עיצוב נגיש עם כלי google color tool

אילנה בייניש

באתר ניתן להתנסות בבחירת צבעים לממשקי משתמש המבוססים על תפיסת העיצוב של גוגל ב  material design. ששם דגש על עיצוב מינימליסטי מצד אחד ודגש על ניגודיות בולטת מצד שני. קישור לאתר google color tool עודכן ע"י אילנה בניש בתאריך 10/07/2017

2017-07-10 12:26:47  

עיצוב נגיש עם כלי google color tool

אילנה בייניש

באתר ניתן להתנסות בבחירת צבעים לממשקי משתמש המבוססים על תפיסת העיצוב של גוגל ב  material design. ששם דגש על עיצוב מינימליסטי מצד אחד ודגש על ניגודיות בולטת מצד שני. קישור לאתר google color tool עודכן ע"י אילנה בניש בתאריך 10/07/2017

2017-07-10 12:26:47  

עיצוב נגיש עם כלי google color tool

אילנה בייניש

באתר ניתן להתנסות בבחירת צבעים לממשקי משתמש המבוססים על תפיסת העיצוב של גוגל ב  material design. ששם דגש על עיצוב מינימליסטי מצד אחד ודגש על ניגודיות בולטת מצד שני. קישור לאתר google color tool עודכן ע"י אילנה בניש בתאריך 10/07/2017

2017-07-10 12:26:47  

עיצוב נגיש עם כלי google color tool

אילנה בייניש

באתר ניתן להתנסות בבחירת צבעים לממשקי משתמש המבוססים על תפיסת העיצוב של גוגל ב  material design. ששם דגש על עיצוב מינימליסטי מצד אחד ודגש על ניגודיות בולטת מצד שני. קישור לאתר google color tool עודכן ע"י אילנה בניש בתאריך 10/07/2017

2017-07-10 12:26:47  

עיצוב נגיש עם כלי google color tool

אילנה בייניש

באתר ניתן להתנסות בבחירת צבעים לממשקי משתמש המבוססים על תפיסת העיצוב של גוגל ב  material design. ששם דגש על עיצוב מינימליסטי מצד אחד ודגש על ניגודיות בולטת מצד שני. קישור לאתר google color tool עודכן ע"י אילנה בניש בתאריך 10/07/2017

2017-07-10 12:26:47  

עיצוב נגיש עם כלי google color tool

אילנה בייניש

באתר ניתן להתנסות בבחירת צבעים לממשקי משתמש המבוססים על תפיסת העיצוב של גוגל ב  material design. ששם דגש על עיצוב מינימליסטי מצד אחד ודגש על ניגודיות בולטת מצד שני. קישור לאתר google color tool עודכן ע"י אילנה בניש בתאריך 10/07/2017

2017-07-10 12:26:47  

עיצוב נגיש עם כלי google color tool

אילנה בייניש

באתר ניתן להתנסות בבחירת צבעים לממשקי משתמש המבוססים על תפיסת העיצוב של גוגל ב  material design. ששם דגש על עיצוב מינימליסטי מצד אחד ודגש על ניגודיות בולטת מצד שני. קישור לאתר google color tool עודכן ע"י אילנה בניש בתאריך 10/07/2017

2017-07-10 12:26:47  

עיצוב נגיש עם כלי google color tool

אילנה בייניש

באתר ניתן להתנסות בבחירת צבעים לממשקי משתמש המבוססים על תפיסת העיצוב של גוגל ב  material design. ששם דגש על עיצוב מינימליסטי מצד אחד ודגש על ניגודיות בולטת מצד שני. קישור לאתר google color tool עודכן ע"י אילנה בניש בתאריך 10/07/2017

2017-07-10 12:26:47  

עיצוב נגיש עם כלי google color tool

אילנה בייניש

באתר ניתן להתנסות בבחירת צבעים לממשקי משתמש המבוססים על תפיסת העיצוב של גוגל ב  material design. ששם דגש על עיצוב מינימליסטי מצד אחד ודגש על ניגודיות בולטת מצד שני. קישור לאתר google color tool עודכן ע"י אילנה בניש בתאריך 10/07/2017

2017-07-10 12:26:47  

nc state website accessibility scanning service

אילנה בייניש

nc state website accessibility scanning service שירות מקוון וחינמי לסיוע בבדיקות נגישות לאתרי אינטרנט או דפי אינטרנט המבוסס על המנוע של sortsite. הכלים השונים בודקים בעיות נפוצות בדפי אינטרנט ובין היתר: בעיות נגישות שגיאות קוד בסיסיות תאימות לדפ

