pacatul barfei

un frate l-a ãintrebat pe avva ioan: cum se face cƒ sufletului meu, deåÿi plin de rƒni, nu-i este ruåÿine sƒ-l bã¢rfeascƒ pe aproapele?. bƒtrã¢nul ãii spune urmƒtoarea parabolƒ despre bã¢rfƒ: era un om sƒrac åÿi avea femeie. a vƒzut o altƒ femei

2017-09-26 04:09:08  

ortodoxia

in limbajul oamenilor de astƒzi, cuvã¢ntul ortodoxia are sensul alipirii de o anume dogmƒ sau de o anumitƒ ideologie ãin litera ei. este aproape echivalent cu ideea de tradiå£ionalism sau conservatorism, cu insisten壃 asupra formelor tradiå£ion

2017-09-26 04:09:08  

o faclie de inviere peste veacuri - catedrala de la curtea de arges

aniversarea a 500 de ani de la sfinè›irea bisericii mƒnƒstirii curtea de argeè™ (1517-2017) este un prilej deosebit de a mulè›umi cu evlavie lui dumnezeu pentru darurile revƒrsate asupra acestui sfã¢nt locaè™ åÿi de a pomeni cu recunoè™tin蛃 åÿ

2017-09-26 04:09:08  

oamenii injosesc fecioara si atunci cand o slavesc peste masura cuvenita

existƒ un rƒu egal ãin amã¢ndouƒ ereziile: atunci cã¢nd oamenii ãinjosesc fecioara åÿi atunci cã¢nd, dimpotrivƒ, ei o slƒvesc peste mƒsura cuvenitƒ (sfã¢ntul epifanie al ciprului). devoå£iunea marianƒ a apƒrut ãin rƒsƒritul creåÿtin åÿi s-a rƒsp

2017-09-26 04:09:08  

consfatuirea profesorilor de religie din judetul maramures

ãin catedrala episcopalƒ sfã¢nta treime din baia mare, a avut loc, sã¢mbƒtƒ, 23 septembrie, consfƒtuirea anualƒ a profesorilor de religie din judeå£ul maramureåÿ. au participat inspectorul åÿcolar general din cadrul ministerului educaå£iei naå£i

2017-09-26 04:09:08  

campania '40 de zile pentru viata'

cu binecuvã¢ntarea è™i ãindemnul ãinaltpreasfinè›itului pƒrinte arhiepiscop åÿi mitropolit andrei, biserica studenå£ilor, a.s.c.o.r. cluj, asociaå£ia clujul pentru via壃, parohia sfã¢ntul alexandru è™i celelalte comunitƒè›i, parohii è™i asociaè

2017-09-26 04:09:08  

patruzeci de sfinte liturghii la catedrala din urziceni 30 septembrie - 9 noiembrie 2017

cu binecuvã¢ntarea preasfinè›itului pƒrinte vincenèšiu ãincepã¢nd cu data de 30 septembrie 2017 ãin catedrala din urziceni se vor oficia 40 de sfinte liturghii ãin cinstea sfã¢ntului ierarh nectarie vindecƒtorul de boli, spre slava lui dumnezeu.

2017-09-26 04:09:08  

probleme legate de spovedanie

unii creåÿtini nu ãinå£eleg nimic, ca åÿi cum nu s-ar fi spovedit niciodatƒ, ca åÿi cum ar fi orbi! dacƒ pentru un lucru mƒrunt, propriul eu se manifestƒ aåÿa, ce haos este ãinlƒuntrul lor, ce ãintuneric, ce trufie, ce voie egoistƒ!

2017-09-26 04:09:08  

intoarcerea

ce putem face noi altceva inai bun decã¢t sƒ ne ãintoarcem la locul unde ne-a judecat dumnezeu? - ãii spunea adam consoartei sale. ãin lumea micƒ dinƒuntrul nostru, duhul ãii spune sufletului: suflete al meu, scoalƒ-te! pentru ce dormi? sfã¢råÿi

2017-09-26 04:09:08  

sarbatoarea adormirii sfantului evanghelist ioan

iubirea este o cale mult rã¢vnitƒ, unicƒ prin frumuseå£ea åÿi mƒreå£ia ei, dar chiar dintre eroii credinå£ei “ sfinå£ii, puå£ini sunt acei care au strƒbƒtut-o ãintreagƒ. prin viaå£a åÿi scrierile lui, sfã¢ntul ioan evanghelistul, apostolul iubir

2017-09-26 04:09:08  

中国古代文学 Global world news developer online documents developer online toolset Global E-commerce Global world images