Månadsrapport från CHMP och CMDh (december 2015)

Nationell läkemedelsstrategi - Läkemedelsverket / Medical Produc

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i december 2015.

2015-12-23 09:00:00  

Information från Läkemedelsverket nr 6 2015

Nationell läkemedelsstrategi - Läkemedelsverket / Medical Produc

I nummer 6 kan du läsa den nya behandlingsrekommendationen för läkemedelsbehandling av multipel skleros (MS). Läs även om resultatet av Pangea VIII och om en första rapport om talidomidexponering i samband med graviditet.

2015-12-18 09:30:00  

Ny rekommendation för läkemedelsbehandling av multipel skleros (MS)

Nationell läkemedelsstrategi - Läkemedelsverket / Medical Produc

Läkemedelsverket har i samarbete med en expertgrupp tagit fram nya rekommendationer för läkemedelsbehandling av MS. Behandlingsrekommendationen omfattar sjukdomsmodifierande läkemedelsbehandling vid de olika typerna av MS, behandling av MS-skov,

2015-12-18 09:00:00  

Lagerberedningen Adrenalin APL ersätts av godkänt läkemedel i APL:s akutaskar

Nationell läkemedelsstrategi - Läkemedelsverket / Medical Produc

Apotek Produktion & Laboratorier AB:s (APL:s) rikslicens för lagerberedningen Adrenalin APL har återkallats. Detta innebär att godkänt läkemedel ersätter lagerberedningen i APL:s akutaskar.

2015-12-15 08:00:00  

Öppettider under jul och nyår 2015

Nationell läkemedelsstrategi - Läkemedelsverket / Medical Produc

Under jul- och nyårsveckorna har Läkemedelsverket begränsade öppettider och generellt lägre bemanning än vanligt.

2015-12-04 13:00:00  

Månadsrapport från CHMP och CMDh (november 2015)

Nationell läkemedelsstrategi - Läkemedelsverket / Medical Produc

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i november 2015.

2015-11-26 11:00:00  

Behöver du informera om ADHD?

Nationell läkemedelsstrategi - Läkemedelsverket / Medical Produc

Flera myndigheter har samordnat sina kunskapsmaterial om ADHD till dig som arbetar inom vård, socialtjänst och elevhälsan.

2015-11-23 16:00:00  

EMA bekräftar - vetenskapligt stöd saknas för att HPV-vacciner orsakar CRPS eller POTS

Nationell läkemedelsstrategi - Läkemedelsverket / Medical Produc

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har nu slutfört sin granskning av ett eventuellt samband mellan HPV-vaccin och sjukdomstillstånden CRPS och POTS. EMAs vetenskapliga kommitté CHMP bekräftar nu PRACs slutsats att tillgängliga data inte s

2015-11-20 14:00:00  

Avregistrering av Teovent

Nationell läkemedelsstrategi - Läkemedelsverket / Medical Produc

Teovent rektallösning avregistreras på företagets begäran. Teovent är ett luftrörsvidgande medel som främst används i akutsjukvård som tillägg till annan behandling vid akut astma hos små barn. Anledningen till avregistreringen är brist på råvara

2015-11-17 12:24:00  

Inget vetenskapligt stöd för att HPV-vacciner orsakar CRPS eller POTS

Nationell läkemedelsstrategi - Läkemedelsverket / Medical Produc

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har nu avslutat en utförlig vetenskaplig granskning av ett eventuellt samband mellan HPV-vaccin och sjukdomstillstånden CRPS och POTS. Granskningen drar slutsatsen att tillgängliga data inte stöder ett o

2015-11-05 16:30:00  

Månadsrapport från CHMP och CMDh (oktober 2015)

Nationell läkemedelsstrategi - Läkemedelsverket / Medical Produc

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i oktober 2015.

2015-11-03 14:52:00  

Ny rekommendation för dosering av antibiotika till häst

Nationell läkemedelsstrategi - Läkemedelsverket / Medical Produc

Läkemedelsverket har tillsammans med nationella experter tagit fram en rekommendation för dosering av antibiotika till häst. Målet är att genom korrekt dos, doseringsintervall och en väl avvägd behandlingstid säkerställa god effekt och samtidigt

2015-11-02 13:22:00  

Paracetamol i tablettform endast på apotek från 1 november 2015

Nationell läkemedelsstrategi - Läkemedelsverket / Medical Produc

Receptfria tabletter med paracetamol får inte längre säljas på andra försäljningsställen än apotek. Beslutet fattades i april och gäller från den 1 november 2015 och berör enbart tabletter som är avsedda att sväljas hela. Paracetamol i till exemp

2015-10-29 09:15:00  

Uppdaterad information om kroppsfettsförändringar och laktacidos med HIV-läkemedel

Nationell läkemedelsstrategi - Läkemedelsverket / Medical Produc

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har granskat de varningar som i produktinformationen för HIV-läkemedel berör risken för kroppsfettsförändringar och laktacidos. En varning angående ”omfördelning av kroppsfett” kommer härmed att avlägsna

2015-10-27 13:12:00  

Alla IT-system på EMA stängda 30/10-3/11

Nationell läkemedelsstrategi - Läkemedelsverket / Medical Produc

Alla EMAs IT-system kommer att vara otillgängliga från kl. 21.00 fredagen den 30 oktober till 07:00 tisdagen den 3 november på grund av underhåll. Detta gäller samtliga webbplatser, e-tjänster och e-postsystemet.

2015-10-26 10:00:00  

Många insatser under 2015 för ökad kunskap om barn och läkemedel

Nationell läkemedelsstrategi - Läkemedelsverket / Medical Produc

Barns lika rätt till säker och effektiv användning av väldokumenterade läkemedel som hos vuxna är en angelägen fråga. Internationellt och i Sverige pågår många insatser för att fler läkemedel ska anpassas och utvecklas för barn, men förändringarn

2015-10-23 10:30:00  

Information från Läkemedelsverket nr 5 2015

Nationell läkemedelsstrategi - Läkemedelsverket / Medical Produc

I nummer 5 kan du bland annat läsa om antipsykotika och akuta diabeteskomplikationer och om hur det går till när biosimilarer godkänns. Du hittar också monografin för Hemangiol, det första godkända läkemedlet för behandling av allvarliga infantil

2015-10-16 11:00:00  

RSV (respiratoriskt syncytial virus) – en uppdaterad rekommendation

Nationell läkemedelsstrategi - Läkemedelsverket / Medical Produc

RSV (respiratoriskt syncytial virus) är ett av våra vanligaste luftvägsvirus. Hos spädbarn, men även immunsupprimerade och äldre, kan RSV orsaka allvarlig nedre luftvägsinfektion. Läkemedelsverket publicerar idag en uppdaterad rekommendation för

2015-10-16 10:00:00  

Ny rekommendation för behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Nationell läkemedelsstrategi - Läkemedelsverket / Medical Produc

Läkemedelsverket har i samarbete med en expertgrupp tagit fram nya rekommendationer för behandling av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), mot bakgrund av att nya läkemedel och ny evidens för befintliga behandlingar har tillkommit. Läkemedelsbeh

2015-10-16 09:00:00  

Påminnelse: seminarium för sjukvårdspersonal om patientsäkerhetsarbete

Nationell läkemedelsstrategi - Läkemedelsverket / Medical Produc

Vi önskar påminna om vårt seminarium om Läkemedelsverkets patientsäkerhetsarbete, 10 november presentarer vi en del av vårt arbete inom detta angelägna område.

2015-10-15 09:00:00  

中国古代文学 Global world news developer online documents developer online toolset Global E-commerce Global world images