2017-07-10 12:13:24  

nc state website accessibility scanning service

אילנה בייניש

nc state website accessibility scanning service שירות מקוון וחינמי לסיוע בבדיקות נגישות לאתרי אינטרנט או דפי אינטרנט המבוסס על המנוע של sortsite. הכלים השונים בודקים בעיות נפוצות בדפי אינטרנט ובין היתר: בעיות נגישות שגיאות קוד בסיסיות תאימות לדפ

2017-07-10 12:13:24  

nc state website accessibility scanning service

אילנה בייניש

nc state website accessibility scanning service שירות מקוון וחינמי לסיוע בבדיקות נגישות לאתרי אינטרנט או דפי אינטרנט המבוסס על המנוע של sortsite. הכלים השונים בודקים בעיות נפוצות בדפי אינטרנט ובין היתר: בעיות נגישות שגיאות קוד בסיסיות תאימות לדפ

2017-07-10 12:13:24  

nc state website accessibility scanning service

אילנה בייניש

nc state website accessibility scanning service שירות מקוון וחינמי לסיוע בבדיקות נגישות לאתרי אינטרנט או דפי אינטרנט המבוסס על המנוע של sortsite. הכלים השונים בודקים בעיות נפוצות בדפי אינטרנט ובין היתר: בעיות נגישות שגיאות קוד בסיסיות תאימות לדפ

2017-07-10 12:13:24  

nc state website accessibility scanning service

אילנה בייניש

nc state website accessibility scanning service שירות מקוון וחינמי לסיוע בבדיקות נגישות לאתרי אינטרנט או דפי אינטרנט המבוסס על המנוע של sortsite. הכלים השונים בודקים בעיות נפוצות בדפי אינטרנט ובין היתר: בעיות נגישות שגיאות קוד בסיסיות תאימות לדפ

2017-07-10 12:13:24  

nc state website accessibility scanning service

אילנה בייניש

nc state website accessibility scanning service שירות מקוון וחינמי לסיוע בבדיקות נגישות לאתרי אינטרנט או דפי אינטרנט המבוסס על המנוע של sortsite. הכלים השונים בודקים בעיות נפוצות בדפי אינטרנט ובין היתר: בעיות נגישות שגיאות קוד בסיסיות תאימות לדפ

2017-07-10 12:13:24  

nc state website accessibility scanning service

אילנה בייניש

nc state website accessibility scanning service שירות מקוון וחינמי לסיוע בבדיקות נגישות לאתרי אינטרנט או דפי אינטרנט המבוסס על המנוע של sortsite. הכלים השונים בודקים בעיות נפוצות בדפי אינטרנט ובין היתר: בעיות נגישות שגיאות קוד בסיסיות תאימות לדפ

2017-07-10 12:13:24  

nc state website accessibility scanning service

אילנה בייניש

nc state website accessibility scanning service שירות מקוון וחינמי לסיוע בבדיקות נגישות לאתרי אינטרנט או דפי אינטרנט המבוסס על המנוע של sortsite. הכלים השונים בודקים בעיות נפוצות בדפי אינטרנט ובין היתר: בעיות נגישות שגיאות קוד בסיסיות תאימות לדפ

2017-07-10 12:13:24  

nc state website accessibility scanning service

אילנה בייניש

nc state website accessibility scanning service שירות מקוון וחינמי לסיוע בבדיקות נגישות לאתרי אינטרנט או דפי אינטרנט המבוסס על המנוע של sortsite. הכלים השונים בודקים בעיות נפוצות בדפי אינטרנט ובין היתר: בעיות נגישות שגיאות קוד בסיסיות תאימות לדפ

2017-07-10 12:13:24  

photosensitive epilepsy analysis tool

אילנה בייניש

photosensitive epilepsy analysis tool תוכנה המאפשרת לבדוק אם תוכן באתר אינטרנט עשוי לגרום  להתקפים אפיליפטיים בהתאם לנדרש בקריטריון 2.3.1 בהנחיות wcag 2.0 לרמה aa. עמידה בקריטריונים הנחיה 2.3 התקפים אפילפטיים: אין לעצב תכנים באופן הידוע כגורם לה

2017-07-09 11:47:49  

photosensitive epilepsy analysis tool

אילנה בייניש

photosensitive epilepsy analysis tool תוכנה המאפשרת לבדוק אם תוכן באתר אינטרנט עשוי לגרום  להתקפים אפיליפטיים בהתאם לנדרש בקריטריון 2.3.1 בהנחיות wcag 2.0 לרמה aa. עמידה בקריטריונים הנחיה 2.3 התקפים אפילפטיים: אין לעצב תכנים באופן הידוע כגורם לה

2017-07-09 11:47:49  

中国古代文学 Global world news developer online documents developer online toolset Global E-commerce Global world images