موقعیت سیاسی طوالش (تالشان ) در دوره قاجاریه

تالش،دیار ناشناخته ها

موقعیت سیاسی طوالش (تالشان ) در دوره قاجاریه        صفویان تالشان را مالکان زمینهایی مانند ارکوان ،اوجادرود ،اولوب ،لنکران ،دره گور ،زاوند ،آستارا و کرگانرود که در آن موقع خانشین منطقه تالش بود می دانستند مردم تالش همواره ارتش چریکی خود را در حال

2017-02-04 22:29:33  

موقعیت سیاسی طوالش (تالشان ) در دوره قاجاریه

تالش،دیار ناشناخته ها

موقعیت سیاسی طوالش (تالشان ) در دوره قاجاریه        صفویان تالشان را مالکان زمینهایی مانند ارکوان ،اوجادرود ،اولوب ،لنکران ،دره گور ،زاوند ،آستارا و کرگانرود که در آن موقع خانشین منطقه تالش بود می دانستند مردم تالش همواره ارتش چریکی خود را در حال

2017-02-04 22:29:33  

موقعیت سیاسی طوالش (تالشان ) در دوره قاجاریه

تالش،دیار ناشناخته ها

موقعیت سیاسی طوالش (تالشان ) در دوره قاجاریه        صفویان تالشان را مالکان زمینهایی مانند ارکوان ،اوجادرود ،اولوب ،لنکران ،دره گور ،زاوند ،آستارا و کرگانرود که در آن موقع خانشین منطقه تالش بود می دانستند مردم تالش همواره ارتش چریکی خود را در حال

2017-02-04 22:29:33  

موقعیت سیاسی طوالش (تالشان ) در دوره قاجاریه

تالش،دیار ناشناخته ها

موقعیت سیاسی طوالش (تالشان ) در دوره قاجاریه        صفویان تالشان را مالکان زمینهایی مانند ارکوان ،اوجادرود ،اولوب ،لنکران ،دره گور ،زاوند ،آستارا و کرگانرود که در آن موقع خانشین منطقه تالش بود می دانستند مردم تالش همواره ارتش چریکی خود را در حال

2017-02-04 22:29:33  

علی ناصر شاعر بزرگ تالش؛ درگذشت!

تالش،دیار ناشناخته ها

علی ناصر شاعر بزرگ تالش؛ درگذشت! با کمال تاسف امروز ۱۳ بهمن ۹۵ ، علی ناصر شاعر بزرگ و مبارز تالش شمالی درگذشت .روحش شاد،یادش گرامی باد

2017-02-01 17:41:31  

علی ناصر شاعر بزرگ تالش؛ درگذشت!

تالش،دیار ناشناخته ها

با کمال تاسف امروز ۱۳ بهمن ۹۵ ، علی ناصر شاعر بزرگ و مبارز تالش شمالی درگذشت . علی عبدلی : علی ناصر نصیراف شاعر وروزنامه نگار تالش شمالی ، عضو هیئت مدیره مرکز مدنیت تالشان و عضو اتحادیه نویسندگان و شاعران جمهوری آذربایجان بود . او درسال ۱۹۵۵برابر

2017-02-01 14:17:00  

ایلات و عشایر و طوایف ایران

تالش،دیار ناشناخته ها

آقاجانی (طایفه): از طوایف ساکن در گیلان (سرشماری اجتماعی اقتصادی عشایر کوچنده- 1377، ص 23). آشیک هرازور: خاندانی که اصل ارمنی یا گرجی دارند (فرمانروایان گیلان، ص 58).   آرال: تیره‌ای است از تیره‌های ترک (تاریخ جهانگشای نادری).  آراللو: از دودما

2017-01-26 14:03:00  

شرکت اجداد آقاجانی ها در جنگ های ایران و روس

تالش،دیار ناشناخته ها

محل مهر عباس میرزاحکم والا شد،عالیجاهان و رفیع جایگاهان و عزت پناهان و ارادت و عقیدت همراهان محمد خان و امیر گونه خان ضابطان اسالم و کرگانرود،به توجهات خاطر خطیر والا امیدوار بوده بدانند که عالیجاه ،مقربالخاقان و ارادت و صداقت ارکان ،آبشنگ خان ای

2017-01-23 18:52:00  

شرکت اجداد آقاجانی ها در جنگ های ایران و روس

تالش،دیار ناشناخته ها

محل مهر عباس میرزاحکم والا شد،عالیجاهان و رفیع جایگاهان و عزت پناهان و ارادت و عقیدت همراهان محمد خان و امیر گونه خان ضابطان اسالم و کرگانرود،به توجهات خاطر خطیر والا امیدوار بوده بدانند که عالیجاه ،مقربالخاقان و ارادت و صداقت ارکان ،آبشنگ خان ای

