то всяка година си има своята среща. искам да не сте невежи. бялото братство се състои от човешки души, които

2017-08-18 06:57:39  

дванадесет настроения – рудолф щайнер

Здрав живот

рудолф щайнер, „стихове и медитации“, събр. съч. 40 (ga 40), превод от немски: христо маринов, издателско ателие аб, поредица „просветление“. четец: богдана вулпе, част 3.  отвори > the post дванадесет настроения

2017-08-17 06:52:44  

положителните страни на вегетарианството – интервюта (5)

Здрав живот

в петата част на темата „положителните страни на вегетарианството„, които „здрав живот“, „българско вегетарианско общество“, „другата реалност“ и сдружение „храна за ритъм и живот“ събр

2017-08-15 06:30:20  

духовната любов е резултатът от християнството

Здрав живот

ако се върнем в едно време преди християнството, и навлезем все по-навътре в тези времена, ние ще от крием, че любовта все повече е обвързана с кръвната връзка. ние ще срещаме любовта единствено в родствените връзки и в юдейския народ, от който

2017-08-14 06:01:25  

за исихазма – от влад пашов

Здрав живот

както казва учителят, третата вълна на бялото братство, излизайки от египет, отива в индия, където стимулира някои духовни идеи, за чиято дейност няма никакви сведения, затова само споменавам, че вълната е минала оттам. след това преминава в пер

2017-08-11 06:24:48  

中国古代文学 Global world news developer online documents developer online toolset Global E-commerce Global world images