tematisk utlysning för forskning inom informationspåverkan

Msb.se - Nationell plattform

msb satsar 20 miljoner kronor på forskning om informationspåverkan. en forskningsutlysning med temat informationspåverkan är öppen mellan den 5 oktober och 14 novemberför forskare knutna till ett svenskt lärosäte eller forskningsinstitut.

2017-10-05 08:09:00  

msb:s vikarierande generaldirektör nils svartz deltar i eu:s generaldirektörsmöte om civilskyddsfrågor i tallinn

Msb.se - Nationell plattform

flera viktiga frågor inom civilskyddsområdet står på dagordningen. bland annat ska generaldirektörerna diskutera en halvtidsutvärdering av eu:s civilskyddsmekanism samt reflektera över det framtida samarbetet.

2017-10-03 11:50:00  

tema på ambassaden i washington – ledning och samverkan på framtidens skadeplats i fokus

Msb.se - Nationell plattform

den 3 och 4 oktober arrangerar msb tillsammans med amerikanska department of homeland security science and technology directorate (dhs s&t) två event under titeln ’future incident scene and future first responder': ett rundabordssamtal med e

2017-10-03 06:30:00  

tema samhällssäkerhet på ambassaden i washington – gränsöverskridande hälsosäkerhetsfrågor i fokus

Msb.se - Nationell plattform

området samhällssäkerhet står i fokus inom ramen för 2017 års tema safe and sound på svenska ambassaden i washington dc. syftet med evenemangen är att främja samarbete inom ramen för sveriges bilaterala forsknings- och utvecklingsavtal med usa.

2017-09-28 07:33:00  

msb bidrar till konferensen transatlantic forum on strategic communications (stratcom) i washington, dc 26 och 27 september

Msb.se - Nationell plattform

det amerikanska intresset för desinformation och propaganda har ökat efter presidentvalet 2016. atlantic council har tagit fasta på detta intresse och organiserar konferensen för att lyfta problemet med desinformation och för att koppla ihop nor

2017-09-27 12:01:00  

msb är medarrangör för årets skadeplats på temat hållbarhet

Msb.se - Nationell plattform

för andra året är msb medarrangör för konferensen skadeplats som är en mötesplats för medarbetare inom kommunal räddningstjänst. årets tema är hållbarhet. msb medverkar i flera delar av programmet.

2017-09-27 10:49:00  

nytt nummer av tjugofyra7 - nr 35

Msb.se - Nationell plattform

nu finns ett nytt nummer av tjugofyra7 ute. i det kan du bland annat läsa om att säpo och must ges mer makt över it-säkerhet och att räddningstjänsterna kräver kraftttag mot terror.

2017-09-26 13:29:00  

tillskott till krisberedskap och civilt försvar i regeringens budgetförslag

Msb.se - Nationell plattform

för att stärka förmågan hos bevakningsansvariga myndigheter och andra aktörer inom civilt försvar tillför regeringen permanenta medel, vilket motsvarar totalt 1,3 miljarder kronor under 2018-2020. medlen ska tillföras kommuner, landsting, länsst

2017-09-21 08:49:00  

allmänheten bjuds in till försvarsdag under övningen aurora

Msb.se - Nationell plattform

söndagen den 24 september kl. 11.00 – 16.00 genomför försvarsmakten en försvarsdag för allmänheten på gärdet i stockholm. försvarsdagen är en del i övningen aurora där enheter från armén, marinen, flygvapnet och hemvärnet visar upp sina förmågor

2017-09-21 07:52:00  

ny grundutbildning med fler utbildningsplatser ska stärka beredskap

Msb.se - Nationell plattform

msb lanserar en ny grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, grib. grundutbildningen ersätter nuvarande utbildning i räddningsinsats och är resultatet av ett utvecklingsarbete som pågått sedan 2014, i dialog och samarbete med före

2017-09-20 10:14:00  

världens bibliotek

Bibliotekssamverkan | Nationell bibliotekssamverkan

charlotte goobar, internationella biblioteket, gästbloggar om ett pilotprojekt inom nätverket nordic best practice for multicultural library services projektet världens bibliotek/verdensbiblioteket startades 2016 och leds av norges nationalbibli

2017-09-18 12:48:05  

världens bibliotek

Bibliotekssamverkan | Nationell bibliotekssamverkan

charlotte goobar, internationella biblioteket, gästbloggar om ett pilotprojekt inom nätverket nordic best practice for multicultural library services projektet världens bibliotek/verdensbiblioteket startades 2016 och leds av norges nationalbibli

2017-09-18 12:48:05  

årligt nordiskt generaldirektörsmöte i köpenhamn

Msb.se - Nationell plattform

den 11-12 september deltog msb:s vikarierande generaldirektör nils svartz i ett nordiskt generaldirektörsmöte i köpenhamn. generaldirektörerna från msb och dess nordiska motsvarigheter träffas en gång per år för att diskutera prioriterade samarb

2017-09-18 08:53:00  

omfattande åtgärder krävs för att befolkningen ska ha tillräckligt skydd vid krig

Msb.se - Nationell plattform

befolkningsskyddet är inte tillräckligt inför ett väpnat angrepp på sverige.därför förbereder msb intensifiering av arbetet med att utveckla och stärka befolkningsskyddet. det kommer att krävas omfattande åtgärder under lång tid. militärstrategi

2017-09-15 08:12:00  

msb är med och arrangerar den internationella konferensen ”säkra städer i en osäker värld”

Msb.se - Nationell plattform

den 13-15 september står stockholm international peace research institute (sipri) värd för ”stockholm security conference” på artipelag, värmdö. temat för årets konferens är ”secure cities in an insecure world”. myndigheten för samhällsskydd och

2017-09-13 12:55:00  

så deltar msb i aurora 17

Msb.se - Nationell plattform

i dag, den 11 september, startar försvarsmaktsövningen aurora 17. det är den första och största i sitt slag på mer än 20 år. försvarsmakten övar då alla sina stridskrafter samtidigt. det är en nationell övning som avser att bygga ett starkare fö

2017-09-11 10:13:00  

msb redo att hjälpa efter orkanen irma

Msb.se - Nationell plattform

orkanen irma, som drabbat karibien och som i helgen passerar norra kuba och florida i usa, är en av de värsta som registrerats. orkanens framfart slår hårt mot befolkning och infrastruktur. msb följer utvecklingen och är redo att svara upp på fö

2017-09-08 13:40:00  

barents rescue 2017

Msb.se - Nationell plattform

msb samordnar svenskt deltagande i den internationella övningen barents rescue som pågår denna vecka i ryssland. övningen genomförs vartannat år inom ett samarbetsavtal mellan sverige, finland, norge och ryssland och syftet är att länderna ska ö

2017-09-05 10:07:00  

informationssäkerhet för offentlig sektor genomförs för åttonde året i rad

Msb.se - Nationell plattform

den 5-6 september genomförs informationssäkerhet för offentlig sektor 2017 för åttonde året i rad. på plats finns 600 personer som arbetar i kommuner, landsting, på länsstyrelser, myndigheter samt statligt och kommunalt ägda bolag.

2017-09-04 14:38:00  

årets tredje test av hesa fredrik

Msb.se - Nationell plattform

i dag, måndagen den 4 september, är det dags att testa varnings- och informationssignalen viktigt meddelande för tredje gången i år. hesa fredrik som signalen ofta också kallas, testas kl. 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, septemb

2017-09-04 07:14:00  

中国古代文学 Global world news developer online documents developer online toolset Global E-commerce Global world images