zdieľať na facebooku

Monika Zbínová

kto by povedal, že snáď najcharakteristickejšie slovo dnešnej doby – zdieľať – nie je spisovné? podľa jazykovedcov ide iba o mechanickú hláskovú úpravu českého slovesa sdílet a odporúčajú namiesto neho používať vhodnejšie ekvivalenty

2012-09-28 04:45:58  

zdieľať na facebooku

Monika Zbínová

kto by povedal, že snáď najcharakteristickejšie slovo dnešnej doby – zdieľať – nie je spisovné? podľa jazykovedcov ide iba o mechanickú hláskovú úpravu českého slovesa sdílet a odporúčajú namiesto neho používať vhodnejšie ekvivalenty

2012-09-28 04:45:58  

zdieľať na facebooku

Monika Zbínová

kto by povedal, že snáď najcharakteristickejšie slovo dnešnej doby – zdieľať – nie je spisovné? podľa jazykovedcov ide iba o mechanickú hláskovú úpravu českého slovesa sdílet a odporúčajú namiesto neho používať vhodnejšie ekvivalenty

2012-09-28 04:45:58  

zdieľať na facebooku

Monika Zbínová

kto by povedal, že snáď najcharakteristickejšie slovo dnešnej doby – zdieľať – nie je spisovné? podľa jazykovedcov ide iba o mechanickú hláskovú úpravu českého slovesa sdílet a odporúčajú namiesto neho používať vhodnejšie ekvivalenty

2012-09-28 04:45:58  

zdieľať na facebooku

Monika Zbínová

kto by povedal, že snáď najcharakteristickejšie slovo dnešnej doby – zdieľať – nie je spisovné? podľa jazykovedcov ide iba o mechanickú hláskovú úpravu českého slovesa sdílet a odporúčajú namiesto neho používať vhodnejšie ekvivalenty

2012-09-28 04:45:58  

zdieľať na facebooku

Monika Zbínová

kto by povedal, že snáď najcharakteristickejšie slovo dnešnej doby – zdieľať – nie je spisovné? podľa jazykovedcov ide iba o mechanickú hláskovú úpravu českého slovesa sdílet a odporúčajú namiesto neho používať vhodnejšie ekvivalenty

2012-09-28 04:45:58  

zdieľať na facebooku

Monika Zbínová

kto by povedal, že snáď najcharakteristickejšie slovo dnešnej doby – zdieľať – nie je spisovné? podľa jazykovedcov ide iba o mechanickú hláskovú úpravu českého slovesa sdílet a odporúčajú namiesto neho používať vhodnejšie ekvivalenty

2012-09-28 04:45:58  

zdieľať na facebooku

Monika Zbínová

kto by povedal, že snáď najcharakteristickejšie slovo dnešnej doby – zdieľať – nie je spisovné? podľa jazykovedcov ide iba o mechanickú hláskovú úpravu českého slovesa sdílet a odporúčajú namiesto neho používať vhodnejšie ekvivalenty

2012-09-28 04:45:58  

zdieľať na facebooku

Monika Zbínová

kto by povedal, že snáď najcharakteristickejšie slovo dnešnej doby – zdieľať – nie je spisovné? podľa jazykovedcov ide iba o mechanickú hláskovú úpravu českého slovesa sdílet a odporúčajú namiesto neho používať vhodnejšie ekvivalenty

2012-09-28 04:45:58  

super

Monika Zbínová

nebudeme sa hrať na prísnu jazykovú políciu, ktorá vám zakazuje používanie tohto slova. aj my sme super :). v duchu obohacovania slovnej zásoby ale odporúčame aspoň občas použiť aj nejakú alternatívu, veď ich máme toľko krásnych slovenských! keď

2012-09-27 05:30:41  

super

Monika Zbínová

nebudeme sa hrať na prísnu jazykovú políciu, ktorá vám zakazuje používanie tohto slova. aj my sme super :). v duchu obohacovania slovnej zásoby ale odporúčame aspoň občas použiť aj nejakú alternatívu, veď ich máme toľko krásnych slovenských! keď

2012-09-27 05:30:41  

super

Monika Zbínová

nebudeme sa hrať na prísnu jazykovú políciu, ktorá vám zakazuje používanie tohto slova. aj my sme super :). v duchu obohacovania slovnej zásoby ale odporúčame aspoň občas použiť aj nejakú alternatívu, veď ich máme toľko krásnych slovenských! keď

2012-09-27 05:30:41  

super

Monika Zbínová

nebudeme sa hrať na prísnu jazykovú políciu, ktorá vám zakazuje používanie tohto slova. aj my sme super :). v duchu obohacovania slovnej zásoby ale odporúčame aspoň občas použiť aj nejakú alternatívu, veď ich máme toľko krásnych slovenských! keď

2012-09-27 05:30:41  

super

Monika Zbínová

nebudeme sa hrať na prísnu jazykovú políciu, ktorá vám zakazuje používanie tohto slova. aj my sme super :). v duchu obohacovania slovnej zásoby ale odporúčame aspoň občas použiť aj nejakú alternatívu, veď ich máme toľko krásnych slovenských! keď

2012-09-27 05:30:41  

super

Monika Zbínová

nebudeme sa hrať na prísnu jazykovú políciu, ktorá vám zakazuje používanie tohto slova. aj my sme super :). v duchu obohacovania slovnej zásoby ale odporúčame aspoň občas použiť aj nejakú alternatívu, veď ich máme toľko krásnych slovenských! keď

2012-09-27 05:30:41  

super

Monika Zbínová

nebudeme sa hrať na prísnu jazykovú políciu, ktorá vám zakazuje používanie tohto slova. aj my sme super :). v duchu obohacovania slovnej zásoby ale odporúčame aspoň občas použiť aj nejakú alternatívu, veď ich máme toľko krásnych slovenských! keď

2012-09-27 05:30:41  

super

Monika Zbínová

nebudeme sa hrať na prísnu jazykovú políciu, ktorá vám zakazuje používanie tohto slova. aj my sme super :). v duchu obohacovania slovnej zásoby ale odporúčame aspoň občas použiť aj nejakú alternatívu, veď ich máme toľko krásnych slovenských! keď

2012-09-27 05:30:41  

super

Monika Zbínová

nebudeme sa hrať na prísnu jazykovú políciu, ktorá vám zakazuje používanie tohto slova. aj my sme super :). v duchu obohacovania slovnej zásoby ale odporúčame aspoň občas použiť aj nejakú alternatívu, veď ich máme toľko krásnych slovenských! keď

2012-09-27 05:30:41  

máš to na svedomí!

Monika Zbínová

ak o niekom povieme, že má niečo na svedomí, spravidla tým myslíme, že vyparatil niečo zlé. toto spojenie sa však používa aj v pozitívnom význame – napr. nový album má na svedomí producent taký a taký. v tomto prípade by sme mali namiesto

2012-09-26 06:30:57  

máš to na svedomí!

Monika Zbínová

ak o niekom povieme, že má niečo na svedomí, spravidla tým myslíme, že vyparatil niečo zlé. toto spojenie sa však používa aj v pozitívnom význame – napr. nový album má na svedomí producent taký a taký. v tomto prípade by sme mali namiesto

2012-09-26 06:30:57  

中国古代文学 Global world news developer online documents developer online toolset Global E-commerce Global world images