Zdieľať na Facebooku

Titulok, nie titulka | Červené pero | Blog | Jazykové korektúry

Kto by povedal, že snáď najcharakteristickejšie slovo dnešnej doby – zdieľať – nie je spisovné? Podľa jazykovedcov ide iba o mechanickú hláskovú úpravu českého slovesa sdílet a odporúčajú namiesto neho používať vhodnejšie ekvivalenty

2012-09-28 09:45:58  

Super

Titulok, nie titulka | Červené pero | Blog | Jazykové korektúry

Nebudeme sa hrať na prísnu jazykovú políciu, ktorá vám zakazuje používanie tohto slova. Aj my sme super :). V duchu obohacovania slovnej zásoby ale odporúčame aspoň občas použiť aj nejakú alternatívu, veď ich máme toľko krásnych slovenských! Keď

2012-09-27 10:30:41  

Máš to na svedomí!

Titulok, nie titulka | Červené pero | Blog | Jazykové korektúry

Ak o niekom povieme, že má niečo na svedomí, spravidla tým myslíme, že vyparatil niečo zlé. Toto spojenie sa však používa aj v pozitívnom význame – napr. nový album má na svedomí producent taký a taký. V tomto prípade by sme mali namiesto s

2012-09-26 11:30:57  

Doňho, naňho!

Titulok, nie titulka | Červené pero | Blog | Jazykové korektúry

V hovorovej reči skloňujeme zámeno on tak všelijako – nevedomky ho používame, ako nám príde na jazyk. Treba si však zapamätať, že ak hovoríme o životnom podstatnom mene mužského rodu, používame  tvary na neho, naňho, do neho, doňho (teší sa

2012-09-25 11:00:00  

Sivý, nie šedý

Titulok, nie titulka | Červené pero | Blog | Jazykové korektúry

Nevieme presne určiť, či je slovo šedý spisovné alebo nie (v PSP sa nenachádza). Vhodnejšie však je podľa jazykovedcov použiť alternatívu sivý alebo šedivý.  

2012-09-24 18:45:42  

Titulok, nie titulka

Titulok, nie titulka | Červené pero | Blog | Jazykové korektúry

Jednou z každodenných chýb v tlači či na internete je používanie slova titulka v zmysle nadpis článku, resp. titulná strana. No stačí letmý pohľad do slovníka a zistíme, že slovo titulka sa v ňom vôbec nenachádza. Správne je slovo titulok, od kto

2012-09-21 09:00:37  

Granuly

Titulok, nie titulka | Červené pero | Blog | Jazykové korektúry

Je fajn, ak si viete v jazyku odvodiť nejaké pravidlo. Je síce veľa výnimiek, ale predsa sa väčšia časť našej gramatiky zakladá na jednoduchých pravidlách. V škole ste sa učili podstatné mená ženského rodu. Žena – ženy, ulica – ulice.

2012-09-20 08:00:12  

Viac nadanejší?

Titulok, nie titulka | Červené pero | Blog | Jazykové korektúry

Schválne, skúste porozmýšľať, čo na tomto spojení nie je s kostolným poriadkom. Uhádli ste? V tomto spojení, ale aj v ďalších, napr. viac prístupnejší, sú použité dva spôsoby na vyjadrenie stupňovania. Logika i gramatika dovoľuje použiť buď jeden

2012-09-19 07:30:19  

Teploty sa už nešplhajú k štyridsiatke

Titulok, nie titulka | Červené pero | Blog | Jazykové korektúry

Neradi počúvame, keď sa teploty šplhajú k štyridsiatke či keď sa poplatky šplhajú na dvojnásobok. Okrem toho je to aj nesprávne. Sloveso šplhať sa je však v danom význame expresívne, preto ak hovoríme expresívne (napríklad pri predpovedi počasia

2012-09-18 07:00:26  

Potrebujete niečo zasponzorovať?

Titulok, nie titulka | Červené pero | Blog | Jazykové korektúry

Akiste áno, avšak predpona za- je v tomto prípade zbytočná. Sloveso sponzorovať netreba nasilu vylepšovať. Takže ešte raz. Potrebujete niečo sponzorovať?

2012-09-17 14:00:04  

中国古代文学 Global world news developer online documents developer online toolset Global E-commerce Global world images