informácia pre rodičov a účastníkov exkurzie francúzsko - provence

organizácia vyučovania v deň odchodu odchod:  21. 9. 2017 – pred budovou školy 15:30 hod. žiaci sa zúčastnia vyučovania po 5. vyučovaciu hodinu – do 11:35 hod. príchod: 26. 9. 2017 – pred bud

2017-09-17 08:00:00  

exkurzia do provensálska

exkurzia - francúzsko predmetová komisia cudzích jazykov organizuje exkurziu do južného francúzska. termín: 21.9.- 26.9.2017 cena:  295,- eur  program zájazdu: 1. deň: &nb

2017-08-24 08:00:00  

opravný termín - úfič ms

opravný termín - ústna maturitná skúška 11. september 2017 - sjl, anj-b2, bio, obn, mat 12. september 2017 - dej žiaci, ktorí majú opravnú maturitnú skúšku, d

2017-08-23 08:00:00  

výročná správa

o všetkom dôležitom, čo sa počas školského roka 2016/2017 udialo na našej škole, o našej práci a našich výsledkoch sa dočítate vo výročnej správe 

2017-07-10 08:00:00  

exkurzia do štrasburgu

11. - 15. 6. 2017 štrasburg na pozvanie europoslanca branislava škripeka sa v dňoch 11. – 15. 6. 2017 filip funovič, lukáš molnár, lucia pončáková, simona škrabákov&aacut

2017-06-28 08:00:00  

pk človek a spoločnosť

5. 4. – 7. 4. 2017  xix. ročník celoštátneho kola olympiády ľudských práv andrea orešanská zo iv.b získala 1.  miesto za úvahu písanú v

2017-06-28 08:00:00  

pk človek a príroda

10. mája sa uskutočnilo krajské kolo fyzikálnej olympiády v kategóriách b,c a d. v kategórii c nás reprezentoval gregor lesay z ii.a.   pk človek a príroda

2017-06-27 08:00:00  

exkurzia v botanickej záhrade

   31.mája 2017 sa všetky triedy prvého ročníka zúčastnili exkurzie v bývalej botanickej záhrade mtf stu. každý žiak si pripravil prezentáciu jedného stromu, ktor&ya

2017-06-21 08:00:00  

dni zdravia 2017

v dňoch 15. - 16.6.2017 organizovalo športové gymnázium j. herdu ako súčasť projektu mesta trnava dni zdravia 2017. 

2017-06-08 08:00:00  

májové úspechy našich žiakov

májové úspechy žiakov v školských športových súťažiach nájdete v sekcii pk zdravie a pohyb

2017-06-01 08:00:00  

pk človek a príroda

18.5.2017 sa konalo krajské kolo chemickej olympiády v kategórii c. výsledky sú v pk človek a príroda

2017-05-23 08:00:00  

exkurzia na trnavskej skládke

22.5. boli študenti  druhého a tretieho ročníka, navštevujúci cvičenia z chémie a semináre z chémie, s vyučujúcimi ing.svobodovou a mgr.szalóovou  na exkurzii na trn

2017-05-21 08:00:00  

pk človek a príroda

pri príležitosti dňa zeme (22.4.) premenili dievčatá zo súčasnej iv.b, pod vedením pani profesorky  duchoslavovej a v spolupráci s ochotnými rodičmi, krásnu zeleň okolo &scaron

2017-05-21 08:00:00  

pk človek a príroda

19. apríla sa zúčastnili vyučujúce biológie, chémie a geografie na vzdelávaní v prírode v priestore zámockého ostrova zámku orth an der donau v národnom par

2017-05-21 08:00:00  

výsledky prijímacích skúšok

v sekcii prijímacie skúšky je zverejnené výsledné kódované poradie uchádzačov prihlásených do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018. všetci u

2017-05-11 08:00:00  

ponuka práce

prijmeme do školskej jedálne od 1. septembra 2017 :      1  kuchárku na dvojzmennú prac. dobu s výučným listom kuchár alebo cukrár    2  pom

2017-05-09 08:00:00  

pk človek a príroda

28.apríla 2017 sa uskutočnilo školské kolo chemickej olympiády kategórie c.  účastníci aj ich výsledky sú v  pk človek a príroda

2017-05-08 08:00:00  

maturita 2017 - výsledky eč a pfič ms 2017

oficiálne výsledky eč a pfič ms 2017 sú zverejnené po prihlásení. ústne maturitné skúšky začínajú 29.5.2017 maturitný rozvrh žiaka je zverejnený

2017-05-02 08:00:00  

pk zdravie a pohyb

aprílové úspechy žiakov v školských športových súťažiach nájdete v sekcii pk zdravie a pohyb

2017-05-02 08:00:00  

prijímacie skúšky

prijímacie skúšky na študijný odbor 7902j gymnázium sa uskutočnia 9.5.2017 - 1. termín o 8:00, 11.5.2017 - 2. termín o 8:00. v sekcii prijímacie skúšky  je zverej

2017-04-27 08:00:00  

中国古代文学 Global world news developer online documents developer online toolset Global E-commerce Global world images