عشق..

pani_199090@yahoo.com (asal)

عشقتـــ رآ پنهآטּ میڪنـے ڪـہ مرכآنگیتـــ פֿـכشـہ כـار نَشـوכ ! اَפֿـمـ میڪنـے ڪــــہ مهربآنیَتـــ رآ پنهـــــآטּ ڪنے ! مَـرآ " شُمــآ " פֿـَطآبـــ میڪُنے ڪِـہ هَوآیے نشَومـ ! اَمـآ نمــیـכانـے ! نمـیــכانے ڪـــہ چقَـכر ایــטּ هـآ ب

2014-08-24 03:51:07  

عاشق...

pani_199090@yahoo.com (asal)

آنکــہ دستَش را اینقدر مُحــکم گرفته اﮮ دیروز عاشــق ِ مـטּ بود... دستانت را خستــہ نکـטּ ! محکم یا آراґ .... فرقے نــــدارد براے او فردا تــو هَم تَنهـــایۓ ...

2014-07-24 05:00:06  

دوست داشتن....

pani_199090@yahoo.com (asal)

یه وقتایی... نمیشه دست از دوست داشتن یکی برداشت....! حتی وقتیکه ازش دلخوری....

2014-07-22 03:52:55  

درد...

pani_199090@yahoo.com (asal)

בرב בارב… وقتــﮯ بـــا نسیمــﮯ بـــروב… کســﮯ کــﮧ بـــﮧ خاطــرش بـــﮧ طوفاטּ زבه اـﮯ…

2014-07-22 03:46:23  

نیستم....

pani_199090@yahoo.com (asal)

ܜܔ شیطان نیستمـ ܜܔ فرشته همـ نیستمـ خدا همـ نیستمــ فقط دخترمـ از نوعـ ساده اشـ حوا گونه فکر میـکنمـ ...

2014-07-20 02:55:29  

زمین...

pani_199090@yahoo.com (asal)

  اینجـآ زمیـن اســتــ ... رسـم آدم هـآیـش عجیـب اسـتــ ... اینجـآ گـُم که بشـوی، به جـای اینکه دنبـآلت بگردنــد،فــراموشت میکـُنــند.. زیـآد که خوب بـآشه،زیـآدی میشـوی! زیـآد که دم دسـت بـآشی،تکـراری میـشوی! زیـآد که بخـندی،برچـسـب دی

2014-07-20 01:02:08  

زندگی.....

pani_199090@yahoo.com (asal)

بر آنچه گذشت ، آنچه شکست ، آنچه نشد ... حسرت نخور ؛ زندگی اگر آسان بود با گریه آغاز نمیشد ...

2014-07-19 05:00:38  

شکست.....

pani_199090@yahoo.com (asal)

سوتِ پآیآن رآ بِزَنید ؛ صِدآقَتَم حَریفِ هَـــرزِگــــی زَمآنِه نمی شَوَد ! قَبول میکُنَم ب..آ..خ..تَ..م ..

2014-07-19 04:22:12  

بدون تو....

pani_199090@yahoo.com (asal)

ﯾﻪ ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻓﺖ...! ﺍﻭﻧﻢ ﺑﺎ ﭘﺎﯼ ﺧﻮﺩﺕ ...! ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﺕُ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﯽ... ! ﺩﺭﺳﺘﻪ ﺗﻮ ﺷﻠﻮﻏﯿﺎﺷﻮﻥ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯿﺸﻦ ﭼﯽ ﻣﯿﺸﻪ ! ﻭﻟﯽ ﺑﺪﻭﻥ .... ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ... ﯾﻪ ﺟﺎﯾﯽ .... ﺑﺪ ﺟﻮﺭﯼ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﻦ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﯾﺮ ﺷﺪﻩ! خیلی دیر...

2014-07-19 09:19:27  

中国古代文学 Global world news developer online documents developer online toolset Global E-commerce Global world images