ABSTRACTS in 1-2./2017

Az iszlám vallás (óravázlat) | Történelemtanítás

Studies Závodszky, Géza Habsburg-Hungarian compromises A number of conflicts over the course of the centuries between the estates of the Hungarian realm and the attempts at assimilation by the Habsburg dynasty, who had been on the Hungarian thron

2017-10-30 19:08:26  

1-2. szám 2017.

Az iszlám vallás (óravázlat) | Történelemtanítás

Történelemtanítás (LII.) Új folyam VIII. 1-2. szám 2017. június Tartalom Lectori salutem! Tanulmányok Závodszky Géza: Habsburg–magyar kiegyezések Kaposi József: A történelmi gondolkodás és a képességfejlesztő feladatok Thomas C. Dahn: A korszerű

2017-10-30 19:08:14  

Lectori salutem!

Az iszlám vallás (óravázlat) | Történelemtanítás

(hivatkozási azonosító: 08-01-01) Két kulcsszó kívánkozik e számunk ajánlása élére: a kiegyezés és a kompetenciafejlesztés, persze nem összetartozó jelleggel. A kiegyezés 150. évfordulója alkalmából különös érdeklődésre tarthat számot Závodszky G

2017-10-30 19:08:07  

Závodszky Géza: Habsburg–magyar kiegyezések

Az iszlám vallás (óravázlat) | Történelemtanítás

(hivatkozási azonosító: 08-01-02) Az 1526 óta magyar királyként is uralkodó Habsburg dinasztia beolvasztási törekvései és a magyar rendiség között az évszázadok folyamán számos „kiegyezéssel” végződött konfliktus volt, a de jure perszonálunió fön

2017-10-30 19:08:01  

Kaposi József: A történelmi gondolkodás és a képességfejlesztő feladatok

Az iszlám vallás (óravázlat) | Történelemtanítás

(hivatkozási azonosító: 08-01-03) Napjainkban egy pedagógiai kultúraváltás folyamatának lehetünk szemtanúi. A történelemoktatásban szinte általánossá vált a történetekre és dokumentumokra épülő történelemtanítási paradigma. A tanulás-tanítás fóku

2017-10-30 19:07:56  

Thomas C. Dahn: A korszerű történelemtanítás feladatai, nehézségei és kihívásai

Az iszlám vallás (óravázlat) | Történelemtanítás

(hivatkozási azonosító: 08-01-04) Jelen tanulmányban abból indul ki a szerző, hogy a történész és a történelemtanár feladatai és munkája tulajdonképpen összehasonlíthatók: a történelmi események és összefüggések módszeres tanulmányozása és ennek

2017-10-30 19:07:51  

Kelemen Bálint Csaba: „Az magyar nípnek, ki ezt olvassa”

Az iszlám vallás (óravázlat) | Történelemtanítás

(hivatkozási azonosító: 08-01-05) Sylvester János 1541-ben megjelent Újszövetség fordításának létrejötte és jelentősége a magyar kultúrtörténetben Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny, Történelem – pályamunka, 2016/2017. tanév Iskola: Kecskem

2017-10-30 19:07:43  

Zrinszki János – Kinyó László: A történelmi tudás alkalmazása 8. évfolyamon: egy Vas megyei felmérés eredményei

Az iszlám vallás (óravázlat) | Történelemtanítás

(hivatkozási azonosító: 08-01-06) Tanulmányunk a történelem tantárgy mérési-értékelési hagyományaihoz csatlakozik. A 2015/2016-os tanévben 8. osztályos tanulók történelmi tudásának tantervi előírásokhoz kapcsolódó eredményességét, valamint a tudá

2017-10-30 19:07:37  

Pálmai Judit: 20. század eleji családkép a közoktatás dokumentumaiban

Az iszlám vallás (óravázlat) | Történelemtanítás

(hivatkozási azonosító: 08-01-07) A család és a család funkciói a Horthy-kori tantervekben, tankönyvekben és szakfolyóiratokban Az alábbi kutatás a két világháború közötti tantervek, tankönyvek és pedagógiai tartalmú szakfolyóiratok családképét v

2017-10-30 19:07:32  

Schweininger Péter: Helytörténet hatodikban

Az iszlám vallás (óravázlat) | Történelemtanítás

(hivatkozási azonosító: 08-01-08) Példa a helytörténeti tartalom történelemórai beemelésére egy német nemzetiségi profillal működő falusi általános iskolában A felismerés, hogy nemcsak az uralkodóknak és államaiknak, hanem akár a szomszéd bácsina

2017-10-30 19:07:24  

ABSTRACTS in 3-4./2016

Az iszlám vallás (óravázlat) | Történelemtanítás

Studies Závodszky, Géza An Extraordinary Hungarian Story (Count Dániel Vay’s Path to Writing History) Count Dániel Vay was one of the most promising politicians of the 1840s. His oratorical skills were on par with that of his contemporary Kossuth

2016-12-22 17:57:36  

3-4. szám 2016.