2017-01-23 18:52:00  

شرکت اجداد آقاجانی ها در جنگ های ایران و روس

تالش،دیار ناشناخته ها

محل مهر عباس میرزاحکم والا شد،عالیجاهان و رفیع جایگاهان و عزت پناهان و ارادت و عقیدت همراهان محمد خان و امیر گونه خان ضابطان اسالم و کرگانرود،به توجهات خاطر خطیر والا امیدوار بوده بدانند که عالیجاه ،مقربالخاقان و ارادت و صداقت ارکان ،آبشنگ خان ای

2017-01-23 18:52:00  

شرکت اجداد آقاجانی ها در جنگ های ایران و روس

تالش،دیار ناشناخته ها

محل مهر عباس میرزاحکم والا شد،عالیجاهان و رفیع جایگاهان و عزت پناهان و ارادت و عقیدت همراهان محمد خان و امیر گونه خان ضابطان اسالم و کرگانرود،به توجهات خاطر خطیر والا امیدوار بوده بدانند که عالیجاه ،مقربالخاقان و ارادت و صداقت ارکان ،آبشنگ خان ای

2017-01-23 18:52:00  

شیر آباد درسته یا شیله وار؟

تالش،دیار ناشناخته ها

شیر آباد درسته یا شیله وار؟ جواب :به نظرمن شیله وار درسته که به اشتباه نام این منطقه را که در ۳۰کیلومتری تالش به آستارا قرار دارد به اشتباه شیر آباد نامگذاری کرده اند . در تحقیقی که در باره نام شیر آباد نمودم به این نتیجه رسیدم که در اصل نام این

2016-12-15 19:08:04  

گروه خیرین خطبه سرا

تالش،دیار ناشناخته ها

گروه خیرین  خطبه سرا  به دورازهرگونه وابستگی سیاسی و قومی و مذهبی فقط برای کمک به مدارس و دانش آموزان بی بضاعت ایجاد شده است.منتظر یاری شما بزرگواران هستیم.شماره حساب 6037-6916-4118-6044بانک صادرات ایران -شعبه خطبه سراتلفن تماس:اسفندیار آقاجانی09

2016-12-14 13:45:15  

شماره تلفن های اضطراری خطبه سرا

تالش،دیار ناشناخته ها

شماره تلفن های اضطراری خطبه سرا×پاسگاه خطبه سرا  01344282277×آتش نشانی کشلی 01358331414    و125×بخشداری لیسار01344285811×درمانگاه 01344280202 ×اداره برق 01344286001 ×آتش نشانی لیسار 125×پایگاه بسیج 01344280110 ×  بسیج خطبه سرا01344280110×اداره آب

2016-12-12 19:38:00  

واگذاری زمین ورزشی شهدای بورا سرا

تالش،دیار ناشناخته ها

با سلام یک خبر جدید از خطبه سرا(واگذاری زمینهای کشاورزی خطبه سرا به افراد غیر بومی)بنا به اظهار تعدادی از اهالی  روستای بورِسرای خطبه سرا چند هکتار از اراضی ساحلی مستعد به کشاورزی این روستا که قبلا در اختیار 12 نفر از ساکنان فعال و کوشای منطقه  ب

2016-12-10 18:06:00  

مطالبی از اینترنت در باره طوایف بزرگ تالش

تالش،دیار ناشناخته ها

در متن زیراسامی کر گانرود و بوره سرا بصورت (گرگانرود و بور سرا و بورمه سرا) آمده است. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطبه س

2016-06-11 22:32:00  

مطالبی از اینترنت در باره طوایف بزرگ تالش

تالش،دیار ناشناخته ها

در متن زیراسامی کر گانرود و بوره سرا بصورت (گرگانرود و بور سرا و بورمه سرا) آمده است. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطبه س

2016-06-11 22:32:00  

آبشار ریوو

تالش،دیار ناشناخته ها

پنج‌شنبه 20 خرداد 1395 آبشار ریووُ برچسب‌ها: آبشار ریوو، مناطق گردشگری تالش، آبشار وزن یا ریوو، زیبای ناشناخته سرزمین تالش.آبشار

2016-06-09 23:30:00  

中国古代文学 Global world news developer online documents developer online toolset Global E-commerce Global world images