απ: αρχειοθέτηση εγγράφων και χρόνος διατήρησης αυτών

Επικεφαλίδα IP

αρκετά χρήσιμη η εφαρμογή. μπράβο!υπάρχει δυνατότητα λήψης του κώδικα;

2017-10-14 05:59:13  

απ: παροχή internet από τον οτε, αντί για το παν. σχολικό δικτυο

Επικεφαλίδα IP

υπάρχει έγγραφο που υποχρεώνει τα σχολεία να είναι στο πσδμερικά προβλήματα που θα προκύψουν από την σύνδεση σε άλλο πάροχο είναι:1. απουσία φίλτρων2. ενεργή σύνδεση κατά την διάρκεια των πανελληνίων....

2017-10-14 05:59:13  

απ: γελ: back to the past

Επικεφαλίδα IP

@lxartαν ψηφιστεί η πρόταση του ινστιτούτου εκπαιδευτικής πολιτικής (ιεπ), η οποία προφανώς μας δίνει δυνατότητα διδακτικής επάρκειας στα μαθημ...

2017-10-14 05:59:13  

απ: γελ: back to the past

Επικεφαλίδα IP

FreeMarker template error (DEBUG mode; use RETHROW in production!): For "#list" list source: Expected a sequence or collection, but this has evaluated to a string (wrapper: f.t.SimpleScalar): ==> item.itemImgs [in template "rss_home/subpage/msnry.ftl" at line 28, column 40] ---- FTL stack trace ("~" means nesting-related): - Failed at: #list item.itemImgs as img [in template "rss_home/subpage/msnry.ftl" at line 28, column 33] - Reached through: #include ("subpage/" + RequestParamet... [in template "rss_home/view.ftl" at line 11, column 33] ---- Java stack trace (for programmers): ---- freemarker.core.NonSequenceOrCollectionException: [... Exception message was already printed; see it above ...] at freemarker.core.IteratorBlock$IterationContext.executedNestedContentForCollOrSeqListing(IteratorBlock.java:346) at freemarker.core.IteratorBlock$IterationContext.executeNestedContent(IteratorBlock.java:272) at freemarker.core.IteratorBlock$IterationContext.accept(IteratorBlock.java:243) at freemarker.core.Environment.visitIteratorBlock(Environment.java:596) at freemarker.core.IteratorBlock.acceptWithResult(IteratorBlock.java:108) at freemarker.core.IteratorBlock.accept(IteratorBlock.java:94) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:327) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:369) at freemarker.core.IteratorBlock$IterationContext.executedNestedContentForCollOrSeqListing(IteratorBlock.java:316) at freemarker.core.IteratorBlock$IterationContext.executeNestedContent(IteratorBlock.java:272) at freemarker.core.IteratorBlock$IterationContext.accept(IteratorBlock.java:243) at freemarker.core.Environment.visitIteratorBlock(Environment.java:596) at freemarker.core.IteratorBlock.acceptWithResult(IteratorBlock.java:108) at freemarker.core.IteratorBlock.accept(IteratorBlock.java:94) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:327) at freemarker.core.Environment.include(Environment.java:2509) at freemarker.core.Include.accept(Include.java:171) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:327) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:333) at freemarker.core.Environment.process(Environment.java:306) at freemarker.template.Template.process(Template.java:386) at org.springframework.web.servlet.view.freemarker.FreeMarkerView.processTemplate(FreeMarkerView.java:367) at org.springframework.web.servlet.view.freemarker.FreeMarkerView.doRender(FreeMarkerView.java:284) at org.springframework.web.servlet.view.freemarker.FreeMarkerView.renderMergedTemplateModel(FreeMarkerView.java:234) at org.springframework.web.servlet.view.AbstractTemplateView.renderMergedOutputModel(AbstractTemplateView.java:167) at org.springframework.web.servlet.view.AbstractView.render(AbstractView.java:303) at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.render(DispatcherServlet.java:1282) at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.processDispatchResult(DispatcherServlet.java:1037) at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:980) at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:897) at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:970) at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet(FrameworkServlet.java:861) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:622) at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:846) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:729) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:230) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:165) at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:52) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:192) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:165) at com.alibaba.druid.support.http.WebStatFilter.doFilter(WebStatFilter.java:123) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:192) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:165) at org.springframework.web.filter.RequestContextFilter.doFilterInternal(RequestContextFilter.java:99) at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:192) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:165) at org.springframework.web.filter.HttpPutFormContentFilter.doFilterInternal(HttpPutFormContentFilter.java:105) at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:192) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:165) at org.springframework.web.filter.HiddenHttpMethodFilter.doFilterInternal(HiddenHttpMethodFilter.java:81) at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:192) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:165) at org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal(CharacterEncodingFilter.java:197) at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:192) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:165) at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:198) at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:96) at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:474) at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:140) at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:79) at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:87) at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:349) at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:783) at org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:66) at org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:798) at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1434) at org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624) at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61) at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)

Whitelabel Error Page

This application has no explicit mapping for /error, so you are seeing this as a fallback.

Wed Oct 18 04:10:04 UTC 2017
There was an unexpected error (type=OK, status=200).
For "#list" list source: Expected a sequence or collection, but this has evaluated to a string (wrapper: f.t.SimpleScalar): ==> item.itemImgs [in template "rss_home/subpage/msnry.ftl" at line 28, column 40] ---- FTL stack trace ("~" means nesting-related): - Failed at: #list item.itemImgs as img [in template "rss_home/subpage/msnry.ftl" at line 28, column 33] - Reached through: #include ("subpage/" + RequestParamet... [in template "rss_home/view.ftl" at line 11, column 33] ----