Az iszlám vallás (óravázlat) | Történelemtanítás

Történelemtanítás (LI.) Új folyam VII. 3-4. szám 2016. december Tartalom Lectori salutem! Tanulmányok Závodszky Géza: Egy rendhagyó Magyarország-történet (Vay Dániel gróf útja a történetírásig) Katona András: Az általános iskola hazai bevezetésén

2016-12-22 17:57:13  

Lectori salutem!

Az iszlám vallás (óravázlat) | Történelemtanítás

(hivatkozási azonosító: 07-03-01) Újabb összevont számunk Tanulmányok rovatában az ismert történész, tankönyvíró és szerkesztő Závodszky Géza egy viszonylag ismeretlen XIX. századi politikus szerző a feledés homályába veszett háromkötetes Magyaro

2016-12-22 17:56:32  

Závodszky Géza: Egy rendhagyó Magyarország-történet

Az iszlám vallás (óravázlat) | Történelemtanítás

(hivatkozási azonosító: 07-03-02) (Vay Dániel gróf útja a történetírásig)[1] Vay Dániel gróf az 1840-es évek egyik legígéretesebb politikusa volt. Szónoki tehetségét a kortársak Kossuthéhoz mérték. Alig több mint húsz évesen, a német, francia, an

2016-12-22 17:56:19  

Katona András: Az általános iskola hazai bevezetésének előzményeiről – a történelemtanítás felől szemlélve

Az iszlám vallás (óravázlat) | Történelemtanítás

(hivatkozási azonosító: 07-03-03) Immár több mint 70 éve, az újabb vesztett háborút követő 1945. szeptemberi tanévkezdés előtt alig két héttel jelent meg az Ideiglenes Nemzeti Kormány miniszterelnöki rendelete az általános iskola létrehozataláról

2016-12-22 17:55:37  

Simon Bálint: A föltámadás szomorúsága

Az iszlám vallás (óravázlat) | Történelemtanítás

(hivatkozási azonosító: 07-03-04) Debrecen pusztulása a második világháborúban és a háború utáni újjáépítés Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny, Történelem – pályamunka, 2014/2015. tanév Iskola: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimná

2016-12-22 17:55:18  

Szabó László: Szerepek és egyéb történetek

Az iszlám vallás (óravázlat) | Történelemtanítás

(hivatkozási azonosító: 07-03-05) (Beleélés, képalkotás és érzelmi fejlesztés a történelemórán) Az esszé abból a célból íródott, hogy hozzájáruljon a középiskolai történelemtanítás modernizációjához, vitákat gerjesztő konklúziókkal. Arra tesz kís

2016-12-22 17:55:03  

Molnár-Kovács Zsófia: A dualizmus kori magyar középiskolai egyetemes történelemtankönyvek és azok változatai

Az iszlám vallás (óravázlat) | Történelemtanítás

(hivatkozási azonosító: 07-03-06) A magyar középiskolai[1] egyetemes történelemtankönyvek a dualizmus kori tankönyvek egy sajátos csoportját képezték, melyek szerzőitől – ahogy Bartos Károly is kiemeli – „elvárták, hogy az érvényes tantervi előír

2016-12-22 17:54:52  

Sándor-Schmidt Barbara: Nyomtatott és digitális tankönyvek, taneszközök elemzésének kérdései – 1956 az ukrán történelemtankönyv

Az iszlám vallás (óravázlat) | Történelemtanítás

(hivatkozási azonosító: 07-03-07) Vizsgálatom során az 1956-os forradalom és szabadságharc megjelenését kutattam ukrán nyelvű történelemkönyvekben. Speciális helyszínként Beregszászon, a Kárpátalja szívében, amely a mai napig zömmel magyar ajkú é

2016-12-22 17:54:36  

Gyertyánfy András: Knausz Imre könyve a történelemtanítás céljairól

Az iszlám vallás (óravázlat) | Történelemtanítás

(hivatkozási azonosító: 07-03-08) A múlt kútjának tükre. A történelemtanítás céljairól. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2015. 79 p. “A történelemtanítás jelentős részben az ember sokféleségéről szól, ezért kiemelten alkalmas a másság elfogadásának

2016-12-22 17:54:03  

中国古代文学 Global world news developer online documents developer online toolset Global E-commerce Global world images