Казни и до 4 000 евра за нечистење снег пропишува Законот за јавна чистота

Јавно претпријатие за државни патишта - Академик

Законски должности за чистење на снегот Во Законот за јавна чистота се пропишува дека општините, општините во Градот Скопје и Градот Скопје се должни да го исчистат снегот од јавните површини најдоцна во рок од 6 часа од почетокот на снежните врн

2017-01-05 14:13:50  

Францускиот суд треба да донесе одлука за екстрадиција на Рамуш Харадинај

Јавно претпријатие за државни патишта - Академик

Судот во францускиот град Колмар во текот на денешниот ден ќе одлучи дали Рамуш Харадинај, кој е поранешен затвореник на Хашкиот трибунал против кого беше поведено обвинение за воени злосторства сторени во 1998 и во 1999 година во Косово, ќе биде

2017-01-05 14:00:29  

УЈП: Правните и физичките лица да поднесат пријава за регистрација за ДДВ најдоцна до 15 јануари

Јавно претпријатие за државни патишта - Академик

Даночните обврзници (правни и физички лица), кои во претходната календарска година заклучно со месец декември оствариле вкупен промет повисок од 1.000.000,00 денари од вршење стопанска дејност што се оданочува, имаат обврска да поднесат пријава з

2017-01-05 12:22:19  

Централен регистар на РМ: Отворена е стечајна постапка за АД „ЕМО – Охрид“

Јавно претпријатие за државни патишта - Академик

За Акционерското друштво за истражување, проектирање, производство и изградба на енергетски индустриски објекти со полна одговорност „ЕМО – Охрид“, со седиште во охридското село Косел, е отворена стечајна постапка која е побарана од страна на Упр

2017-01-05 11:29:51  

Стапија во примена законските измени за поефикасно намирување на обврските врз основа на придонеси од задолжителното социјално

Јавно претпријатие за државни патишта - Академик

Со овие измени на Законот за придонеси од задолжителното социјално осигурување се воведува правна можност и законска обврска за пресметка и уплата на придонеси од страна на извршители и се воведува поефикасна постапка за пресметка и исплата на пл

2017-01-05 11:04:53  

Правно мислење на проф. д-р Борче Давитковски за почетокот на управната постапка во случај на поднесување барање за признавање

Јавно претпријатие за државни патишта - Академик

Законот за азил и привремена заштита, како што сугерира и неговиот назив, претставува lex specialis за правото на азил и за постапката за негово признавање. Tој ја уредува соодветната постапка во првата точка од втората глава (членовите 15 до 26)

2017-01-05 10:22:42  

Полагање на вториот дел од правосудниот испит по Кривично и Граѓанско право

Јавно претпријатие за државни патишта - Академик

Министерството за правда ги објави списоците на кандидати поделени во групи за полагање на вториот дел од правосудниот испит Кривично право – студии на случај, кој ќе се полага на 11 и на 12 јануари. Исто така, Министерството за правда ги објави

2017-01-05 09:21:55  

Бездомните лица ќе бидат привремено згрижени за време на студениот бран

Јавно претпријатие за државни патишта - Академик

Во пресрет на студениот бран, кој се очекува да ја зафати Македонија во текот на викендот, Министерството за труд и социјална политика, во соработка со центрите за социјална работа и Црвениот крст, презема низа превентивни мерки за заштита на без

2017-01-04 14:56:22  

Јавна седница на Државната комисија за спречување на корупцијата

Јавно претпријатие за државни патишта - Академик

На јавната седница се разгледаа приговорите поднесени во врска со членот 8-а од Изборниот законик од страна на Коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија – Скопје против Министерството за правда, против АД „Македонска пошт

2017-01-04 13:30:49  

Да се воведе работно време од 7:00 до 15.00 часот, бараат граѓани преку онлајн петиција адресирана до Владата

Јавно претпријатие за државни патишта - Академик

Поголема посветеност на работата – човековото тело и човековиот ум се поефикасни во утринските часови „Потребно е воведување на работно време од 7:00 до 15:00 часот затоа што тоа значи поголема посветеност на работата бидејќи човековото тел

2017-01-04 12:20:23  

Bloodshed 88 - Einherjar (2015)

Државни Удар - Promo 95 (1995)

Artist: Bloodshed 88 Album: Einherjar Label: HC Streetwear Productions Year: 2015 Genre: RAC Country: USA Format: mp3@320 kbps Size: 83 mb

