Как се пише: фундиране или фондиране?

rss catalog logoнаслов    Как се пише: наслов или надслов? | Как се пише?

Правописът на тази дума не е изрично нормиран. Съветваме ви да пишете фундиране, когато се отнася за изграждане на основи…

2018-02-10 08:30:10  

Как се пише: велоалея, вело-алея или вело алея?

rss catalog logoнаслов    Как се пише: наслов или надслов? | Как се пише?

Правилно е да се пише слято – велоалея, мн.ч. велоалеи, защото това е сложно съществително име, чиито съставки са от…

2018-02-06 08:17:36  

Как се пише: оскърбление или оскръбление?

rss catalog logoнаслов    Как се пише: наслов или надслов? | Как се пише?

Правилно е да се пише оскърбление, мн.ч. оскърбления. Според правилото за групата ър/ръ в многосричните думи, когато след ър/ръ има…

2018-02-06 08:09:25  

Как се пише: кой или кои?

rss catalog logoнаслов    Как се пише: наслов или надслов? | Как се пише?

Когато местоимението се отнася за един човек или предмет, се пише кой. Това е форма за единствено число.   Така…

2018-02-03 09:37:58  

Как се пише: войнствен или воинствен?

rss catalog logoнаслов    Как се пише: наслов или надслов? | Как се пише?

Правилно е да се пише войнствен, също и войнствена, войнствено, войнствени. Крещяха войнствено и стреляха с лъкове, но стрелите падаха…

2018-02-03 09:34:15  

Как се пише: прегръдка или прегрътка?

rss catalog logoнаслов    Как се пише: наслов или надслов? | Как се пише?

Правилно е да се пише прегръдка, мн.ч. прегръдки. Тази дума има представка пре-, корен -гръд- и наставка -ка, които се…

2018-02-01 06:21:49  

Как се пише: обземам, обзема или обвземам, обвзема?

rss catalog logoнаслов    Как се пише: наслов или надслов? | Как се пише?

Правилно е да се пише обземам, обзема. Обземеше ли ме яростта, не се спирах пред никакви молби. Нещо не беше…

2018-02-01 06:19:13  

Как се пише: действие или деиствие?

rss catalog logoнаслов    Как се пише: наслов или надслов? | Как се пише?

Правилно е да се пише действие, мн.ч. действия. Трябва да действаме, а не само да декларираме, че сме готови за…

2018-01-28 13:00:12  

Как се пише: живовляк или живовлек?

rss catalog logoнаслов    Как се пише: наслов или надслов? | Как се пише?

Правилно е да се пише живовляк. Тази дума има и дублетна форма – жиловляк. Още в древността Плиний описва положителния…

2018-01-28 12:58:02  

Как се пише: твой или твои?

rss catalog logoнаслов    Как се пише: наслов или надслов? | Как се пише?

Когато местоимението се отнася за един човек или предмет, се пише твой. Това е форма за единствено число.   Постоянно…

2018-01-26 07:35:32  

Как се пише: дронове или дрони?

rss catalog logoнаслов    Как се пише: наслов или надслов? | Как се пише?

Правописът на това съществително име и формата му за мн.ч. не са нормирани. Съветваме ви да пишете дронове – по…

2017-10-22 12:24:48  

Как се пише: истукан или изтукан?

rss catalog logoнаслов    Как се пише: наслов или надслов? | Как се пише?

Правилно е да се пише истукан, мн.ч. истукани. Не стой като истукан, а ела по-бързо да ми помогнеш! Но да…

2017-10-22 10:28:10  

Как се пише: неизпълнение или не изпълнение?

rss catalog logoнаслов    Как се пише: наслов или надслов? | Как се пише?

Правилно е да се пише слято – неизпълнение.   Хората не знаят, че могат да искат санкции за неизпълнение на…

2017-10-20 07:52:01  

Как се пише: сместа или сместта?

rss catalog logoнаслов    Как се пише: наслов или надслов? | Как се пише?

Правилно е да се пише сместа (смес + определ. член та). Загретият бульон се налива на тънка струйка, а сместа се…

2017-10-17 11:57:13  

Как се пише: нос Добра надежда или нос Добра Надежда?

rss catalog logoнаслов    Как се пише: наслов или надслов? | Как се пише?

С главна буква се пише само думата Добра – нос Добра надежда, тъй като е първа дума в съставното (т.е.…

2017-10-16 06:28:14  

Как се пише: тръс или тръст?

rss catalog logoнаслов    Как се пише: наслов или надслов? | Как се пише?

Това са три различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Думата тръс означава ’умерено бърз конски ход’.…

2017-10-15 12:43:26  

Как се пише: оста или остта?

rss catalog logoнаслов    Как се пише: наслов или надслов? | Как се пише?

Правилно е да се пише оста (ос + определ. член та). Оста на струга се управлява от софтуер. Изток е…

2017-10-12 14:44:58  

Как се пише: ерудит или еродит?

rss catalog logoнаслов    Как се пише: наслов или надслов? | Как се пише?

Правилно е да се пише ерудит, мн.ч. ерудити. Робърт Бъртън е английски писател ерудит, автор на енциклопедичния труд „Анатомия на…

2017-10-11 17:24:05  

Как се пише: нумерология или номерология?

rss catalog logoнаслов    Как се пише: наслов или надслов? | Как се пише?

Правилно е да се пише нумерология. Концепцията на нумерологията е близка до тази на астрологията и на други паранауки от…

2017-10-10 17:12:13  

Как се пише: завладели или завладяли?

rss catalog logoнаслов    Как се пише: наслов или надслов? | Как се пише?

Правилно е да се пише завладели. Около 1430 г. инките завладели района и създали на тази територия две свои провинции…

2017-10-08 17:32:12  

中国古代文学 Global world news developer online documents developer online toolset Global E-commerce Global world images