FreeMarker template error (DEBUG mode; use RETHROW in production!): The following has evaluated to null or missing: ==> item.itemPubdate [in template "rss_home/subpage/msnry.ftl" at line 38, column 33] ---- Tip: It's the step after the last dot that caused this error, not those before it. ---- Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)?? ---- ---- FTL stack trace ("~" means nesting-related): - Failed at: ${item.itemPubdate?string("yyyy-MM-dd... [in template "rss_home/subpage/msnry.ftl" at line 38, column 31] - Reached through: #include ("subpage/" + RequestParamet... [in template "rss_home/view.ftl" at line 11, column 33] ---- Java stack trace (for programmers): ---- freemarker.core.InvalidReferenceException: [... Exception message was already printed; see it above ...] at freemarker.core.InvalidReferenceException.getInstance(InvalidReferenceException.java:134) at freemarker.core.UnexpectedTypeException.newDesciptionBuilder(UnexpectedTypeException.java:80) at freemarker.core.UnexpectedTypeException.(UnexpectedTypeException.java:43) at freemarker.core.BuiltInsForMultipleTypes$stringBI._eval(BuiltInsForMultipleTypes.java:709) at freemarker.core.Expression.eval(Expression.java:81) at freemarker.core.MethodCall._eval(MethodCall.java:58) at freemarker.core.Expression.eval(Expression.java:81) at freemarker.core.DollarVariable.calculateInterpolatedStringOrMarkup(DollarVariable.java:96) at freemarker.core.DollarVariable.accept(DollarVariable.java:59) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:362) at freemarker.core.IteratorBlock$IterationContext.executedNestedContentForCollOrSeqListing(IteratorBlock.java:315) at freemarker.core.IteratorBlock$IterationContext.executeNestedContent(IteratorBlock.java:271) at freemarker.core.IteratorBlock$IterationContext.accept(IteratorBlock.java:242) at freemarker.core.Environment.visitIteratorBlock(Environment.java:595) at freemarker.core.IteratorBlock.acceptWithResult(IteratorBlock.java:107) at freemarker.core.IteratorBlock.accept(IteratorBlock.java:93) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:326) at freemarker.core.Environment.include(Environment.java:2508) at freemarker.core.Include.accept(Include.java:171) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:326) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:332) at freemarker.core.Environment.process(Environment.java:305) at freemarker.template.Template.process(Template.java:378) at org.springframework.web.servlet.view.freemarker.FreeMarkerView.processTemplate(FreeMarkerView.java:367) at org.springframework.web.servlet.view.freemarker.FreeMarkerView.doRender(FreeMarkerView.java:284) at org.springframework.web.servlet.view.freemarker.FreeMarkerView.renderMergedTemplateModel(FreeMarkerView.java:234) at org.springframework.web.servlet.view.AbstractTemplateView.renderMergedOutputModel(AbstractTemplateView.java:167) at org.springframework.web.servlet.view.AbstractView.render(AbstractView.java:303) at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.render(DispatcherServlet.java:1286) at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.processDispatchResult(DispatcherServlet.java:1041) at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:984) at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:901) at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:970) at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet(FrameworkServlet.java:861) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:635) at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:846) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:742) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:231) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:52) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) at com.alibaba.druid.support.http.WebStatFilter.doFilter(WebStatFilter.java:123) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) at org.springframework.web.filter.RequestContextFilter.doFilterInternal(RequestContextFilter.java:99) at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) at org.springframework.web.filter.HttpPutFormContentFilter.doFilterInternal(HttpPutFormContentFilter.java:108) at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) at org.springframework.web.filter.HiddenHttpMethodFilter.doFilterInternal(HiddenHttpMethodFilter.java:81) at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) at org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal(CharacterEncodingFilter.java:197) at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:198) at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:96) at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:478) at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:140) at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:80) at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:87) at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:342) at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:799) at org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:66) at org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:868) at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1457) at org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624) at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61) at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)

Whitelabel Error Page

This application has no explicit mapping for /error, so you are seeing this as a fallback.

Fri Jan 19 23:32:52 UTC 2018
There was an unexpected error (type=OK, status=200).
The following has evaluated to null or missing: ==> item.itemPubdate [in template "rss_home/subpage/msnry.ftl" at line 38, column 33] ---- Tip: It's the step after the last dot that caused this error, not those before it. ---- Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)?? ---- ---- FTL stack trace ("~" means nesting-related): - Failed at: ${item.itemPubdate?string("yyyy-MM-dd... [in template "rss_home/subpage/msnry.ftl" at line 38, column 31] - Reached through: #include ("subpage/" + RequestParamet... [in template "rss_home/view.ftl" at line 11, column 33] ----